Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A facturación das empresas do sector TIC reduciuse un 0,7% en 2010.

O número de empresas dedicadas a este sector incrementouse un 3,3%, ata un total de 43.451
Por mediatrader 9 de Xullo de 2012

O volume de negocios das empresas do sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) situouse en 91.427 millóns de euros en 2010, un 0,7% menos que no ano anterior. Segundo despréndese dos últimos datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), estas empresas xeraron un valor engadido de 33.781 millóns de euros cun descenso interanual do 3,7%.

En 2010, o número de empresas do sector TIC situouse en 43.451, un 3,3% máis que o ano anterior. Pola súa banda, o número de traballadores ocupados neste sector situouse en 396.543 persoas, cifra similar á rexistrada en 2009.

As empresas do sector TIC investiron 1.042 millóns de euros en I+D durante 2010, o que supuxo o 13,9% do gasto do total empresarial en actividades de I+D. Dentro das industrias de servizos TIC, a que máis gastou en I+D foi a programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática con 606 millóns de euros. Os gastos correntes supuxeron un 93,5% do gasto total realizado en I+D polas empresas do sector. Pola súa banda, os de capital representaron o restante 6,5%.

O sector TIC concentrou o 18,4% do total do persoal dedicado a tarefas de I+D no sector empresarial e o 17,8% de total dos investigadores en 2010. O persoal ocupado en tarefas de I+D, en equivalencia a xornada completa (EJC), dedicado a tarefas de I+D ascendeu a 16.984,5, e destes, o 22,9% foron mulleres. Pola súa banda, o número de investigadores dedicados a I+D ascendeu a 8.088,8 dos que o 21,4% foron mulleres.

Dentro das industrias de servizos TIC, a de programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática foi a que máis traballadores empregou en 2010, cun total de 11.002,8 en EJC. Desta cifra, 5141,9 foron investigadores.

Segundo a “Enquisa Industrial de Produtos” publicada polo INE, o valor da produción de bens TIC aumentou un 0,8% en 2010, ata alcanzar os 4.319,7 millóns de euros. Por grupos, equipos de telecomunicacións e outros produtos TIC rexistraron os maiores incrementos no seu valor de produción, do 6,3% e 5,5%, respectivamente. Pola contra, equipos de computadores experimentou o maior descenso, do 26%, mentres que equipos de audio e vídeo anotou unha diminución interanual do 7,4%.

En 2010, a balanza comercial dos produtos TIC rexistrou un saldo negativo de 13.041,8 millóns de euros. Este déficit comercial do sector incrementouse un 18,9% con respecto a 2009. As exportacións totalizaron 5.538,9 millóns de euros mentres que as importacións alcanzaron os 18.580,7 millóns de euros. Entre os grupos de produtos destacaron as exportacións de compoñentes electrónicos, que representaron o 35% do total. En canto ás importacións, os equipos de telecomunicacións supuxeron o 26,2% do total.