Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Restablecer lazos familiares

O servizo de procura de Cruz Vermella permite pór en contacto a familias separadas por conflitos bélicos, migracións ou crises humanas
Por Azucena García 22 de Febreiro de 2008
Img cruzroja
Imagen: Cruz Roja

Desastres naturais, conflitos bélicos, migracións ou crises humanas poden facer perder o contacto cos seres queridos e dificultar o reencontro. O conflito en Darfur, o furacán Katrina ou o tsunami de Indonesia son algúns exemplos. Para estes casos, o Comité Internacional de Cruz Vermella (CICR) conta cun servizo de restablecemento de lazos familiares. En marcha desde 1870, este programa encárgase de restablecer a comunicación entre os membros de familias separadas.

O Servizo de Procuras de Cruz Vermella púxose en marcha en 1870, durante a guerra franco-prusiana, para establecer contacto entre as persoas feridas e as súas familias. A súa finalidade era atender ás victimas de ambos os bandos, que podían enviar e recibir cartas dos seus seres queridos. Conflitos posteriores, como o I e o II Guerra Mundial, xustificaron a súa continuación ata chegar ao momento actual, no que se converteu nun servizo imprescindible para solicitar información sobre persoas desprazadas, refuxiadas, detidas ou desaparecidas, ás que organiza o reencontro coa súa familia.

Solicita información de persoas desprazadas, refuxiadas, detidas ou desaparecidas

Cada ano, miles de persoas benefícianse deste programa. De feito, recorreuse a el para pór en contacto aos membros da tripulación española detida en Chad como consecuencia da acusación de secuestro contra varios cooperantes da ONG francesa A Arca de Zoé. Un equipo do CICR visitoulles para recoller as mensaxes que, máis tarde, enviáronse á sede central de Cruz Vermella Española en Madrid, desde onde se fixeron chegar ás familias. O mesmo sistema púxose a disposición das familias para que puidesen contestar.

A transmisión de mensaxes realízase entre persoas que están separadas, en países onde a comunicación non se pode establecer a través do correo normal. Ademais, cando é posible, levan a cabo programas de reagrupación familiar, en beneficio daquelas persoas que carecen de medios económicos ou descoñecen os requisitos administrativos para este tipo de procesos.

En total, en 2006 tramitáronse en España 609 procuras, fronte ás 492 de 2005, e enviáronse 38 mensaxes -72 o ano anterior-. Segundo explica Carlos Chana, responsable do programa de Infancia, Procuras e Servizo social internacional de Cruz Vermella, o obxectivo é “irse adaptando ás novas realidades” para atender todas as necesidades. Así, trabállase fundamentalmente con persoas desprazadas por conflitos bélicos ou catástrofes humanas, pero tamén se resolven as peticións de quen buscan a emigrantes e expídense certificados de nacemento ou cartóns de viaxe para poder saír do país “cando se esgotaron outras vías”, precisa Chana.

Procedemento

O servizo de procuras de Cruz Vermella coordínase desde a axencia central en Xenebra, que colabora estreitamente coas delegacións territoriais distribuídas por todo o mundo. O traballo céntrase en catro tarefas: procura de persoas, transmisión de noticias, reagrupamiento familiar e obtención de datos e informes sobre unha persoa concreta. Para que este proceso iníciese, é necesario que un familiar o solicite -mediante un dos impresos de solicitude homologados polo CICR- e que a persoa que se busca acepte o contacto.

É necesario contar cun mínimo de datos para iniciar o proceso de procura, que segue un protocolo moi estrito

O procedemento segue un protocolo bastante estrito para respectar a lei de protección de datos do país de orixe e garantir a integridade da persoa que se busca, “xa que pode estar a ser vítima dunha persecución. Hai que actuar con coidadosa vixilancia respecto dos procedementos”, explica Chana.

É necesario contar cun mínimo de información para iniciar o proceso de procura. Estes datos son achegados polos familiares, polo que canto máis precisos sexan, máis posibilidades haberá de localizar á persoa en cuestión. Pódese informar achega do domicilio, a contorna que frecuenta ou o traballo que desempeña. Claro que, cando a rexión se atopa inmersa nun conflito bélico ou é azoutada por unha catástrofe natural, a procura complícase.

En todo o mundo, o CICR conta cun total de 173 servizos de procura, que atenden a demanda de centos de miles de persoas cada ano. Trátase dunha importante ferramenta de procura, sobre todo, para aquelas persoas que viven en lugares afastados, non teñen acceso a recursos similares ou son vítimas de conflitos e crises.

Servizo Social Internacional

A sede de Cruz Vermella en España ostenta a corresponsalía do Servizo Social Internacional, cuxa misión é establecer comunicación entre servizos sociais e administracións de Xustiza de diferentes países. Especialmente, atende situacións de desprotección infantil, cando se producen disputas entre os proxenitores, “agravadas pola circunstancia de atoparse en países diferentes”. En 2006, este servizo atendeu en España 1.016 demandas, mentres que en 2005 foron 1.101.

Ponse en contacto a persoas que buscan á súa familia biolóxica en España e a descendentes de españois que emigraron

Outra parte importante do labor deste servizo é a procura de familias biolóxicas. “Algunhas mulleres nórdicas que viaxaron a España nos anos 60 e 70 regresaron aos seus países de orixe embarazadas e, anos despois, cando os nenos son adultos, inician o trámite por coñecer á súa familia”, precisa Chana. Tamén se pon en contacto a descendentes de españois que emigraron a América e a aqueles que marcharon a Francia, Bélxica ou Alemaña e, ao retornar ao noso país, deixaron alí familia. Calcúlase que o 80% dos casos xestionados no Servizo Social Internacional teñen un resultado positivo.