Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Perfís máis demandados pola ONG

Oito de cada dez organizacións contan con profesionais remunerados con coñecementos especializados no ámbito social, certas habilidades e unha sensibilidade especial
Por Esther Camuñas 28 de Outubro de 2016
Img comunidpjmeos4 scaled

Cada vez son máis as persoas solidarias e motivadas polo social que non só colaboran de forma voluntaria nunha ONG, senón que deciden traballar no sector social. As asociacións e fundacións profesionalizáronse e os perfís demandados son similares aos que solicitan as empresas, coa excepción de que se requiren coñecementos especializados no ámbito social, certas habilidades e unha sensibilidade especial cara ás persoas máis vulnerables. Neste artigo móstranse os perfís máis demandados pola ONG, o tipo de traballo ao que se poden vincular e os diferentes postos que existen tanto en oficina como en terreo.

Cooperación internacional versus acción social

Cando se busca traballo nunha ONG necesítase coñecer unha primeira distinción que é básica ao querer vincularse ao ámbito social.

Na ONG de cooperación para o desenvolvemento requírense perfís técnicos como médicos e enxeñeiros

Existen organizacións dedicadas á cooperación para o desenvolvemento internacional, é dicir, é un traballo que vai máis aló das nosas fronteiras. Son organizacións cuxa labor se realiza en países en desenvolvemento de África, Asia ou América Latina. Poida que a sede da organización sitúese en España ou outro país europeo desde onde se xestionan os recursos e proxectos. Nestas organizacións, os idiomas son un requisito indispensable (inglés, francés e de forma máis minoritaria o portugués).

En España, esta ONG coordínanse coa Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID), cuxas accións están orientadas á loita contra a pobreza, conseguir o progreso humano sustentable en países en desenvolvemento e a asistencia en caso de catástrofes humanitarias. Nestas organizacións requírense perfís técnicos como médicos e enxeñeiros, pero tamén coordinadores e xestores de proxectos orientados á planificación e definición de programas.

O Terceiro Sector dá emprego a case 645.000 persoas

Outra opción é traballar nunha organización sen ánimo de lucro do chamado Terceiro Sector de Acción Social, cuxa función é prestar servizos sociais, educativos, de vivenda, de saúde, denunciar, reivindicar e sensibilizar. Aproximadamente, oito de cada dez organizacións do sector contan con traballadores remunerados: emprega a case 645.000 persoas e aglutina a máis de 30.000 organizacións que traballan no ámbito socio-sanitario, dereitos humanos, integración e inserción laboral, medio ambiente, participación, etc. Requírese unha formación especializada e, en moitos casos, experiencia previa.

 

Traballar nunha oficina ou no terreo

As posibilidades diversifícanse, se o que se quere é traballar no terreo ou nunha oficina.

Traballar no terreo significa traballar nos países do Sur, é dicir, fóra de España ou do país onde estea a sede da ONG. Neste caso, requírese unha formación sólida e saber idiomas e é importante un carácter tolerante, aberto e con habilidades sociais.A ONG seleccionan a persoas con gran capacidade para adaptarse ás circunstancias en contornas multiculturais e, ás veces, ante situacións extremas, como é o caso da axuda humanitaria. De todos os xeitos e despois de estar un longo tempo no terreo, o regreso do cooperante ao seu país de orixe non é fácil.

Ás veces non é necesario irse ao lugar onde opera a ONG, tamén se pode desempeñar o traballo na oficina ou sede da entidade. Aquí, sen irse a outro país, tamén hai moito que facer. Requírense perfís de comunicación, loxística, captación de socios, recursos humanos, informática, finanzas, etc..

En calquera caso, os uns sen os outros non poden traballar; é dicir, as funcións e tarefas dos empregados no terreo e os das oficinas son complementarias.

Perfís máis demandados

En xeral, as organizacións buscan candidatos que se identifiquen cos valores da ONG, demostren experiencia no sector (tamén é valorado o voluntariado) e motivación por traballar preto das persoas máis vulnerables.

Búscanse persoas moi formadas, adaptables, dinámicas, comprometidas, multitarea e proactivas

Entre as competencias máis buscadas están a flexibilidade e capacidade de adaptación a unha contorna onde cada vez hai máis incerteza. Quérense persoas moi formadas, adaptables, dinámicas, comprometidas, multitarea e proactivas.

Na web específica de cada ONG e tamén nalgúns portais do sector social pódense atopar ofertas de emprego, aínda que cada vez son menos e máis específicas.

Onde máis oferta existe é en materia de captación de fondos que é un dos grandes retos das entidades. Así que se requiren profesionais en fundraising e, sobre todo, promotores ou captadores de socios e doantes na rúa, o chamado “face to face”. Tamén se busca cubrir postos técnicos ou mandos intermedios relacionados coa comunicación, a mercadotecnia e o fundraising.

Nas oficinas pídese tamén persoal administrativo e contable, educadores sociais e integradores sociolaborais, no caso de organizacións do Terceiro Sector de Acción Social. De igual forma, algúns dos postos máis solicitados teñen que ver coa coordinación e xestión de proxectos. Con todo, existe pouca demanda de postos directivos nos que hai menos rotación e, ás veces, a oferta non se fai pública e o posto é cuberto por persoal con experiencia e bagaxe na organización.

Onde máis oferta existe é en materia de captación de fondos

Cando se trata de traballar no terreo e nunha ONG de cooperación para o desenvolvemento requírense perfís máis técnicos e expertos no ámbito sanitario, xestión de augas, hixiene, seguridade alimentaria, loxística e arquitectura. Tamén avaliadores e coordinadores dos proxectos nos distintos países, que se encargarán de levar a cabo o contacto coas contrapartes e as administracións locais. Outro perfil moi demandado é o de tradutores que son fundamentais para o desempeño dalgunhas tarefas de acompañamento a profesionais médicos, enfermeiros ou psicólogos.