Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Profesionais cooperantes: quen pode buscar traballo nunha ONG

Persoal sanitario, logistas, economistas e outros profesionais son moi valorados en cooperación para o desenvolvemento, debido á profesionalización do sector
Por Azucena García 27 de Decembro de 2013
Img cooperantes
Imagen: jon gos

A cooperación para o desenvolvemento nútrese de profesionais, expertos nos seus respectivos ámbitos que, ben como voluntarios ou en persoal, sacan adiante os programas e proxectos das Organizacións Non Gobernamentais (ONG). A profesionalización do sector implica que determinadas tarefas só poida realizalas persoal formado, xa sexan médicos, enfermeiros, logistas ou economistas, entre moitos outros. Neste artigo destácanse profesións valoradas pola ONG e distintas páxinas web onde buscar ofertas de voluntariado e remuneradas.

Persoal sanitario: imprescindible en misións de saúde

Os profesionais sanitarios son moi valorados en organizacións como Médicos Sen Fronteiras (MSF) ou Médicos do Mundo, así como noutras moitas que cobren aspectos relacionados coa saúde. É importante ser flexible, posto que en ocasións aténdese en conflitos e circunstancias de perigo, onde se conta con recursos limitados ou unhas “condicións complicadas” de traballo. Para os seus proxectos en terreo, MSF recruta médicos, cirurxiáns, anestesistas, xinecólogos, enfermeiros, matronas e psicólogos.

Hai que ser conscientes de que se traballa en condicións complicadas e con recursos limitados

No seu caso, o traballo céntrase en tres aspectos: atención á poboación, formación e supervisión do persoal local. Débense respectar os protocolos de actuación de MSF, contar co tempo requirido para tomar parte nos proxectos e estar dispoñible para partir cara á emerxencia, xa que en ocasións avísase apenas uns días antes de partir. Valórase tamén o coñecemento de idiomas, en especial inglés e francés, para comunicarse coa poboación e o resto de membros do equipo.

Solidariedade Médica tamén busca cooperantes con perfil sanitario. O seu traballo desenvólvese en Bolivia e, tal como advirte a ONG, débese ser consciente de que se traballa en “condicións difíciles”. Neste caso, os cooperantes teñen asegurado o aloxamento e a manutención, pero han de custearse o transporte ata o lugar de destino.

Logistas: responsables dos medios materiais e da seguridade

Os logistas son imprescindibles nas misións da ONG. Encárganse de facilitar os medios materiais que se empregarán para a realización das actividades da organización, lembra MSF. Nas entidades de maior dimensión, coordinan gran cantidade de material, xa que se fan cargo da compra de subministracións, xestión e repartición desde o centro de loxística ao lugar do mundo onde faga falta.

Acción contra a fame (ACH) recoñece a importancia desta figura, que “é responsable e referente para manter a infraestrutura no terreo”. Ademais, o coordinador logista ten responsabilidade no plan de seguridade que a organización segue no país. “Todas as nosas misións teñen plans de seguridade actualizados e medios para cumprilos”, sinala ACH. “A habilidade de supervisar e xestionar un número grande de persoas é un elemento crave para desempeñar esta posición”, matiza MSF, que responsabiliza ao logista da implementación dos protocolos de seguridade.

Administración e finanzas: xestión de recursos económicos en oficinas e en terreo

Economistas, contables, responsables de finanzas… As persoas con formación neste ámbito son idóneas para levar as contas dunha ONG e xestionar os recursos financeiros das misións. MSF valora os coñecementos teóricos e prácticos de contabilidade, preparación de orzamentos, tesouraría ou auditoría, entre outros. ACH aclara que os administradores e financeiros son válidos nunha organización social porque se encargan da xestión financeira e orzamentaria, a contabilidade e “a relación coas administracións e autoridades de cada misión”.

Estes profesionais son importantes nas oficinas en terreo, onde cada persoa é estratéxica. Oxfam Intermón valora aos profesionais con formación económica tanto para desempeñar tarefas de desenvolvemento como de acción humanitaria. En ambos os casos ocupan postos de finanzas e administración dos proxectos, onde deben levar as contas e redactar os informes oportunos.

Outros profesionais valorados en cooperación

Enxeñeiros, arquitectos, profesores, avogados, xornalistas, nutricionistas, farmacéuticos, traballadores sociais, fisioterapeutas, politólogos, sociólogos e persoas con formación en cooperación para o desenvolvemento son outros profesionais que poden aspirar a traballar como cooperantes. En función da organización para a que se traballe, será necesario un perfil ou outro. Iso si, a ONG esixen unhas características determinadas para desempeñar labores en terreo.

Oxfam Intermón busca persoas motivadas e comprometidas coa misión, valores e misión da entidade, algo que comparten o resto de organizacións sociais. Os cooperantes convértense na imaxe da organización en terreo, polo que son os comunicadores do seu modo de traballo. Pola súa banda, MSF pide ilusión, compromiso, formación, experiencia, responsabilidade e capacidade de adaptación.

Onde buscar ofertas de traballo en ONG

Os profesionais interesados en traballar no terceiro sector poden buscar ofertas de traballo en diversas páxinas web. Un repaso ás mesmas permite así mesmo coñecer as postos vacantes e as necesidades das entidades:

  • Acción contra a fame conta coa sección “Traballa connosco”, na que difunde as prazas vacantes tanto en España como nos países onde mantén activos proxectos. Inclúe un apartado no que explica os motivos para traballar con esta organización, así como os requisitos que han de cumprir os profesionais.
  • CONGDE. A Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) publica ofertas de emprego, as características do posto, organización e período para presentar candidaturas. As coordinadoras autonómicas tamén publican as ofertas de emprego nas súas respectivas comunidades.
  • Hacesfalta.org. Este buscador permite localizar ofertas de traballo segundo varios criterios, como país, provincia e categoría.
  • Infojobs. Neste site publícanse ofertas de voluntariado e remuneradas en ONG. Destaca organizacións con prazas vacantes e un apartado de recomendacións para elixir a ONG onde se desexaría traballar.
  • Médicos Sen Fronteiras mantén activo na súa web un formulario para enviar solicitudes de traballo, xunto cunha carta de motivación, ambos en inglés, e dá a coñecer tamén as vacantes en oficinas.
  • Socialia. Esta canle reúne ofertas de emprego de ONG, tanto en España como no estranxeiro. Achega a descrición da oferta, os requisitos que han de cumprir as persoas candidatas e os prazos para presentarse.