Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pobreza infantil en España: cinco propostas para combatela

UNICEF e Save the Children propoñen mitigar os efectos da pobreza, previr a violencia contra a infancia e un tratamento integral ás cuestións dos nenos
Por Azucena García 12 de Marzo de 2013
Img seguridad
Imagen: Adrian

A situación dos nenos en España empeora. UNICEF e Save the Children mostraron a súa preocupación e elaboraron unha listaxe de propostas para paliar esta realidade. Neste artigo destácanse o cinco alternativas defendidas por ambas as entidades: previr a violencia contra a infancia; reducir e mitigar os efectos da pobreza; mecanismos para prever o impacto de certas decisións sobre a situación dos nenos; reforzar o Observatorio da Infancia; e garantir que a cooperación dea un tratamento integral ás cuestións dos máis pequenos.

Save the Children (STC) e UNICEF uníronse para, unha vez máis, ser a voz dos máis pequenos. Ante a preocupación polas taxas de pobreza no noso país e as súas consecuencias nos menores, elaboraron unha listaxe de cinco propostas para mellorar as súas condicións e defender os dereitos dos nenos.

1. Previr a violencia contra a infancia

A violencia contra a infancia non só é física e pódese manifestar no fogar, na escola ou en Internet

Ambas as entidades aseguran que esta realidade “permaneceu durante moito tempo oculta“, polo que apenas se coñece ou está documentada. Solicitan “unha atención específica, adecuada e coordinada” para evitar o impacto negativo que ten no desenvolvemento e lembran que non só se pode rexistrar no fogar, senón tamén na escola e en Internet, un ámbito que nos últimos anos preocupou pola posibilidade de que os menores sufran ciberacoso. E é que a violencia adopta varias formas, non só é física.

No contexto de crise, pídense recursos para prevención, detección precoz e atención, xunto cunha Lei integral que permita “estándares mínimos comúns” para a intervención de todas as administracións públicas. Deféndese a prevención e a coordinación como vías para detectar no ámbito educativo, sanitario e dos servizos sociais calquera tipo de violencia contra a infancia.

2. Mitigar os efectos da crise nos nenos e as súas familias

A situación económica dos pais, das familias en xeral, inflúe de maneira directa nos nenos. Por iso o desemprego é un dos seus peores inimigos. Un 27,2% dos menores de 18 anos vive nun fogar por baixo o limiar da pobreza (menos de 15.820 euros anuais), un 14,4% rexistra pobreza alta (menos de 10.512 euros anuais) e un 30,9% estaba en 2011 en risco de pobreza ou exclusión, segundo datos do INE e Eurostat, citados por STC e UNICEF.

Isto preocupa sobre todo porque, debido á súa vulnerabilidade, o impacto da pobreza nos pequenos pode ter consecuencias a longo prazo sobre o seu desenvolvemento físico, intelectual e social. Por iso proponse medidas para impulsar a mellora dos servizos e o estado das familias. Se aposta por incrementar o importe e a ampliación da cobertura das axudas por fillo a cargo da Seguridade Social, mellorar a cobertura das bolsas de comedor e de libros, facilidades para o acceso ao emprego dos adultos con fillos a cargo e mellora dos servizos de primeira infancia, que atenden aos nenos de 0 a 3 anos, así como a súa accesibilidade a familias con menos recursos.

3. Normas a favor do benestar e os dereitos dos nenos

Cando se toman decisións, non só é frecuente que os menores non participen no proceso senón que, en ocasións, nin sequera ténselles en conta. Isto sucede tanto en aspectos “considerados de infancia” como noutros que “poden ter un forte impacto sobre eles”. O Comité dos Dereitos de Neno de Nacións Unidas recomendou en 2010 “medidas adecuadas para asegurarse de que o principio do interese superior do neno oriente todas as medidas e decisións que adopten os gobernos central e autónomos”. UNICEF e STC fan de novo fincapé niso.

Analizar as consecuencias que as medidas adoptadas terán sobre os pequenos axuda a “mitigar ou neutralizar os efectos negativos e potenciar os positivos” contra a pobreza infantil. Así se podería responder os seus intereses e necesidades, anticipar consecuencias “negativas e custosas”, pero ante todo, poderíase mellorar a coordinación de políticas e involucrar aos nenos e ás súas familias. Proponse que a lexislación e as disposicións normativas conten cun informe de impacto sobre a infancia para ter en conta o interese superior e fomentar a súa non discriminación.

4. Reforzar o Observatorio da Infancia

A recollida de datos permite acceder a información de relevancia sobre os nenos

A proposta é clara: reforzar as funcións e recursos do Observatorio da Infancia e que conte cun centro de estudos para a protección da infancia. Este organismo ten como función a protección e a prevención de situacións de necesidade neste colectivo, polo que resulta estratéxico para impulsar a investigación e a recollida de datos necesarias para acceder a toda a información de relevancia respecto dos nenos.

5. Cooperación cun tratamento integral das cuestións de infancia

Máis da metade da poboación dos países en vías de desenvolvemento son nenos. De feito, o IV Plan Director da Cooperación Española recolle o compromiso para adoptar a Estratexia de Infancia, “unha oportunidade histórica para conseguir un tratamento integral á infancia”. Neste contexto proponse un compromiso para “protexer” as partidas orzamentarias destinadas a Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) e anímase a impulsar o obxectivo do 0,7%. Pero ademais estímase importante defender esta posición nos foros multilaterais “oportunos”, para dar visibilidade “aos grandes retos que afectan á infancia no mundo, como as altas taxas de mortalidade de menores de 5 anos ou a desnutrición infantil“.

Máis recursos para atender o interese superior do neno

O principio do interese superior do neno recóllese na Convención sobre os Dereitos do Neno. Este texto defende que se teña en conta “en todas as medidas concernentes aos menores que tomen as institucións públicas ou privadas de benestar social, os tribunais, as autoridades administrativas ou os órganos lexislativos“. A súa función principal radica en ser o instrumento que debe guiar as actuacións das administracións. Con todo, UNICEF e STC aseguran que os pequenos non son aínda claves na toma de decisións normativas, políticas ou administrativas.

Nos fogares con pais cun nivel de estudos baixo, os fillos teñen un 48% de probabilidades de risco de pobreza

Pola súa banda, Fedaia considera necesario investir en infancia. Propón duplicar o orzamento destinado a políticas de infancia e familia, pero tamén fai unha aposta pola educación para incrementar a porcentaxe do PIB que se dedica a educación: “desde o 4,7% actual, á media europea dun 6,2%”.

A educación é unha peza fundamental. O feito de que os pais teñan estudos aumenta a posibilidade de que os fillos tamén. Fedaia detalla que, segundo un informe de Eurostat, nos fogares onde os proxenitores teñen un nivel de estudos baixo, os fillos alcanzan un 48% de probabilidades de risco de pobreza. Mentres que nos fogares con pais cun nivel de estudos medio, a porcentaxe descende ao 25%. Entre as súas propostas, xunto coas anteriores, figuran reforzar os mecanismos para unha segunda oportunidade aos adolescentes e potenciar o reforzo escolar, o acceso a libros e material escolar, así como a escolarización pública gratuíta ata os 3 anos.