Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Retorno de emigrantes a España

Case 40.000 persoas regresan cada ano desde o estranxeiro, na súa maioría pensionistas e persoas maiores que finalizan a vida laboral
Por A. García 4 de Outubro de 2007

O pasado mes de abril púxose en marcha a Oficina Española do Retorno (OER). A súa función é facilitar o regreso dos españois residentes no exterior, aos que ofrece información sobre as xestións e os medios documentais que se requiren para iso. Apoiada polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, o seu principal obxectivo é axudar á integración das persoas que regresan a España.

Desde a súa posta en marcha, a OER rexistrou máis de 600 consultas e atendeu a 137 persoas con intención firme de regresar ao país. O que tenta a Oficina é reducir o tempo e os esforzos de todas elas para lograr o seu obxectivo. En concreto, encárgase de coordinar o labor das consellerías de Traballo e Asuntos Sociais no exterior, as delegacións ou subdelegacións do Goberno e as Oficinas do Retorno que hai nalgunhas comunidades autónomas.

Para solicitar o retorno, hai que acudir ás consellerías laborais ou ao consulado español e superar unha entrevista persoal

Nesta tarefa, ofrécese aos interesados e interesadas información individualizada de acordo ao seu perfil e a rexión á que desexan regresar, dando prioridade ás vítimas da violencia de xénero. É importante que os preparativos da volta non escondan a realidade que vai atopar o emigrante ao seu regreso, posto que moitos pasaron varios anos fose e a situación pode cambiar demasiado.

Respecto ao procedemento para solicitar o retorno, hai que acudir ás consellerías laborais ou ao consulado español da zona na que se reside e superar unha entrevista persoal. Posteriormente, elabórase unha ficha que se envía á comunidade autónoma na que o retornado desexa instalarse e solicítase información sobre asistencia sanitaria, servizos sociais, educación, vivenda ou mercado laboral nesa zona. Existen axudas económicas para facilitar o regreso.

Os retornados preocúpanse pola sanidade, as pensións, a validación de titulacións e as prestacións por desemprego

Segundo as consultas recibidas ata agora, os temas que máis interesan aos emigrantes son os relacionados coa asistencia sanitaria, as pensións, a validación de titulacións universitarias e as prestacións por desemprego. Todas estas dúbidas pódense aclarar de maneira presencial na propia a sede da Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración, no número de teléfono 91 363 61 54 ou por correo electrónico na dirección oficinaretorno@mtas.es.

Dereitos sociais e prestacións

Os españois que residen no exterior teñen, do mesmo xeito que en España, dereito á protección da saúde, en especial, as persoas maiores e dependentes que carecen de recursos suficientes. Tamén existen prestacións por razóns de necesidade, cando se tiveron que trasladar ao estranxeiro por razóns laborais ou económicas e, ao cumprir 65 anos ou atoparse incapacitados para o traballo, están nunha situación de necesidade. Estas prestacións son compatibles coas axudas que conceden as comunidades autónomas.

Deséñanse medidas especiais para a inserción laboral de mozas, mulleres e persoas discapacitadas”

En materia de Seguridade Social, o Estado garante a igualdade, ou polo menos a asimilación, cos cidadáns do país ao que se viaxa. Así mesmo, foméntase a participación dos retornados en programas de formación profesional, para facilitar a súa incorporación ao mercado de traballo ou mellorar a súa capacitación profesional. Estas medidas están especialmente deseñadas para favorecer a incorporación a un emprego dos mozos, as mulleres e as persoas discapacitadas.

Os dereitos en materia de emprego e ocupación encárganse, ademais, de facilitar información aos demandantes de emprego que residen no exterior e aos retornados, así como prestar a axuda necesaria para a procura de emprego e a mellora das posibilidades de ocupación. Incluso os fillos ou netos poden obter visados de procura de emprego, cun tratamento preferente.

Onde residen os españois no estranxeiro

Calcúlase que dous terzos dos españois que residen no estranxeiro non son emigrantes, senón que naceron fóra e teñen nacionalidade española porque as súas ascendientes son deste país. En total, un millón e medio de españois reside lonxe de España en lugares de todo o planeta pero, sobre todo, de América Latina. Arxentina, Cuba, México, Venezuela e Brasil contan cunha boa representación.

En Europa, os destinos preferidos son Alemaña, Inglaterra e Francia, aínda que os motivos polos que se emigra a estes países non son os mesmos polos que se emigraba antes. Segundo datos do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, entre 10.000 e 12.000 españois fixan a súa residencia no estranxeiro cada ano coa intención de estudar, mellorar a súa formación ou participar nalgún proxecto de cooperación. A todos eles protéxelles o Estatuto da Cidadanía Española no Exterior, que recolle os dereitos deste colectivo.

En canto á comunidade autónoma de orixe, en 2005 regresaron un total de 38.321 persoas: 6.943 a Madrid, 6.679 a Galicia, 5.252 a Cataluña, 4.436 a Andalucía e 3.065 a Canarias, entre outros. O perfil maioritario de quen se decidiron a volver foi o de pensionistas e persoas maiores, que regresaron ao finalizar a súa vida laboral. Nos últimos 15 anos, máis de medio millón de emigrantes tomaron a mesma decisión.