Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Pau Marí-Klose, profesor de Socioloxía da Universidade de Zaragoza

A pobreza infantil só preocupa cando se converte nun problema político
Por Azucena García 21 de Decembro de 2013
Img paumari hd
Imagen: CONSUMER EROSKI

O amplo currículo de Pau Marí-Klose recoñécelle como un dos grandes expertos en pobreza infantil do noso país. É profesor de Socioloxía da Universidade de Zaragoza, doutor pola Universidade Autónoma de Madrid, autor dunha decena de libros e investigador. Entre outras institucións, traballou para o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e o Instituto de Infancia e Mundo Urbano. A súa traxectoria profesional avala, por tanto, tanto o seu coñecemento como as súas reflexións sobre unha realidade que, asegura, “só preocupa cando se converte nun problema político”. Lamenta a falta de preocupación pola atención á infancia e, en especial, “á pobreza infantil“. Pero advirte de que esta tendencia non só é común no ámbito burocrático, senón tamén entre a cidadanía, que “descoñece que a pobreza se concentra en fogares onde viven nenos” e que eles tamén “sofren os recortes das prestacións que reciben as familias en situación de máis vulnerabilidade“.

Afirma que a pobreza infantil non preocupa no noso país, a pesar de que un de cada catro nenos en España está en situación de pobreza. Cando estima que preocupará?

Non creo que dependa da proporción de nenos en situación de pobreza, senón dos problemas que xere a institucións nucleares da sociedade e de que algún organismo internacional destape as nosas vergoñas. A pobreza infantil preocupa cando representa un problema escolar, un problema sanitario, un problema de seguridade cidadá ou cando algunha institución con proxección pública pon o dedo na chaga. Entón convértese nun problema político.

As políticas públicas actuais teñen en conta á infancia en situación de pobreza?

“As políticas non se ocupan en xeral dos nenos, e menos da pobreza infantil”

As políticas non se ocupan en xeral dos pequenos e, menos aínda, da pobreza infantil. O centro de atención dos gobernos, e de quen aspiran a chegar aos gobernos, son posibles clientelas electorais, e os nenos e as súas familias son mala clientela. Os menores non votan e os pais teñen pautas de voto pouco consistentes: votan en función de moitas variables e condicións.

A diferenza do que sucede noutros países, en España non calaron as evidencias científicas que avalan que as políticas públicas que combaten a pobreza infantil benefician á sociedade no seu conxunto, promovendo a cohesión e o crecemento económico sostido a longo prazo. Nun contexto de crise, non hai goberno, central ou autonómico, que se atreva a facer unha aposta por estas políticas públicas, explicando á poboación que se van a destinar recursos a este fin en lugar da outros.

A cidadanía non está concienciada?

“A cidadanía descoñece que a pobreza se concentra en fogares onde viven nenos”

Non. Sabemos que hai pobreza e que aumenta, pero en xeral descoñecemos que se concentra en fogares onde viven nenos, para quen as consecuencias son especialmente daniñas. A pobreza infantil non figura como preocupación en ningunha enquisa que trata de identificar as percepcións da cidadanía sobre os principais problemas do país. Iso ten que ver coa información que recibiron desde os medios de comunicación e algunhas análises interesadas realizados por académicos, que alimentaron a idea de que a precariedade é un problema situado noutras etapas da vida, como a mocidade ou a terceira idade, ou noutros segmentos da poboación definidos pola súa clase social ou a súa orixe.

Doutra banda, a desatención cidadá á infancia ten que ver coa escasa pedagoxía que no noso país realízase desde os poderes públicos cando non existen incentivos electorais para facelo. Os problemas que causa a pobreza infantil coñécense hai tempo. Organismos internacionais como a UE, entidades sociais en España (UNICEF, FEDAIA, Cáritas e Cruz Vermella) e investigadores alertamos hai anos da gravidade da situación e só agora parece espertarse un certo interese, aínda que a atención aínda é intermitente e, salvo as reivindicacións que realizan as entidades do Terceiro Sector, non se traduce en demandas de reorientación das políticas.

Citou as consecuencias daniñas da pobreza na infancia. Como inflúen o paro ou os desafiuzamentos nos nenos?

Inflúen no seu benestar inmediato, no seu benestar psicolóxico, a súa saúde e o seu progreso educativo. Causan feridas que moitas veces non cicatrizan. A investigación académica pon de relevo que ser un neno que sufriu experiencias de privación, a igualdade doutras condicións, asóciase con traxectorias educativas máis curtas, dificultades na inserción no mercado de traballo, maiores riscos de pobreza como adultos e problemas de saúde en etapas máis avanzadas da vida. Mesmo, hai investigadores que relacionan a vulnerabilidade económica na infancia cunha redución da esperanza de vida.

O recorte en sanidade ou educación é a “puntilla”?

“Os nenos sofren os recortes das prestacións aos fogares máis vulnerables”
Sen dúbida, os recortes en educación ou sanidade afectan os nenos e traducíronse a miúdo en limitación de prestacións básicas necesarias para os pequenos en situación vulnerable, como bolsas-comedor ou programas de acompañamento educativo individualizado. Pero equivocarémonos se pomos a atención só alí. Os nenos sofren os recortes das prestacións aos fogares máis vulnerables, como a cobertura do desemprego ou das rendas mínimas de inserción. ven afectados por recortes en políticas de infancia, que xa eran escasas e que se traducen en maiores copagos. Tampouco hai que esquecer a eliminación do cheque bebé, que reducía en 6 puntos a taxa de risco de pobreza no primeiro ano de vida.

Deixemos a pobreza infantil en xeral e concretemos: quen son os nenos afectados?

Moitos están en risco. Cando medimos a pobreza infantil, facémolo a través dunha foto fixa. Grazas a esas medicións, sabemos que afecta a preto do 30% da poboación infantil. Pero non convén esquecer que unha porcentaxe maior atravesa nalgún momento da súa infancia situacións máis ou menos prolongadas de privación. É dicir, moitos nenos foron pobres nalgún período da súa infancia e iso pode ter repercusións na súa vida, aínda que esa experiencia fose relativamente curta. Nun contexto de empobrecimiento xeral, certas capas das clases medias, para quen as experiencias de privación resultaban descoñecidas, xa non están blindadas fronte ao risco de pobreza. Todo isto non debe levarnos a equívocos. A crise afectou máis duramente a fogares que xa eran pobres, intensificando a severidade da pobreza. Neses espazos de pobreza severa, as consecuencias están a ser máis daniñas.

Cal é o custo económico da pobreza infantil?

O custo prodúcese en diferentes niveis. As persoas que atravesaron situacións de privación na infancia teñen traxectorias educativas máis curtas e, por tanto, acumularon menor capital formativo e son menos produtivos no mercado de traballo. Esa menor produtividade tradúcese en achegas fiscais máis baixas ao longo da súa vida e, por tanto, menos recursos públicos para soster o Estado de Benestar.

“Estados Unidos estimou os custos globais da pobreza infantil en case o 4% do Produto Interior Bruto anual”

Pero á marxe dos custos en produtividade hai outros. Os adultos que foron nenos pobres son máis proclives a sufrir mala saúde ou experimentar outros problemas sociais, como desemprego ou adiccións. Isto materialízase en cargas importantes para o erario público, en forma de atención sanitaria, programas de rehabilitación, gastos de seguridade pública, reinserción social, etc.

En Estados Unidos, onde se estimaron os custos globais da pobreza infantil, chegouse á conclusión de que representa case o 4% do Produto Interior Bruto anual. Aínda que hai razóns para pensar que en España a cifra pode ser un pouco máis baixa, o custo segue sendo considerable.

Menciónase o custo da pobreza e os dividendos que reporta o investimento na infancia. Demasiada economía. Por que non se destacan tanto os dereitos?

O relato que pon a énfase en cuestións de dignidade e xustiza non basta. Convence aos xa convencidos. Por iso non hai que aparcar ese discurso, pero é necesario incorporar discursos económicos que lembren que o noso éxito fronte aos retos depende de que fagamos investimentos en infancia que axuden a previr a pobreza e o fracaso escolar, á vez que posibiliten que os nosos nenos sexan traballadores competitivos. É un discurso que sintoniza con recomendacións de organismos internacionais, como a UE ou o OCDE, e que ten mellor entrada nas instancias onde se toman as grandes decisións sobre a política pública. Para conseguir que a infancia se converta nunha prioridade pública hai que construír coalicións de apoio amplas, que somen aos xa convencidos con outros segmentos da poboación que só se deixan convencer por argumentos “productivistas”. É a gran oportunidade que se abre a quen loitamos contra a pobreza infantil.

Destacaría algún país como modelo ou boa práctica que imitar?

Si, tanto os países escandinavos como o Reino Unido. Nos países escandinavos, as políticas a favor da infancia desenvolvéronse nos anos setenta e concitan, a día de hoxe, amplos consensos sociais e políticos. Como consecuencia diso, a pobreza infantil alcanza taxas baixas. No Reino Unido, o xiro é máis recente. É resultado dun compromiso político explícito, que reflicte a vontade política das máis altas instancias do poder executivo para combater a pobreza infantil e favorecer a competitividade da economía británica na sociedade do coñecemento. Como resultado das políticas desenvolvidas -que inclúen un amplo abanico de prestacións, medidas de política fiscal e servizos a familias con nenos-, as taxas de risco de pobreza infantil do Reino Unido reducíronse practicamente á metade. Os últimos gobernos asumiron os obxectivos dese programa.

Por tanto, se se manteñen as políticas actuais no noso país, está en xogo a dignidade dos nenos?

“Vivimos nun país que estivo desahuciando a familias con nenos, sen reparar nas consecuencias desas accións e en que medida representaban unha violación de dereitos básicos da infancia”
A dignidade de moitos pequenos que viven en situacións de pobreza xa está a miúdo comprometida no noso país. Na Convención de Dereitos da Infancia de 1989, no artigo 27, os Estados que a asinan recoñecen o dereito de todo neno a niveis de benestar adecuados para asegurar o seu desenvolvemento físico, espiritual, moral e social, e obríganse a axudar aos pais a garantir ese dereito. Iso non está a ocorrer en España. Diversos indicadores de carencia increméntanse cada ano. En 2012, segundo os datos do INE, un de cada dez menores de 16 anos vivía en fogares que declaraban non poder manter unha temperatura adecuada nas súas vivendas e case a metade (un 45,8%) facíao en casas que non podían facer fronte a gastos imprevistos, a miúdo derivados das necesidades deses menores. Nalgunhas escolas, non hai recursos para alimentar a nenos que o necesitan e, mesmo, algunha comunidade tentou facer pagar ás familias cuxos fillos levan comida de casa aos comedores escolares. Vivimos nun país que estivo desahuciando a familias con nenos, sen reparar nas consecuencias desas accións e en que medida representaban unha violación de dereitos básicos da infancia.

Investir na infancia

As reflexións e propostas de Pau Marí-Klose avalan a reivindicación da FEDAIA -federación que agrupa ás entidades catalás que traballan con nenos en situación de desamparo ou risco de exclusión social-, que avoga por “investir en políticas que garantan o benestar da infancia a curto e longo prazo”. Nun artigo publicado por esta entidade, o sociólogo defende que o benestar dos nenos sexa unha prioridade para a cidadanía, ante o carácter “invisible” da pobreza infantil na actualidade. Este artigo enmárcase nunha nova liña de traballo da FEDAIA, para “achegar coñecemento, reflexións ao redor de temáticas que afectan á infancia, adolescentes e familias máis vulnerables, e, en definitiva, ampliar e dotar de discurso para avanzar na situación en que se atopa a infancia”.