Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Rosa Baños, catedrática da Universidade de Valencia e responsable do proxecto Mordomo

A rede social e de apoio é un dos alicerces principais do envellecemento saudable
Por Azucena García 15 de Maio de 2010
Img rosa banos
Imagen: CONSUMER EROSKI

Envellecer de maneira saudable é moito máis que evitar a enfermidade. “Expón un proceso no que se optimicen as oportunidades físicas, sociais, lúdicas e de saúde mental”, subliña Rosa Baños, catedrática da Universidade de Valencia e unha das responsables, xunto con Cristina Botella e Luís Mariano Alcañiz, do proxecto Mordomo. Esta iniciativa -levada a cabo pola Universidade de Valencia, a Universidade Jaume I e a Universidade Politécnica de Valencia– pretende que as persoas maiores aproveiten as vantaxes das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC). Mediante un computador con conexión a Internet, as persoas maiores acceden a un sistema no que un avatar chamado Mordomo guíalles. Formula preguntas, indica que facer nas diferentes actividades propostas, traslada mensaxes de ánimo e, cando o sistema detecta sintomatología ansiosa e/ou depresiva na persoa, propón actividades concretas. Alén, un profesional sanitario, que tamén pode facer uso de Mordomo, recibe de forma automática no seu correo electrónico un informe de avaliación para coñecer o estado do ancián. Pola súa banda, familiares e amigos poden conectarse tamén coas persoas maior para falar por videoconferencia, ler o seu “libro da vida” e, en definitiva, formar parte da súa axenda de contactos.

Pódese mellorar o modo de envellecer?

A vellez enténdese cada vez máis como unha etapa do ciclo vital onde unha persoa pode descubrir e construír novos roles. Esta nova forma de pensar no envellecemento deu lugar ao concepto de “envellecemento saudable”, que vai máis aló do feito de evitar a enfermidade. Expón un proceso no que se optimicen as oportunidades físicas, sociais, lúdicas e de saúde mental das persoas maiores, é dicir, que sexan parte activa da nosa sociedade, sen discriminalas e que gocen dunha independencia e unha boa calidade de vida, de novas oportunidades para a autorrealización persoal.

Que papel xoga o proxecto Mordomo neste proceso?

Mordomo é unha plataforma tecnolóxica para persoas maiores e o persoal sanitario que traballa con elas. No caso da persoa maior, busca fomentar a socialización, o entretemento, a aprendizaxe e o adestramento en habilidades de regulación emocional e fortalezas psicolóxicas. Pretende reducir a brecha entre a era tecnolóxica de hoxe e as persoas maiores, xerar unha ponte de unión no cal, mediante o TIC, sentan máis conectadas e atopen novos e máis espazos de lecer a través de Internet, da posibilidade de escoitar os seus temas musicais favoritos, editar o seu propio álbum de fotos multimedia ou escribir no seu “libro da vida”. Este funciona como un blogue e a persoa maior é autónoma para escribir ou agregar imaxes e melodías, que logo comparte con familiares e amigos que teñan acceso á plataforma Mordomo.

É, por tanto, un sistema de teleasistencia?

“O usuario recibe instrucións dun avatar, que se converterá no seu asistente e xerará mensaxes de ánimo e de reforzo cando realice distintas actividades”
Conta cun conxunto de actividades lúdicas e terapéuticas adaptadas ás necesidades da terceira idade e pensadas para exercitar as compoñentes claves nun envellecemento óptimo, como son a integración, a comunicación, a aprendizaxe, a rede socio-emocional e o adestramento en emocións positivas. Este último é fundamental na saúde mental das persoas maiores.

Que se necesita para utilizalo?

O sistema Mordomo só necesita un computador con conexión a Internet. Todas as súas ferramentas son autoaplicadas. Deseñouse para que a persoa maior póidao utilizar cando estea soa. Cada unha das actividades que propón guíanse por instrucións verbais e escritas ditadas por un avatar, ao que chamamos Mordomo, que sinala ao usuario que debe facer en cada paso. O avatar converterase no asistente da persoa maior mentres dure o seu paseo polo sistema e xerará mensaxes de ánimo e de reforzo cando realice distintas actividades. Durante todo o proceso de deseño e creación do sistema realizáronse distintas probas con persoas maiores para corroborar se era adecuado para elas: se se entendía, se as persoas podía alcanzar autonomía na súa manexo, etc. Pretendemos que o sistema sexa fácil de usar.

En principio, non parece que as novas tecnoloxías sexan a ferramenta máis adecuada para que utilicen as persoas maiores. Como se consegue que usen sen dificultade unha plataforma virtual?

“Se as novas tecnoloxías non se adaptan ás características das persoas maiores, o seu impacto pode chegar a resultar escaso ou negativo”

Era un dos principais desafíos do proxecto. Queriamos levar o TIC ás persoas maiores e non á inversa. Cada vez hai máis evidencia científica que demostra que as persoas maiores pódense beneficiar do uso do TIC. Con todo, se as novas tecnoloxías non se adaptan ás súas características, o seu impacto pode chegar a resultar escaso ou negativo. No caso de Mordomo, pola experiencia que temos na aplicación das novas tecnoloxías na a área de saúde, sabiamos que podía ser un recurso potente. Pero era crucial que as persoas maiores sentisen cómodas ao usar o sistema, que o puidesen xestionar soas e gozar. Para lograr estes obxectivos, seguíronse estritos protocolos de usabilidade . Durante todo o proceso de deseño e desenvolvemento, tivemos que cambiar distintos aspectos e formas de funcionamento. Converter unha plataforma virtual nunha plataforma usable para persoas maiores supuxo testar cada paso con usuarios maiores e avaliar o nivel de dificultade e satisfacción, entre outros indicadores.

Doutra banda, aínda que se pode pensar na dificultade que implica levar plataformas virtuais ás persoas maiores, cando se lles ve interaccionar co TIC e obsérvase que significa para esa persoa utilizar os mesmos recursos que usan os seus fillos e/ou netos e que poden empezar a compartir unha linguaxe común o navegar en Internet, escribir no computador, mandar ou recibir un e-mail, os efectos son moi potentes e tradúcense nun estado de ánimo altamente positivo.

As relacións sociais son un punto crave.

Mordomo ten ferramentas para incrementar a socialización e comunicación entre as persoas maiores, que poden recibir e escribir correos electrónicos, achegar fotografías, establecer videoconferencias ou coñecer xente nova. Todas as persoas maiores que forman parte do sistema configuran a rede social Mordomo. Poden ver a todos os usuarios que forman esta rede, unha pequena descrición do seu perfil e unha fotografía. Do mesmo xeito que noutras redes sociais, como Facebook ou Twiter, a persoa pode realizar peticións de amizade. Desta forma, o sistema busca que a persoa maior poida sentirse máis preto de quen xa coñece e contactar con outros que teñan gustos e afeccións comúns. Por último, pode compartir cos amigos da súa rede persoal e cos seus familiares o libro da vida e ler os libros do resto de contactos.

A soidade é unha característica común ás persoas maiores? Como inflúe na súa calidade de vida?

Os sentimentos de illamento e soidade son frecuentes nas persoas maiores e aumentan a súa vulnerabilidade. É máis fácil que sufran trastornos depresivos e ansiosos. Os seus sentimentos de illamento e soidade inflúen sobre a súa calidade de vida. Se a persoa sente integrada e ten unha rede social de apoio, sente protexida. Os estudos científicos sinalan asociacións fortes entre satisfacción de vida e rede social e de apoio. Á súa vez, ter amigos da mesma idade e manter o contacto cos fillos relaciónase co benestar subxectivo. Unha gran cantidade de estudos e informes da OMS e outras axencias internacionais sinalan que un dos alicerces principais para xerar un envellecemento saudable é a rede social e de apoio, que a persoa senta activa, respectada, que pertence e ten un lugar nesta sociedade.

Ademais de dar instrucións, o sistema formula preguntas?

“O profesional recibe de forma automática no seu correo electrónico un informe da avaliación realizada pola persoa maior”
Mordomo só formula preguntas que o usuario contesta ao comezo da actividade. Cada vez que a persoa maior accede ao sistema, contesta a unha serie de cuestións que se derivan de instrumentos de avaliación recoñecidos no ámbito clínico-psicolóxico. Estas preguntas permiten que o sistema detecte sintomatología ansiosa e/ou depresiva e, a partir desta información, Mordomo decide que actividades deixar dispoñibles para que o usuario utilice e cales bloquear. Ademais, o profesional sanitario, que tamén conta con toda unha serie de ferramentas á súa disposición, recibe de forma automática no seu correo electrónico un informe da avaliación realizada pola persoa maior: puntajes, resultados, actividades e tempo dedicado a cada unha delas.

Supón unha comunicación a tres bandas: persoas maiores, coidadores e familiares e/ou amigos.

Mordomo é unha plataforma de e-saúde cuxas principais liñas de acción diríxense á persoa maior, pero a plataforma conta con numerosos recursos para o profesional. A través de Mordomo pode realizar un seguimento continuado e en tempo real do estado anímico da persoa maior, sen necesidade de visitala todos os días. Como comentei antes, recibe un e-mail cando unha persoa manifestou sintomatología clínica de ansiedade, depresión ou malestar xeral. Estes avisos xéranse de acordo a un sistema de alarma, en función da gravidade do resultado. Ademais, o clínico pode usar as ferramentas da plataforma para saber se o usuario realiza as actividades do seu programa de terapia, durante canto tempo, etc.

Respecto da función dos familiares e/ou amigos, téntase que a persoa maior poida estar conectada con quen son importantes na súa rede social. Preténdese que senta máis preto destes, pero que non teña que realizar unha avaliación diagnóstica e sen que o axente de saúde monitórelles. Mordomo permite formar parte da súa axenda de contactos.

Un proxecto pioneiro

Mordomo é a primeira plataforma tecnolóxica pensada para persoas maiores. Antes, outras aplicacións achegáronse a esta proposta, pero non chegaron ao seu nivel. É o caso do Programa Gradior (Franco et ao. 2002 España), unha aplicación de avaliación e rehabilitación neurocognitiva, e o proxecto ACTION (Savolainen, 2008), que utiliza un sistema de videoconferencia e que, lembra Rosa Baños, “demostrou como o 88% dos seus usuarios reduciron os seus sentimentos de illamento e soidade”. A novidade de Mordomo é o seu nivel de complexidade, que permite unir ferramentas de socialización e comunicación, de adestramento en emocións positivas, exercicios de fortalezas psicolóxicas, lecer e entretemento.

Xa se asinou un convenio coa Universidade de Zúric para implantar unha versión en alemán nunha residencia de Suíza e implantouse na residencia Selegna de Torre en Conill (Bétera) e no centro A Amizade da Comunidade Valenciana. “Estes dous centros xa teñen instalado o sistema e, en pouco tempo, empezaremos a utilizalo cos seus residentes”, explica Baños. Outros dous convenios están ademais pendentes. Un cun fogar de maiores da Rioxa e outro cun concello da Comunidade de Madrid. Quen poden beneficiarse? “Tanto residencias como hospitais e persoas maiores que residen no seu propio fogar”, precisa a investigadora.