Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Programa UNITeS; voluntariado internacional entre universitarios

Unha iniciativa proposta polo Programa de Voluntariado de Nacións Unidas
Por Miren Rodríguez, Iñigo Marauri 23 de Marzo de 2006

UNITeS (The United Nations Information Technology Service) é unha iniciativa de voluntariado proposta polo Programa de Voluntariado de Nacións Unidas que se propón acabar coa fenda dixital e a desigualdade existente no aproveitamento das oportunidades que ofrece a revolución dixital, por falta de acceso, capacidade e contidos. O programa céntrase nun marco de colaboración no que os voluntarios comparten os seus coñecementos co fin de aumentar a capacidade de persoas de países en desenvolvemento para a utilización das Tecnoloxías de Información e Comunicacións (TIC). “O obxectivo deste programa é o envío de voluntarios españois universitarios a postos en organizacións de países en vía de desenvolvemento para mellorar o benestar social ou ambiental das comunidades nas que van traballar”, explica Rita Pérez Santos, desde a oficina de Acción Solidaria e Cooperación.

Desde o ano 2002 este programa desenvólvese en España a través do convenio asinado pola Universidade Autónoma de Madrid e a Rede Española de Universidades en apoio a UNITeS, que xa enviou a máis de 30 estudantes como voluntarios nas zonas máis desfavorecidas, de acordo cos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. Entre os principais fins do convenio áchase a participación das universidades españolas no Programa do Voluntariado das Nacións Unidas.

Entre os principais fins do convenio áchase a participación das universidades españolas no Programa do Voluntariado das Nacións Unidas
Doutra banda, a Universidade de Murcia tamén coopera en accións de voluntariado encamiñadas a pechar a fenda dixital en países en desenvolvemento mediante accións como a sensibilización, formación e promoción da acción voluntaria.

Todos os voluntarios seleccionados neste programa serán formados convenientemente e viaxarán a partir do mes de abril, que é cando se abre a seguinte convocatoria, durante seis meses aos distintos países en vías de desenvolvemento. En todos eles as tarefas que se priorizan están relacionadas coa saúde, educación, apoio a pequena e mediana empresa, igualdade de xénero e medio ambiente. “Tamén participarán en proxectos directamente orientados nas tecnoloxías da información e a comunicación, como a instalación de redes de computadores para as escolas nas proximidades dunha cidade”, explican desde a Universidade Autónoma.

Programa de Voluntarios de Nacións Unidas (VNU)

O VNU é unha organización das Nacións Unidas que apoia de forma global o desenvolvemento humano, a través da promoción do voluntariado, incluíndo a mobilización de voluntarios. Os seus principais obxectivos céntranse en servir ás causas da paz e o desenvolvemento aumentando as oportunidades de participación de todo o mundo. É universal, completo e abarca as accións voluntarias en toda a súa diversidade, valorando a libre vontade, o compromiso e a solidariedade, que son os fundamentos do voluntariado.

Requisitos

A próxima convocatoria para formar parte do programa UNITeS farase pública no mes de abril a través da seguinte páxina web: www.uam.es/otros/uamsolidaria. No entanto, a continuación preséntanse algúns dos requisitos xerais que deberán cumprir os interesados:

  • Ser estudante, profesor ou Persoal de Administración e Servizos (P.A.S.) dunha universidade adherida ao convenio de Nacións Unidas.
  • Ter capacidade de adaptación a un país estranxeiro.
  • Coñecemento de inglés ou francés.
  • Experiencia no mundo do voluntariado ou de cooperación ao desenvolvemento.
  • En función do perfil que requira o labor a desenvolver, precisarase coñecemento en informática e en Tecnoloxías da Información e Comunicación.