Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A loita pola barra do navegador

As grandes empresas de Internet tentan conquistar un sitio visible dentro do navegador do usuario
Por Benyi Arregocés Carrere 17 de Outubro de 2007

Os navegadores convertéronse progresivamente no centro principal da actividade de moitos usuarios da informática; en parte grazas a que as aplicacións webmelloraron, e tamén debido ao incremento do uso deInternet. Por esta razón, decenas de empresas crearonpequenos programas que complementan aos navegadores con diferentesservizos útiles desde a barra de navegación,pero nos que tamén subxace a pretensión deincentivar o uso de servizos corporativos á vez que se obténinformación útil dos hábitos de navegacióndo usuario.

Avalancha de barras

A barra do navegador naceu como una forma de simplificar as accións máis habituais dos usuarios e engadir novas prestacións

Abarra do navegador naceu como una forma de simplificar asaccións máis habituais dos usuarios e engadir novasprestacións. Una das primeiras barras que se popularizou naWeb foi a de Alexa,que ademais de clasificar os sitios por popularidade,proporcionaba enlaces relacionados ou daba diversa informaciónsobre o sitio en cuestión.

Así,os usuarios conseguían gratuitamente información útile, a cambio, Alexa converteuse nunha especie de auditor deaudiencias na Rede, aínda que co claro rumbo de que unicamenteconsideraba aos usuarios de Internet Explorer que tiveseninstalada a barra, o que deixaba fóra a todos os demaisnavegadores e aos que non dispuxesen desta aplicación.

Coaevolución da Rede, ocupar un espazo dentro do navegadordo usuario converteuse nun reto paira as grandes empresas dosector. Así, Googlepromociona a súa propia barra, tanto paira Internet Explorer como pairaFirefox; Yahoo!ofrece a súa propia.

Coa evolución da Rede, ocupar un espazo dentro do navegador do usuario converteuse nun reto paira as grandes empresas do sector

Microsofttamén se sumou ao carro, a pesar de contar conavegador máis utilizado, e idéntico camiño elixirono sitio de poxas eBay,comunidades como Facebookou LinkedIn,ou sitios web paira compartir arquivos como Megaupload,entre outras moitas iniciativas similares.

Esta avalanchade empresas interesadas na barra do navegador explícase porque cada una destas pezas incentiva o uso do seuservizo e, co logotipo da compañía en lugardestacado, serve de recordatorio permanente na navegaciónde cada usuario. É dicir, actúa como una especie de valopublicitario fixa nos navegadores.

Doutra banda , estas empresas asegúranse conseguir informaciónmoi interesante sobre os hábitos dos usuarios: quepáxinas visitan, canto tempo están en cada unadelas, que enlaces pican, etc. Todo un conxunto de datosque pode axudar á empresa a mellorar os seus servizos e os seus produtosrespecto dos da competencia.

Principais achegas

É común en todas as barras que integren una caixa de procura e os atajos paira bloquear as xanelas emerxentes publicitarias

Agran variedade de empresas que tratan de conquistar aos usuarios deInternet coas súas barras paira o navegador provocou que cada unatrate de ofrecer servizos exclusivos, distintos dos dacompetencia.

Con todo, é común en todas elas que integren una caixa deprocura (similar ás que primeiro se impuxeron en Opera eFirefox, e que despois se trasladaron a Internet Explorer a partir de a súa versión 7) ou os atajos paira bloquear asxanelas emerxentes publicitarias.

Ultimamente ofrécese ao usuario a posibilidade de personalizar a aparencia das barras

Nalgunhasocasións, esta característica compleméntase con atajospaira realizar una procura máis afinada, ou con utilidadescomo resaltar as palabras que se seleccionan cun fondode cor rechamante.

Ultimamente ofrécese ao usuario a posibilidade de personalizar a aparencia dasbarras, de forma que se engadan novas prestacións entreas diferentes opcións predefinidas ou, mesmo, que os usuarioscreen as súas propias, por exemplo botóns que apunten a undeterminado sitio web.

Estas sonas achegas máis orixinais das barras paira onavegador realizadas polas grandes empresas de Internet:

 • Yahoo!:Inclúe un programa anti software espía, Anti-Spy, e atajosasociados aos seus servizos como My Web, o Correo ou o seu servizo deMessenger, ademais dunha selección de favoritos oumarcadores, con enlaces a sitios web temáticos de Yahoo!,como os de música, cine ou noticias.

  /imgs/2007/10/barramenu.1.jpg
 • Google:Ofrece a potencia do seu popular buscador integrada dentro destabarra, e algúns dos seus servizos útiles, como o tradutor.Ademais ten predefinidos diversos botóns, que integransitios de noticias, servizos como o correo web Gmail ou odicionario da Real Academia da Lingua.

  Ademais,inclúe o seu famoso método paira medir a importancia dunhapáxina web determinada, o PageRank,que entre outros parámetros ten moi en conta o númerode enlaces que apuntan a cada páxina.

  RecentementeGoogle incorporou una novidade moi interesante, que permiteintroducir as direccións favoritas de cada usuario dentro dapropia barra, de forma que se poidan utilizar desde calquera outroPC, sempre que estea instalada a Barra de Google e que ousuario teña una conta en Google.

  /imgs/2007/10/barramenu.2.jpg
 • Microsoft:A empresa que está detrás do navegador InternetExplorer aposta por integrar na súa barra paira o navegador,denominada Windows Live Toolbar, a procura dentro dopropio disco duro, una baza que se pode permitir porque dominaabrumadoramente o mercado dos sistemas operativos.

  Doutra banda , tamén integra una utilidade ‘anti phishing‘.De todos os xeitos, as últimas versións dos navegadores xacontan con ferramentas que tratan de evitar, con escaso éxitode momento, estas mañas. Esta barra só é compatiblecon versións superiores a Windows XP Service Pack 2.

  /imgs/2007/10/barramenu.3.jpg
 • eBay:O popular sitio de comercio e poxas entre particulares taménconta cunha destas barras, que nace da súa colaboracióncon Yahoo!. Principalmente trata de facilitar a interaccióndos usuarios habituais co propio sitio web, e conta con alertassobre cando as poxas seleccionadas polousuario van finalizar e servizos similares. Ofrece como extraservizos de Yahoo!, tomados da súa propia barra.

  /imgs/2007/10/barramenu.4.jpg

Barras ou un navegador ben configurado?

Se se ten en conta estritamente a utilidade paira o usuario, as barras paira o navegador perderon parte do seu sentido

Se se ten en conta estritamente a utilidade paira o usuario, asbarras paira o navegador perderon parte do seu sentido. En primeirolugar, porque os navegadores aumentaron as súas prestacións nosúltimos anos e diversas características dasbarras xa as presentan estes de serie, como o buscadorintegrado ou os controis de xanelas emerxentes, que contribuírona evitar que o usuario de Internet vísese invadido por unhaavalancha de apertura de xanelas.

Doutra banda , hoxe en día os usuarios poden aumentar ascapacidades das súas navegadores sen ningún problema, con sóutilizar os complementos, as extensións de software que se adaptana cada navegador e dótano dunha nova función.

Así,por exemplo, se un usuario de Firefox quere coñecer a clasificaciónen Alexa (una das bazas desta barra) dun determinado sitio pódeo facer co complemento ‘SearchStatus’,que tamén presenta o dato do PageRank de Google.

Hoxe en día os usuarios poden aumentar ascapacidades das súas navegadores sen ningún problema, con sóutilizar os complementos

Firefoxten outros servizos que tamén ofrecen outras barras, comoresaltar no texto as palabras que o usuario seleccione. O mesmosucede no caso de que se queira transportar as direcciónsfavoritas, asunto paira o que se conta con diversas alternativas.

Con todo, as barras do navegador continúan sendo unaalternativa útil paira os usuarios menos experimentados,porque pon á súa disposición dunha forma sinxela servizosque lles poden ser útiles.