Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pautas para facilitar a lectura a persoas discapacitadas

O tamaño das letras, o espazo entre parágrafos e as ilustracións poden complicar a lectura a persoas con dificultades físicas, visuais ou intelectuais
Por Azucena García 13 de Novembro de 2007

Img lib artImagen: André Larsson

Para as persoas con algún tipo de discapacidade física, visual ou intelectual, ler un libro pode resultar unha tarefa moi complicada. Enfróntanse a dificultades particulares que requiren intervencións específicas. Os principais inconvenientes son as letras de pequeno tamaño, as liñas ou parágrafos pouco separados e as ilustracións no fondo, sobre as que se imprime o texto.

A Unidade de Autonomía Persoal de Albacete, en colaboración co Concello da localidade, editou hai algúns meses un documento no que ofrece suxestións para elaborar textos con características que faciliten a lectura ás persoas con discapacidade. A edición foi limitada: apenas mil exemplares que se repartiron entre asociacións e empresas de deseño gráfico dedicadas á publicación de carteis, folletos ou presentacións en power ‘point’.

Libros de texto, carteis, folletos e presentacións en power ‘point’ presentan as principais dificultades

O documento, titulado “Como elaborar textos de fácil lectura”, tivo tal éxito que os seus impulsores puxeron ao alcance de todas as persoas unha edición ‘en liña’ que se pode descargar de maneira gratuíta no centro documental do Centro Estatal de Autonomía Persoal e Axudas Técnicas (Ceapat) . “Este documento pretende ser unha guía de consulta rápida para orientar sobre como facer textos máis accesibles”, explica José Carlos Martín, compilador do texto.

Nel, recompílase a información publicada ata o momento sobre accesibilidade dos textos e enriquécese coa propia experiencia do Centro de Recuperación de Persoas con Discapacidade Física de Albacete. Segundo Carlos Martín, en documentos, folletos, carteis e presentacións de power point existía “unha carencia moi grande de calidade”, polo que esta guía axudou a mellorar a legibilidad destes traballos.

Ademais do documento editado pola Unidade de Autonomía Persoal de Albacete, a Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE) conta tamén cun texto sobre “Recomendacións para presentar textos impresos accesibles a persoas con deficiencia visual”. A principal diferenza entre ambos os traballos é que o primeiro non se circunscribe só aos libros, senón que vai máis aló e ofrece pautas de lectura simplificada noutros soportes.

Principais recomendacións

Cada documento escrito analízase desde varios puntos de vista:

  • Formal: tipo de letra, composición do texto e ilustracións.
  • Contido: vocabulario, gramática, estilo ou estrutura.
  • Formato do documento final.

Se se combinan acertadamente este tres elementos, conséguese que o texto sexa legible non só para persoas con algunha discapacidade, senón tamén para persoas maiores ou con algunha dificultade de aprendizaxe. Para todas elas, o ideal é que o tamaño das letras sexa como mínimo de 12 puntos, que non se utilicen letras cursivas nin ornamentadas e que se recorra á negrita ou ao subliñado para resaltar calquera palabra ou idea.

Ademais, o texto debe estar aliñado á esquerda para facilitar o salto da vista dunha liña a outra, cando haxa columnas o espazo entre estas ha de ser suficiente para distinguilas -así como o espazo entre liñas- e nunca se debe utilizar unha imaxe como fondo de texto. De feito, se se utilizan imaxes, hai que colocalas nunha marxe do texto e nunca intercaladas neste.

En canto á redacción, as normas son sinxelas:

  • Vocabulario. A linguaxe ten que ser simple e directo, sen termos rebuscados.
  • Gramática. Non hai que abusar do condicional nin da forma pasiva.
  • Estilo. As frases curtas e directas axudan á comprensión.
  • Estrutura. Hai que conseguir que cada idea estea contida nunha frase.
  • Puntuación, acentuación e ortografía. Mellor se se evitan os puntos e comas.
  • Cifras. É máis comprensible un número escrito en cifras que en letras.
  • Por último, se o texto está publicado en papel, na cuberta débese indicar claramente o título, hai que usar papel mate e evitar que a encadernación orixine pliegues que impidan ler o texto. Os carteis, folletos, formularios e presentacións en power point tamén poden seguir as recomendacións de redacción citadas.