Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Traballos invisibles: que é a economía dos coidados?

Preto de 24.000 horas dedícanse ao ano ao coidado de nenos, maiores ou persoas enfermas, unhas actividades que son realizadas nun 80,9% por mulleres
Por Esther Camuñas 14 de Xuño de 2016
Img economiacuidados
Imagen: La red 21

A chamada economía dos coidados ou economía feminina trata de facer visibles actividades básicas que o mundo laboral non ten en conta. Dentro do sistema capitalista hai traballos que aínda hoxe permanecen ocultos e están asociados ás mulleres e a feminidade. É o caso dos coidados e o ámbito doméstico, que ocupan unha ampla porcentaxe da economía e seguen sen valorarse económica e socialmente. A pesar de que as mulleres se incorporaron ao mercado laboral, continúan coidando e en xeral fano en solitario. Neste artigo explícase que é a economía dos coidados e a achega que fan as mulleres con este tipo de emprego.

Que é a economía dos coidados?

Aínda que se segue cuestionando que é e que non é traballo, desde os mercados cabe revalorizar algúns empregos ocultos e que polo xeral exercen as mulleres. Neste caso, as actividades encamiñadas ao sostemento da vida, como o traballo de coidados e reprodutivo hase de ter en conta. A infraestrutura sanitaria só facilita o 12% dos coidados necesarios e o resto proporciónase desde o sistema doméstico.

As tarefas que comprende o traballo reprodutivo poderíanse agrupar en catro grandes bloques:

  • Coidado e mantemento da infraestrutura do fogar, limpeza, alimentación familiar, orde xeral, compras, etc.
  • Coidado e atención da forza de traballo presente, pasada e futura, é dicir, o coidado de todas as persoas da familia, dependentes ou non, que leva traballo social, educativo, sanitario e psicolóxico. A dependencia pode ser por idade, por saúde ou psicosocial. Esta última relaciónase coa socialización que reciben os homes que non aprenden a coidar nin a coidarse e fanse dependentes dos coidados alleos, sobre todo das mulleres, para a súa subsistencia na vida cotiá.
  • Organización e xestión do fogar e a familia, mediación entre a familia e os servizos públicos ou privados existentes, como relación co colexio, centros médicos, matriculación, etc.
  • Representación conxugal. Son as actividades que teñen que ver cos vínculos e relacións afectivas e sociais da parella, como celebracións, aniversarios, contactos con familiares e amigos, etc.

Que se aforra o sistema económico?

Aínda que a maior parte do traballo de coidados realízase sen remuneración algunha, púidose cuantificar estas actividades e traducilas ao seu valor monetario ou ao seu valor en tempo laboral. Grazas ao estudo ‘Tempos, traballos e xénero‘, da Universitat de Barcelona descubriuse que a dedicación de horas anuais ao coidado de nenos, maiores ou persoas enfermas é de 23.589 horas e que o 80,9% é realizado por mulleres.

A achega que as mulleres fan co seu traballo de coidados é invalorable e indispensable

O traballo de coidados en mans de mulleres é un fenómeno presente nas economías mundiais. A pesar de que as mulleres reciben unha remuneración laboral moito menor á dos homes, a achega que fan co seu traballo de coidados é invalorable e indispensable para o desenvolvemento dos sistemas socioeconómicos. Ademais, a gratuidade do seu labor produce unha especie de “imposto reprodutivo”, ao aforrar gastos de saúde, coidados dos nenos e/ou persoas maiores.

Só a enorme cantidade de emprego doméstico e de coidados que se está levando a cabo fai posible que o sistema económico poida funcionar. Con todo, o sistema segue naturalizando a división sexual do traballo outorgando o chamado traballo doméstico e de coidados á muller que continúa realizando esta actividade sen remuneración.

Visibilizar o traballo de coidados

A pesar de que nos anos sesenta comézase a debater a invisibilidade do emprego doméstico e o seu papel determinante na reprodución da forza de traballo, o termo “traballo de coidados” acuñábase hai pouco.

Desde o feminismo debateuse, e aínda non está pechado o debate, sobre que é e que non é emprego e tentouse revalorizar o feminino oculto. Os cambios terían que vir desde a educación e a transformación dos valores sociais, incluíndo permisos de maternidade e paternidade iguais, revisando a duración das xornadas laborais, compatibilizar emprego con vida cotiá, etc.

Unha das solucións máis inmediatas á sobrecarga foi externalizar o traballo e contratar para cubrir os labores de coidado, novas figuras que seguen sendo femininas e na súa maioría estranxeiras. Polo menos, as relacións entre empregados do fogar e empregadores gañou en formalidade dando conta á Seguridade Social.