Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Recoñecer a unha ONG fiable

A acreditación de "ONG cualificada" distingue ás entidades con aptitudes necesarias para lograr os seus obxectivos
Por Azucena García 22 de Setembro de 2009
Img mauritania
Imagen: John Spooner

Centos de organizacións non gobernamentais (ONG) traballan no noso país. A súa actividade repártese en tarefas de desenvolvemento , medio ambiente, axuda a grupos marxinados ou outras. Como saber que contan con capacidade suficiente para levar a cabo os obxectivos que se expoñen? Un marco legal controla a actividade destas entidades, analizadas de maneira “obxectiva e rigorosa” pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID).

Imagen: John Spooner

A ONG están controladas. Varias normas regulan os diferentes aspectos da súa actividade. Marcan os dereitos e obrigacións das entidades e permiten aos cidadáns contar cun instrumento que lles dea garantías de fiabilidade. A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID) elabora desde 2005 unha listaxe de ONG cualificadas. Na actualidade, 36 organizacións obtiveron este recoñecemento, aínda que a ONG inscritas superan con fartura esta cifra.

Pasos para obter a cualificación

A Resolución de 22 de abril de 2009, da Presidencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, establece o procedemento para que as organizacións non gobernamentais de desenvolvemento (ONGD) obteñan esta cualificación. Tamén regula a súa revisión tres anos despois.

As organizacións interesadas neste título son sometidas a unha “valoración obxectiva e rigorosa”, mediante a cal proban que reúnen as aptitudes oportunas para lograr determinados obxectivos de desenvolvemento xerais, en colaboración coa AECID. Por este motivo, é un requisito imprescindible para acceder ás convocatorias de subvencións.

As entidades deben constituírse, polo menos, oito anos antes da data de presentación da solicitude

As condicións xerais esixen que as entidades se constituísen, polo menos, oito anos antes da data de presentación da solicitude. Deben carecer de fins de lucro, estar inscritas no Rexistro de ONGD, ter unha experiencia mínima de seis anos en intervencións de cooperación para o desenvolvemento (24 intervencións, polo menos 12 delas con financiamento da AECID), xestionar un monto mínimo de 16 millóns de euros neste tipo de intervencións e haber auditado as contas anuais.

Hai excepcións. A ONGD especializadas só poden solicitar a cualificación correspondente na súa especialidade. En canto aos requisitos, esíxeselles un mínimo de oito intervencións no últimos oito anos (polo menos seis con financiamento da AECID) e xestionar un monto igual ou superior a seis millóns de euros.

As solicitudes descárganse na propia páxina web de AECID e diríxense a esta institución. Deben acompañarse da documentación que acredite a constitución da ONGD e os seus Estatutos, xunto coa memoria de actividades, a relación de intervencións de cooperación e as contas anuais do últimos oito exercicios pechados. É imprescindible estar ao día en todos os pagos e achegar unha listaxe do persoal cooperante, con lugar de destino e datas de incorporación e cesamento. Con todo este material, a AECID analiza a capacidade financeira, de recursos humanos e operacional da entidade, e notifícalle a súa resolución nun prazo máximo de seis meses.

Revisión

O recoñecemento de ONGD cualificada non é vitalicio, debe renovarse cada tres anos. Con esta periodicidade, a AECID revisa a persistencia ou modificación das circunstancias que permitiron a concesión deste título. O procedemento de revisión iníciase de oficio. Comunícase á organización correspondente e, no prazo dun mes, esta debe remitir as contas anuais, os informes de auditoria e a listaxe do persoal de persoal e cooperante do tres últimos exercicios pechados.

A AECID conta cun mes para revisar os documentos achegados e comunicar á entidade se mantén a acreditación, suspéndese ou se revoga. Se fose necesario realizar máis comprobacións, iniciará a segunda fase do proceso de renovación, que inclúe a visita de representantes da Axencia á sede da ONGD para examinar novos documentos.

Se ao final do proceso certifícase que a entidade cumpre os requisitos, manterá a acreditación como ONGD cualificada. Se en caso contrario esta suspéndese, a organización non poderá concorrer a novas convocatorias de convenios coa AECID por un prazo mínimo dun ano e un máximo de tres.

Sistema de puntos

Para manter a acreditación de ONGD cualificada é necesario obter polo menos 36 dos 60 puntos que concede a AECID. O control é exhaustivo. Analízanse 19 criterios correspondentes ao tres últimos anos. Valóranse a porcentaxe media de ingresos aplicado a fins sociais, o incremento de socios ou doantes, a difusión de misión, visión e valores, a planificación estratéxica, os métodos de transparencia , o cumprimento do código de conduta, a xestión de calidade e proxectos, e o seguimento de convenios.

Para manter a acreditación hai que obter polo menos 36 puntos

Outros aspectos que se etudian son os relacionados co traballo diario: actividade en terreo e do persoal cooperante, adhesión ao seguro colectivo de cooperantes da AECID, solicitude por parte desta institución da devolución das subvencións concedidas, realización de campañas de sensibilización e educación para o desenvolvemento, participación en plataformas de cooperación ao desenvolvemento, relacións con socios nos países de intervención e relacións coa sociedade. No plano económico, analízase a contabilidade e a prudencia financeira. Profúndase así en todos os aspectos relevantes que aseguran a capacidade da organización para desenvolver a súa actividade en condicións óptimas.