Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A utilidade real das redes sociais profesionais

Os expertos aseguran que este tipo de redes non consegue suplir a calor da comunicación persoal
Por Benyi Arregocés Carrere 20 de Febreiro de 2008
Img redesprofesionales listado
Imagen: c2k2e

Resulta habitual achegarse ás redes sociais profesionais coa intención de cambiar de traballo. E omesmo sucede á inversa: que os departamentos e empresas derecursos humanos consideren os perfís destas redes na súaprocura do candidato ideal. Pero, realmente, que se pode esperar destas redes sociais profesionais?

Serven paira atopar traballo?

Redes como Xing,con forte presenza en Europa e en España tras a adquisiciónde Neurona e eConozco; LinkedIn,estendida en América e o resto do mundo; ou Viadeoconstitúen grandes exemplos de redes sociais profesionais.

A grandes liñas, os usuarios colocan os seus currículos nestes sitios, pero tamén definen o que poden achegar laboralmente, os seus puntos fortes

En que consisten? A grandes liñas , os usuarios colocan os seus currículos nestessitios, pero tamén definen o que poden achegarlaboralmente, os seus puntos fortes, ademais do que desexanatopar na rede social en cuestión: novas colaboracións,novos traballos, ampliar coñecementos, etc.

Fundamentalmente teñen dous usosprácticos: as persoas que queren cambiar de emprego e osempresarios que desexan fichar a algún traballador ou buscarclientes e aliados.

Respecto ao primeiro uso, explica JoséAntonio do Moral, director de Alianzoe experto en redes sociais, que os traballadores poden mandar unhamensaxe por si alguén da súa rede de contactos necesita nese momentoa unha persoa co seu perfil.

Esta posibilidade vese favorecidaporque “asempresas promocionan que os seus empregados recomenden xente, xa queestas incorporacións adoitan dar menos problemas”, sinala.

‘Marketplace’ de persoas

O segundo uso provén das empresas ou dosprofesionais que buscan persoal nestas redes, e constitúen oque do Moral denomina ‘marketplace’ de persoas.

“O outro día chamoume uncoñecido paira preguntar sobre dúas persoas da miña lista de contactosde LinkedIn, paira un posto que encaixaba cos seus perfís. Isto emprégase bastante e usarase máis no futuro; de feito,os cazatalentos utilízano desde hai tempo”, revela.

Fundamentalmente teñen dous usos prácticos: as persoas que queren cambiar de emprego e os empresarios que desexan fichar a algún traballador ou buscar clientes e aliados.

Destesdous usos referidos, os que máis partido poden sacar destasredes son os profesionais autónomos e as Pemes, comoapunta Emilio Márquez, creador de Marquezee director de NetworkingActivo.

“Por exemplo, resulta útil paira orientar a un director comercial dunproduto novo en España, que pode buscar comerciais narede social; ou si quérese exportar un produto a Alemaña e non se sabe alemán, a quen se debe dirixir un”,explica.

“Entón péganse un par de toques a contactos que poidan axudar. As redessociais profesionais serven perfectamente paira todo ese tipo dehistorias”, engade Márquez.

Como afrontar una rede social profesional?

Uno dos puntos craves das redes sociaisprofesionais consiste en que posibilitan xerar novasoportunidades laborais, no caso de que as necesidades das dúaspartes coincidan. Como di Márquez, constitúen “uncurrículo vivo, que interactúa cos compañeirosda persoa e cos coñecidos, que lle poden recomendar”.

EnriqueDans, profesor do Instituto de Empresa e bloguero experto en Internete novas tecnoloxías, expón que as redes sociaisprofesionais presentan una utilidade evidente, pero como apoio ásredes sociais que toda persoa xa ten no mundo físico.

Uno dos puntos craves das redes sociais profesionais consiste en que posibilitan xerar novas oportunidades laborais, no caso de que as necesidades das dúas partes coincidan

“Servenpaira formalizar as relacións nun só sitio, o quepermite acceder aos datos de contacto actualizados ou explorar asredes sociais dos amigos”, subliña.

Precisamente,este tipo de redes publicitan con profusión este últimopunto, a posibilidade de acceder aos amigos dos amigossucesivamente, nun intento de converter en realidade o refránque afirma que o mundo é un pano.

Primeiro, débese achegar

A pesar de que moitos usuarios empreguen as redessociais profesionais co propósito de cambiar de emprego,Dans considera que se trata dunhaformulación “errónea” e una “limitaciónde horizonte total”.

En opinióndeste experto, devandito uso resulta “completamente utilitarista”,porque nas redes sociais “debe haber un equilibrio”entre as veces que a persoa achega á rede e as veces que recibedela.

“Sesó se mete na rede social paira conseguir cousas, a xentenon terá moi alta estima desta persoa, consideraráselleun pesado, porque o que esperan dela é que lles dea alata”, recalca Dans.

Emilio Márquez cre que a participación na rede social débese caracterizar por “axudar ao que veña de fóra” e ademais gardar unhas normas de etiqueta básicas

Emilio Márquez coincide en que aparticipación na rede social débese caracterizar por “axudarao que veña de fóra” e ademais gardar unhasnormas de etiqueta básicas (como non mandar mensaxes a moitaspersoas á vez ou “non comezar a coleccionar contactos coma sefosen cromos”).

Doutra banda,Dans e Zarzuelo coinciden na necesidade de manter un perfilactualizado e de coidar aos contactos, “porque non queda bendesatender ás persoas que se coñecen fóra de Internet”,apunta Dans.

Relacións de confianza

As redes sociais profesionais poden axudar se se desexa contactar con xente que non se coñece persoalmente, perocuxos perfís resultan interesantes. Con todo, esta intenciónpode chocar coa realidade de que moitos contactos sigan apolítica de non aceptar a quen non coñecen en persoa.

A maior frialdade no trato respecto da comunicación cara a cara provoca que sexa máis difícil que frutifique un contacto se non hai una terceira persoa coñecida de ambos os extremos

Por outra banda, a maior frialdade no tratorespecto da comunicación cara a cara, provoca que sexa máisdifícil que frutifique un contacto se non hai una terceirapersoa coñecida de ambos os extremos que os una.

“Tampoucoas redes sociais profesionais online son a panacea. A maiorparte das relacións en Internet non son de confianza”,destaca Emilio Márquez. “Pódese ter ao directoreuropeo de Yahoo! como contacto, pero si non se coñece en persoa,aínda que se lle manden mensaxes, non vale para nada”, indica.

Pór cara ás relacións en Internet

Con todo, danse casos en que, aínda que non haxaa suficiente confianza, os contactos si se poden axudarmutuamente porque lles interesa aproveitar a velocidade de respostaque poden obter de Internet respecto doutras alternativas como oteléfono.

Por exemplo, se se traslada una cuestión a trespersoas que, á súa vez, encárganse de pasar a peticiónaos seus respectivos contactos, pódese lograr a informaciónrequirida de forma máis rápida.

Nas xornadas de negocios a xente que pertence á rede social profesional privada da súa empresa coñécese e charla entre si, e disto modo estreita lazos

Ante esta situaciónen que as persoas necesitan crear contactos con persoasque non coñecen persoalmente, Márquez promove unavía intermedia e complementaria destas redes.

Trátase derestituír aos contactos exclusivamente de Internet a relaciónde confianza das relacións en persoa e, ao mesmo tempo,manter a inmediatez e axilidade da Rede: a organizaciónde xornadas de negocios.

Nelas axente que pertence á rede social profesional privada da súa empresacoñécese e charla entre si. “Se non, os contactos feitossó por Internet, non ían valer para nada”, conclúe.

Conta ‘premium’ ou gratuíta?

As redes sociais profesionais como Xing,LinkedIn ou Viadeo adoitan presentar características similares.Como gancho, resulta habitual que durante o primeiro mes o usuariopoida probar gratuitamente todo o potencial das contas’premium’, que non teñen ningunha limitación pero que son depago, por unha cantidade que oscila entre os 5,95 e os 14 euros.

Resulta habitual que durante o primeiro mes o usuario poida probar gratuitamente todo o potencial das contas ‘premium’, que non teñen ningunha limitación pero que son de pago

Con todo, pasado o mes de proba, o usuarioque non queira pagar a cota mensual só pode acceder a unhaversión básica, con bastantes limitacións. Por exemplo, non se poden enviar mensaxes privadas dentro do sistema.

Isto, na práctica, impídelles iniciarningunha relación a menos que se dediquen a solicitar permisopaira contactar coas persoas que lles interesen.

Esta situación prodúcese porque a granmaioría dos usuarios só ofrecen os datos decontacto a aquelas persoas a quen admitan na súa rede,pero, en cambio, coa conta ‘premium’ é posible saltar este feitoporque se permite enviar mensaxes internas.

Buscador útil

Doutra banda, una das aplicacións máisinteresantes que ofrecen este tipo de redes atópase nobuscador, mediante o que se pode concretar a procura con bastantedetalle.

Así, é posible determinar aspectos como oposto, o sector, o que busca a persoa, o que ofrece, osintereses, o lugar de estudos, os datos de contacto, etc. Con todo, na modalidade básica esta capacidade atópaselimitada e non se pode concretar con moita precisión.

Emilio Márquez: “Require tempo aproveitar todas as calidades que teñen as redes sociais”

Que se debe facer se se quere espremer as capacidades destas redes?Márquez subliña, que máis que o diñeiro da cotamensual, “o tempo supón o maior custo”, porque pairaconseguir uns bos resultados débense dedicar horas de traballo.

En caso de nontelo, este experto recomenda non pagar a subscrición.”Require tempo aproveitar todasas calidades que teñen as redes sociais: poder acudir a calqueratipo de provedor ao longo do mundo ou conseguirtraballadores de calquera tipo de profesión ou capacitación,sen necesidade de acudir a unha bolsa de emprego ou a unha empresacazatalentos”, sostén.