Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Taxas de inmigración

As persoas estranxeiras han de facer fronte ao pago de varias taxas para legalizar a súa residencia
Por Azucena García 3 de Xullo de 2009

Os estranxeiros que residen no noso país deben pagar unha serie de taxas pola concesión de autorizacións administrativas, expedición de documentos en materia de inmigración e estranxeiría, e tramitación de visados en fronteira. Así o recolle a orde PRE/3654/2007, de 14 de decembro, que establece ademais o importe destas taxas.

Autorizacións

As autorizacións afectan á situación de residencia no noso país. En total, existen tres casos diferentes polos que os estranxeiros poden estar obrigados a pagar: a prórroga de estancia ou da autorización de estancia por estudos (16,32 euros), residencia (10,20 euros) e residencia por circunstancias excepcionais (35,70 euros). No primeiro caso, a taxa é tan só unha referencia, posto que a este importe basee hai que sumar un euro máis por cada día que se prorrogue a permanencia.

Hai que pagar tanto pola autorización de residencia como pola prórroga de estancia

Ademais, tamén está suxeita a pago a expedición do cartón de identidade de estranxeiro. A contía neste caso depende, entre outras cousas, da situación de residencia (temporal, inicial, baixo circunstancias excepcionais, traballo transfronteirizo inicial, estudos) ou do feito de que se trate da primeira concesión ou dunha renovación.

As taxas máis baixas correspóndense coa expedición da cédula de inscrición (3,06 euros) por parte das persoas indocumentadas -a autorización de inscrición alcanza os 20.40 euros- e a expedición do documento de identidade de refuxiado ou apátrida (6,94 euros). Precisamente, estes últimos tamén deben afrontar o custo do documento de viaxe da Convención de Xenebra ou de apátridas (17,54 euros).

Réxime comunitario

Os cidadáns de réxime comunitario necesitan un certificado de rexistro para residir en España por un período mínimo de tres meses. E se viaxan acompañados dos seus familiares, deben solicitar tamén un cartón de residencia para eles. A taxa ascende a dez euros, unha cantidade “equivalente á que se esixe aos españois para a obtención e renovación do documento nacional de identidade”.

Estas contías e as anteriores son revisadas cada ano, de maneira que os incrementos rexístranse ao comezo de cada exercicio, segundo establézase nas correspondentes leis anuais de Orzamentos Xerais do Estado.

Outros documentos

Tamén son obxecto de pago as autorizacións de regreso ao país de orixe, a autorización excepcional de entrada ou estancia, a asignación de Número de Identidade de Estranxeiro (NIE), os certificados ou informes emitidos a instancia da persoa interesada, a autorización de expedición da carta de invitación e a propia carta, así como a compulsa e a desagregación por cada documento relativo á carta de invitación.

Por último, a xestión máis cara corresponde á expedición de visado en fronteira. A tramitación desta solicitude alcanza os 61,20 euros.

A Enquisa Nacional de Inmigrantes, realizada por primeira vez en 2007 polo Instituto Nacional de Estatística (INE) con datos de 15.500 inmigrantes, revela a existencia de 2,16 millóns de fogares nos que polo menos un dos seus membros de 16 ou máis anos naceu fóra de España. Esta é a referencia que se ten en conta para considerar inmigrante a unha persoa. Ademais, 1,02 millóns de fogares están formados só por inmigrantes e 1,14 millóns, compuxéronse a partir de inmigrantes e non inmigrantes.