Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

5 consellos básicos para evitar o ciberbullying

Medidas, recursos e ferramentas para acabar con este tipo de acoso para nenos e adolescentes
Por mirenrodriguez 8 de Xuño de 2020
Consejos b esicos contra ciberbullying jpg850
Imagen: Pxhere

Ante a pregunta de que é o  acoso escolar cabe sinalar que é unha realidade no día a día dos menores que, a través da tecnoloxía, vai máis aló das paredes da aula. Case un 21 % dos casos de bullying prodúcense a través de canles dixitais, segundo datos da Fundación ANAR de 2016. Por iso, é esencial ter claras as súas consecuencias e, sobre todo, as medidas máis idóneas para previr o ciberbullying e frealo.

Ciberbullying: por que é tan perigoso?

Problemáticas como o acoso escolar converten a vida de nenos e adolescentes nun auténtico inferno. Aínda que non existen perfís e calquera pode sufrir e exercer bullying, hai persoas especialmente vulnerables por razón de sexo, orixe, orientación sexual, trazos físicos, afeccións ou habilidades sociais, entre outros.

A inmersión dos menores no mundo dixital é positiva en numerosos aspectos, pero tamén ten consecuencias prexudiciais como o xurdimento de casos de ciberbullying . Nestes casos, os acosadores utilizan distintos tipos de ferramentas tecnolóxicas para intimidar ás súas vítimas, sendo o teléfono móbil a principal vía. Segundo un estudo de Ipsos Global Advisor, un de cada dous casos de ciberbullying prodúcese a través do smartphone (47%), seguido doutras canles como as redes sociais (44 %), sistemas de mensaxería en liña (42 %), chats (29 %), correo electrónico (25 %) e outro tipo de páxinas web (18 %).

Todos os tipos de acoso son moi daniños, pero o ciberacoso ten algunhas características que o fan moi perigoso:

  • En primeiro lugar, as barreiras temporais e espaciais se difuminan e é posible estar en contacto continuo coa vítima fose do ámbito escolar. Ademais, a maior distancia física dificulta aínda máis que o acosador empatice co acosado.
  • Doutra banda, a Rede ofrece un suposto anonimato aos ciberacosadores, que se escudan nel para intimidar aos seus compañeiros, gozando dunha maior sensación de impunidade que nas aulas.
  • Por último, a inmediatez e a ausencia de normas provocan que os ataques sexan máis impulsivos e agresivos, aumentando así a gravidade dos conflitos.

A todo iso hai que engadir que Internet e as redes sociais posibilitan facer chegar os ataques a máis persoas en menor tempo, por exemplo a través da viralización, o que dificulta aínda máis a eliminación destas mensaxes ofensivas.

5 medidas para eludir o ciberbullying

Sen dúbida, a mellor arma contra prácticas nocivas como o ciberbullying é a prevención. Por iso, é vital ter en conta algúns consellos crave para frear unha secuela que atormenta aos menores no ámbito 2.0:

  • 1. Falar e fomentar a confianza

A transparencia, a información e a confianza poden axudar moito a evitar que fillos, irmáns e outros menores que coñezamos caian no ciberbullying. É fundamental concienciar sobre esta práctica e as súas consecuencias, así como axudalos a utilizar Internet con responsabilidade. Mesmo, ferramentas como o control parental poden ser un bo recurso para garantir este bo uso.

C emo evitar ciberbullying

Imaxe: Unsplash

  • 2. Coidar a privacidade

Un dos principais conceptos que hai que facer entender aos novos usuarios da Rede é o da privacidade, así como alertarlles dos riscos que pode supor sobreexponerla. Algunhas recomendacións básicas pasan por privatizar os perfís en redes sociais, agregar a estas redes só a persoas de confianza, cambiar os contrasinais con frecuencia e configurar as opcións de privacidade das distintas plataformas.

  • 3. Non caer en bulos

Entre os perigos máis comúns da Rede está a circulación de bulos; é dicir, rumores e noticias falsas que poden pór en risco a privacidade e intimidade dos que o reciben. Unha forma de ciberbullying é difundilos e utilizalos para que, cando as vítimas caian neles, sexan ameazadas e chantajeadas. Corpos de seguridade oficiais como a Policía Nacional usan as súas redes sociais para desmentilos e alertar sobre eles.

  • 4. Vixiar a privacidade

Unha clave para empregar as plataformas dixitais con responsabilidade é ter en conta que, unha vez que se envía un arquivo, o propietario perde o control do mesmo. Por iso, hai que fuxir de difundir datos persoais e fotografías, sobre todo se se trata de contido sensible. E, por suposto, tamén hai que facer ver aos acosadores potenciais que difundir este tipo de contido supón un delito.

  • 5. Empregar os recursos e ferramentas para denunciar

A mellor resposta ao ciberbullying non é a violencia nin contrarrestar co mesmo ataque. Ao contrario diso, tanto os afectados por leste acoso como os que o presencian o que deben facer é denunciar e alertar aos organismos correspondentes (Policía, a propia escola, moderadores de redes sociais e plataformas, etc.). E, por suposto, tamén están dispoñibles para informarse as páxinas webs e os teléfonos de axuda de institucións como Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridade) ou asociacións como o española Stop Haters.

En definitiva, acabar co ciberbullying é unha tarefa que require concienciación e actuación, pero, sobre todo, a implicación e a loita de todos.