Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A factura de Telefónica: é posible librarse dela?

Grazas ás últimas decisións da CMT, haberá máis competencia nas operadoras de teléfono e ADSL, e poida que ata baixen os prezos
Por Darío Pescador Albiach 23 de Outubro de 2006

Na última década, conectarse a Internet en Españafoi caro e difícil. Aínda o é. Desde asprimeiras conexións por módem ata as tarifas planas de ADSL,o consumidor tivo que pagar un mínimo obrigatorio:a cota da liña con Telefónica. Deica pouco, xanon será así.

Ás voltas con bucle de abonado

O buclede abonado é o cable de teléfono que une cadacasa coa central telefónica. Este tendido de millóns decables pertence a Telefónica de España. Ata agora,as compañías que querían ofrecer un servizoutilizando estes cables, tiñan que pagar unha cota aTelefónica. Por exemplo, compañías como Xa.com ouWanadoo, que ofrecen ADSL, tiñan que pagar a telefónicapolo uso do cable que chegaba ata a casa do abonado. O mesmoas empresas que ofrecen chamadas máis baratas, como Tele2.

O prezoda ‘peaxe’ que as outras operadoras pagan a Telefónica oestablece a Comisión do Mercado das Telecomunicacións, ouCMT. Ao principio, todas as operadoras actuaban como revendedoras detelefónica. Por iso todas ofrecían os mesmos prezos.

Ata agora o consumidor atopábase con dúas facturas: a do aluguer de liña que envía telefónica e a factura do seu operador de ADSL

Polo seuparte, o consumidor atópase con dúas facturas: a do aluguerde liña que envía telefónica, e que ascende a13,43 euros ao mes, máis IVE, e a factura do seu operador deADSL, que lle cobra de media 29 euros mensuais, máis IVE.

Nosúltimos anos, as empresas competidoras de telefónicainvestiron en desagregar ‘o bucle’, é dicir, en pór nascentrais de Telefónica os seus propios equipos, conectados aobucle de abonado. Como as máquinas son súas, o aluguer quepagan é menor, e poden ofrecer mellores prezos e maior velocidade.Aínda así, os usuarios seguen obrigados a pagar atelefónica polo aluguer da liña. Ata agora.

Unha factura menos

O pasado14 de setembro a CMT tomou varias resolucións que, enprincipio, resultan moi favorables aos consumidores. A primeira éobrigar a Telefónica a baixar o prezo do aluguer do buclede abonado ás outras operadoras. Así, pasará de 11,35euros a 8,98 euros. Esta baixada permitirá aos competidoresofrecer chamadas e ADSL a mellores prezos.

A outramedida, moito máis transcendente, é a completa desagregacióndo bucle de abonado. Isto quere dicir que o servizo de voz e ode datos ofreceranse de forma separada, co cal se poderáter ADSL sen necesidade de contratar unha liña telefónicae, por tanto, aforrándose os 13,43 euros mensuais.

Tras as resolucións da CMT poderase ter ADSL sen necesidade de contratar unha liña telefónica

Quefarán os usuarios sen liña telefónica de voz?Nuns casos, utilizar o teléfono móbil. Noutros,facer uso dalgún dos sistemas de telefonía. IP, como Skype. Pola súa banda, as operadoras empezarána ofrecer os seus outrossistemas de telefonía IP.

Estamedida tamén abre a porta ás operadoras móbiles,que buscan concentrarno mesmo teléfono as chamadas de móbile as realizadas a través de Internet.

A alternativa do cable

Img

Asoperadoras de cable, como Ono, quedan fóra do xogo do bucle de abonado,e marcan as súas propias regras. Estas empresas tenden os seuspropios cables ata as casas do os abonados, e non pagan aluguer.Con todo, a súa cobertura redúcese a determinados barrios dasgrandes cidades, mentres que o cable de teléfono alcanza a casea totalidade da poboación.

En calqueracaso, é de esperar que a baixada dos servizos de ADSLobrigue a estas compañías a revisar os seus prezos.