Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aceptas os permisos das apps? Non sen ler o RGPD (aínda que sexa longo)

É aconsellable que os pais coñezan a lexislación de protección de datos persoais e o novo RGPD para axudar aos seus fillos coas opcións de privacidade dos servizos en liña que utilizan
Por Internet Segura for kids, IS4K-INCIBE 21 de Xuño de 2018

Img 850rgpdlistg

“Queremos seguir ao teu lado”, “morremos de pena, se xa non podemos contactar contigo”, “please, dános o si quero ;-D”… Seguro que, só con ler estas frases, xa sabe sobre que trata este artigo. Os usuarios estamos a recibir unha avalancha de mensaxes similares a estes, debido á entrada en vigor do novo Regulamento Xeral de Protección de Datos de Europa (RGPD). Por medio de diferentes vías (a través do correo electrónico ou mensaxe de texto, notificación ao acceder ás apps ou os avisos en sitios webs sobre as famosas cookies…) solicitáronnos revisar as políticas de privacidade e protección de datos e, de paso, continuar conectados aos seus servizos. Pero, como afecta esta nova lexislación ao uso que fan os nosos fillos de Internet? E, por tanto, como debemos reaccionar? É un bo momento para revisar en que consisten estes cambios e, sobre todo, como axudarlles neste proceso de revisión e trasladarlles bos consellos de privacidade en liña.

Novos tempos para a privacidade en liña dos nosos fillos

Hoxe en día, a maioría dos nenos nacen pousando para as cámaras móbiles dos seus pais (o que se denomina sharenting) e non poden evitar ter desde a infancia un rastro dixital, onde caben fotos, vídeos, comentarios, información de uso ou geolocalización ou perfís en liña, entre outros, que vai acumulándose e asumíndose polo menor a medida que crece, accede aos dispositivos e, máis aínda, dispón deles. Rastros que son difíciles de eliminar e que contribuirán máis adiante á súa reputación en liña.

Por tanto, dentro do coidado da privacidade e intimidade dos máis pequenos, é indispensable que os proxenitores coñezan a lexislación de protección de datos persoais e as novidades que presenta o novo RGPD.

Neste sentido, a norma europea fai fincapé para calquera servizo que trate datos persoais na obrigatoriedade de informar o usuario sobre quen os trata, que fará esa empresa con eles, por que os trata, canto tempo conservaraos ou a quen os comunicará. E o primeiro paso é comprobar que entendemos como usa cada un dos servizos a nosa información e a dos nosos fillos. Polo que é imprescindible que aceptemos de forma expresa a nova proposta de privacidade que fai a rede social ou o xogo en liña que utilizan os máis pequenos, a aplicación educativa que empregan para seguir conectados co seu profesor ou a ferramenta de control parental coa que supervisamos a súa actividade en liña; ou que a declinemos, se xulgamos que a información que solicita é excesiva para a funcionalidade que achega. Os pais somos os que temos que dar este consentimento se os nosos fillos teñen menos de 14 anos, e igualmente debemos aconsellarlles que fagan unha reflexión crítica, se son eles os que xa están en idade de autorizar o uso dos seus datos.

Pero ademais, o novo regulamento protexe de maneira especial os datos persoais dos nenos, prohibindo o emprego desta información con fins de mercadotecnia ou elaboración de perfís de personalidade ou de usuario, é dicir, que non é lícito comercializar con eles.

Xunto con isto, os lexisladores europeos han feito unha aposta especial por fortalecer os nosos dereitos fundamentais na era dixital, así que é posible pedir contas a estes servizos sobre os datos persoais que almacenan, máis aínda se se trata de información relativa a menores de idade. De forma específica, o novo RGPD aborda o dereito ao esquecemento dos pequenos, de maneira que, aínda cando consentimos determinados permisos a unha aplicación que o noso fillo utiliza, é posible revogar eses permisos ou, o que é o mesmo, solicitar a rectificación. Este dereito será moi útil para os nosos fillos no caso en que, sendo pequenos, consentísese o uso de información e, xa sendo capaces de exercer os seus dereitos, non estivesen de acordo; ou mesmo se se produciu este consentimento de forma pouco consciente sobre os riscos que implica o tratamento. É igualmente interesante a capacidade que teñen os propios menores, os seus pais e titores legais para pedir que se retiren imaxes dos seus fillos en plataformas en liña para as que non desen antes o seu consentimento (ao que se denomina o dereito de oposición).

Unha mostra do rigor desta nova normativa son as cuantiosas multas que se impuxeron a grandes compañías por saltarse as normas, ao introducir un propósito publicitario nas mensaxes a fin de informar sobre a actualización dos termos de privacidade (incluíndo por defecto esta opción nas solicitudes de consentimento). Como exemplo positivo, á súa vez estas grandes empresas están a incorporar melloras orientadas a aumentar a concienciación nos aspectos de privacidade na linguaxe adaptada a cada público, como fixo Facebook co seu portal para pais e o específico para mozos.

ImgImagen: sp.depositphotos

Ao choio! Revisando xuntos os permisos en apps e redes sociais

Unha vez que coñecemos a grandes liñas que cambios trae consigo a normativa europea de protección de datos, vexamos como actuar na práctica.

En primeiro lugar, ante as solicitudes de actualización de permisos de privacidade, o que indica a norma é que o consentimento, con carácter xeral, debe ser libre, informado, específico e inequívoco en linguaxe comprensible para o menor.

Aínda así, é posible que moitos nenos, bombardeados por gran cantidade de alertas solicitando o seu consentimento, terminasen aceptando as condicións que o servizo pedía sen recapacitar niso, movidos unicamente polo desexo de poder seguir gozando da app sen molestias. Por esta razón, é recomendable acceder cos nosos fillos á configuración dos servizos que utilizan, como poden ser as súas redes sociais favoritas (Facebook, Instagram, Snapchat ou Youtube), os xogos en liña (Minecraft, FortNite, Candy Crush, etc.) ou o resto de aplicacións en liña que poden utilizar de tipo lúdico, educativo ou funcional (desde programas para o traballo colaborativo, aplicacións de wereables ou xoguetes conectados a tendas de aplicacións).

Co fin de velar polo seu interese, acordaremos cos pequenos unha configuración acorde ao seu uso e as funcionalidades que lles achegue cada app ou servizo dixital, tratando de preservar na medida do posible a información asociada aos seguintes permisos:

  • Visibilidade do menor a través da información de rexistro ou uso na plataforma, polo que será adecuado filtrar de maneira que non se permita atopar ao neno nesa plataforma realizando unha procura a partir do seu correo electrónico ou o seu número de teléfono.
  • Información de actividade en tempo real, que ademais proporciona a un posible acosador a posibilidade de actuar de forma impulsiva e prexudicial, máis aínda se esta información geoposiciona ao menor.
  • Tamén é recomendable valorar a posibilidade de desactivar funcións como o historial de localizacións, que mostra todos os lugares visitados, desactivándoo para evitar que se poidan trazar rutas habituais. Ademais, é aconsellable eliminar os datos que almacenase o servizo.
  • Acceso a cámara e a gravacións de audio, imaxe e vídeo. Xa que estes datos son os que permiten identificar con máis facilidade aos nosos fillos e que con frecuencia son o obxectivo de depredadores sexuais en liña, convén ser restritivos: unha aplicación de xogo en liña (onde se utilizan personaxes ou avatares) non necesariamente debe ter acceso á galería do menor.
  • Rexistro de historial de procura, que pode dar información de gran valor tanto a provedores con fins comerciais, como a terceiros que poidan empregala con fins malintencionados. Por exemplo, unha suposta web de venda de entradas ou calzado deportivo pode contactar cun neno, se dispón do seu historial de procuras e coñece as súas preferencias, dándose casos de estafas en liña a menores.
  • Vinculación a datos bancarios ou de cartóns de crédito. En moitas ocasións, os dispositivos dos pais utilízanos ou, mesmo, herdan os fillos con contas ou perfís vinculados a información bancaria. Que pode suceder se un neno pode adquirir cancións en Spotify ou melloras para Candy Crush a golpe de clic? Aínda que a súa intención non sexa crear un roto no peto familiar, merece a pena estar atentos a estes permisos e supervisar así calquera compra que se faga desde móbiles ou tabletas.
  • Outra información do dispositivo, como contactos, calendarios, actividade e outros datos almacenados no mesmo. Como norma xeral, é conveniente inhabilitar todas as aplicacións que consideremos que recompilan información abusiva sobre os menores.

Debido á inseguridade que adoitan crearnos as competencias legais, calquera pai, docente ou profesional relacionado co menor pode facilitar esta tarefa e profundar sobre este tema na web de IS4K, onde se poderá consultar información acerca da importancia ao ter que xestionar a privacidade en Internet e contar cunha reputación dixital positiva, así como configurar de maneira adecuada as opcións de privacidade e seguridade dos diferentes dispositivos.

Continúa con dúbidas? Necesita o noso asesoramento próximo e experto? Tranquilo, estamos alén do teléfono 900 116 117 para axudarlle de maneira gratuíta e confidencial.