Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acceder a Internet con límite de descarga

Algúns provedores de acceso impoñen limitacións ao tráfico na Rede, unha medida que podería facerse xeneral
Por Antonio Delgado 21 de Outubro de 2008
Img isplimitados portada
Imagen: Jordi Sabaté

O provedor de acceso a Internet norteamericano Comcast converteuse nun dos primeiros en aplicar unha limitación natransferencia mensual de datos que os seus clientes poden descargarcada mes, pero non é o único tentado a aplicar talesrestricións. Se esta limitación esténdese a toda a Rede,podería afectar ao futuro desenvolvemento da sociedade dainformación e ao acceso a contidos multimedia e de altadefinición.

Imagen: Jordi Sabaté

Coa proliferación da tecnoloxía ADSL, aschamadas tarifas planas de acceso convertéronse nunha realidade.Con todo, uns anos despois, e debido ao consumointensivo de ancho de banda dos novos servizos da chamadaWeb 2.0 (nos que os usuarios acceden a contidos multimedia e aomesmo tempo producen os seus propios), algúns provedores deacceso á Rede empezaron a limitar a descarga mensual de datosque pode facer cada usuario. O motivo é que consideran que tantoconsumo de ancho de banda xéralles demasiados custos demantemento e investimento e o consumidor paga un únicoprezo.

As compañías provedoras consideran que tanto consumo de ancho de banda xéralles demasiados custos de mantemento e investimento

Un dos primeiros provedores de Internet en aplicar esta medidafoi o provedor de acceso (ISP) norteamericano Comcast, que haestado recortando o ancho de banda dos seus clientes en funcióndo tipo da aplicación utilizada. Principalmente osprogramasP2P foron os máis castigados por estas limitacións.Aínda que tamén se produciu este recorte en casos deusuarios que, sen utilizar programas P2P, teñen un consumo de anchode banda que Comcast considera excesivo.

Os defensores dos cibererechos consideran estas prácticascomo unha violación da garantía coñecida como neutralidadeda Rede, é dicir, non cobrar un prezo diferente por cada servizoque se utilice, e non discriminar o tráfico de Internet enfunción do seu uso. Así, córrese tamén operigo de que os provedores poidan regular o tráfico daRede ao seu gusto e conveniencia, e facer máis lento o acceso acontidos alleos á vez que se dota da máxima velocidadeaos contidos propios ou dos seus socios comerciais.

Usuarios insolidarios?

Comcast deféndese dasacusacións de manipulación do fluxo de datos dos seus clientesalegando que estes usuarios aos que penaliza son os responsablesda baixa calidade de servizo que se produce a determinadas horas,pois monopolizan o ancho de banda en detrimento do resto deos internautas. A compañía acúsaos de insolidarios.

Os provedores poderían chegar a facer máis lento o acceso a arquivos alleos dotar da máxima velocidade aos contidos propios

Con todo, o organismoregulador das telecomunicacións en EstadosUnidos (coñecido como FCC) decidiu castigar á compañíaobrigándolle a revelar os procedementos que utiliza paradiscriminar o tráfico de Internet aos seus clientes, asícomo a presentar un novo plan para acabar con estas prácticase non romper a neutralidade da Rede. Froito destaresolución, Comcast anunciou que a partir do 1 deoutubro deste ano sitúa o límite para o usode ancho de banda dos usuarios residenciais de 250 gigabytes aomes.

Aínda que esta cantidade de gigabytes poida parecer alta, hai queter en conta que o peso das páxinas web setriplicou nos últimos anos. É dicir, acantidade de tráfico que se xera para acceder á mesmainformación que en 2003 é tres veces superior. Ademais,con este ancho de banda o acceso aos vídeos, átelevisión de alta definición mediante streaming e, enxeneral, a todos os contidos multimedia vese claramenteprexudicado.

Outros ISP norteamericanos, como Estafe Warner, dispoñen desde opasado mes de xuño dun plan de acceso a Internet en funcióndo ancho de banda, que cobra un extra por cada gigabyte adicionalconsumido.

Pode pasar en España?

En España os operadores de telefonía móbilque ofrecen tarifas de acceso a Internet mediante a utilizaciónde módem USB tamén aplican restricións nas súascontratos de acceso a Internet. As principais empresas do sectorcomercializan as súas tarifas máis populares para o mercadoresidencial cunha limitación de ancho de banda situado entreun gigabyte e cinco gigabytes ao mes.

O Parlamento Europeo ha aprobado unha emenda para facer máis claros e transparentes os contratos que asinan os usuarios á hora de darse de alta nun servizo de acceso a Internet

Ademais, non permiten que os seus usuarios poidan utilizar omódem para acceder a servizos de voz sobre IP (Voip)nin a servizos que utilicen o protocolo P2P. Con estaslimitacións, os usuarios de Internet dos operadores móbilesnon poden utilizar as súas conexións para visualizar contidomultimedia, falar por Skype, nin descargar contido de gran peso.

Outros provedores que adoitan aplicar limitacións no ancho debanda consumido cada mes son os ISP que ofrecen servizos deconexión a Internet a través doutras tecnoloxíascomo o acceso por satélite. Ademais, segundo estánestablecidas as diferentes leis de telecomunicacións da UniónEuropea, os provedores de acceso fixo si poderíanlimitar o tráfico de datos aos seus clientes.

É por iso que a finais desetembro o Parlamento Europeo aprobou o denominado “Paquetede Telecomunicacións”. Trátase unha serie de emendas paralexislar sobre algúns dos aspectos máis importantes dosector das telecomunicacións en Europa.

Entre outras medidas, oParlamento Europeo aprobou unha emenda para facer máisclaros e transparentes os contratos que asinan os usuarios áhora de darse de alta nun servizo de telecomunicacións, comopode ser o acceso a Internet. Estas empresas deberán apartir de agora indicar claramente nos contratos as restriciónsque pensan aplicar á conexión para que os usuarios teñanclaro en cada momento que tipo de servizo contratan.