Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

26 de maio, "Día do abuel@ internauta"

Achegar a tecnoloxía á terceira idade

Por jordi 26 de Maio de 2011
Img evarosado portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Baixo o nome de “Día do abuel@ internauta”, o Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación (INTECO) puxo en marcha unha iniciativa, pioneira en España, dirixida a achegar as novas tecnoloxías e o seu uso seguro aos internautas da terceira idade, xa que é un grupo en claro aumento. A autora pon de manifesto o lenta pero grave brecha que se abre entre terceira idade e novas tecnoloxías. Acusa da mesma tanto á falta de simplicidade dalgúns aparellos como aos prexuízos sociais fronte á actual revolución de Internet, que a fan percibir como algo negativo. Ademais, destaca as enormes vantaxes que a tecnoloxía pode chegar a ter para as persoas de maior idade. Información veraz, formación realista e un esforzo por parte do sector industrial son as fórmulas que propón Eva Rosado, xornalista especializada en novas tecnoloxías, para superar esta preocupante brecha.Imagen: CONSUMER EROSKI

OBarómetrode Consumo 2007, o último que se fixo, xa alertaba de que a terceira idade está cadavez máis afastada das novas tecnoloxías. Que unhapersoa maior de 60 anos teña un computador en casa é aíndaen España algo minoritario e, que ademais se conecte aInternet, resulta mesmo sorprendente. Pouco máis do12% das persoas desta idade encaixaba entón co devandito perfil e, a día de hoxe, a porcentaxe non aumentou sensiblemente. Os datos ponen evidencia que tampouco se interesan pola adquisición e usodos novos aparellos que invaden o mercado. Existe unha brechadixital que os separa do resto da poboación e que non se reduce coa crecente sofisticación e innovacióntecnolóxica.

É algo que deba preocuparnos? Sen ningunha dúbida. Ao ignorareste problema desaproveitaríanse as posibilidades datecnoloxía como aliada para un colectivo formado por un grannúmero de persoas con problemas de saúde e mobilidade que,por desgraza, en ocasións son ademais vítimas doillamento.

Ao pornos na pel dos maiores, atopámonosmúltiples barreiras que serviron para abrir esta brecha.Derrubalas non é tarefa fácil, pero pode ser a únicasolución para tender unha pasarela que lles axude a subirse aotren dixital antes de perdelo definitivamente.

A barreira mental

“Existe unha fenda dixital que os separa do resto da poboación e que se vai ensanchando coa crecente sofisticación e innovación tecnolóxica”

Moitos anciáns asocian directamente o concepto de tecnoloxía. “”co de complexidade “”. E non é de estrañar, se pensamos queesta incorporouse no seu cotidianeidad na idade adulta.A iso engádeselle que algúns xamais usaron uncomputador no seu traballo, moitos teñen un baixo nivel xeral dealfabetización co que enfrontarse a este tipo de novidadese poucos coñecen o inglés, a lingua tecnolóxica porexcelencia.

Concienciarlles(non só desde a Administración, senón taméndesde o círculo familiar da man dos fillos ou osnetos) das vantaxes que pode ofrecerlles a tecnoloxía,sería un primeiro paso para que o termo “complexidade” setransforme en utilidade “”. Facer compras e trámites, recibiratención médica ou coñecer a persoas cos mesmosintereses ou inquietudes son algúns exemplos do que poden facerdesde casa se a atopan como unha aliada e non como algo alleo aos seus intereses. Neste sentido, é significativo o estudorealizado por AXA, que revela que os xubiladosbritánicos, que ao parecer xa percibiron as vantaxes denavegar por Internet, converteron esta actividade na súa hobbyfavorito.

Pór sobre a mesa esta noción de utilidade “” é ademaisunha maneira de loitar contra o receo que o dixital suscita entreeste colectivo. A idea alarmista de que Internet é unrefuxio de pederastas e un ámbito no que a estafa estáá orde do día debe ser substituída pola de que nomundo dixital debe terse simplemente a mesma cautela e sentidocomún cos que nos conducimos na vida cotiá.

A barreira física

“Un estudo realizado por AXA revela que os xubilados británicos, que ao parecer xa percibiron as vantaxes de navegar por Internet, converteron esta actividade na súa hobby favorito”

Nonobstante, a información, os esforzosda Administración e de algunhas. iniciativas privadas por impulsar a alfabetizacióninformática non serven de nada se non van acompañados porun esforzo real por parte da industria de adaptar a tecnoloxíaá terceira idade. Ofrecerlle contornas gráficas e dispositivos fácilesde usar e acordes coas súas condicións físicas é clave paraque, unha vez dado o paso de achegarse á tecnoloxía, devanditoachegamento teña éxito.

Asíindícao Jacob Nielsen nos seus artigos, onde advirte sobre comoa falta de usabilidade nos sitios web pode desmoralizar aosmaiores que decidiron converterse en internautas. Taménalgunhasempresas de informática e telefoníacomezan a preocuparse por ofrecer dispositivos adaptados aos seuscondicións e coñecementos. No fondo, nin sequera trátase dunhacuestión de solidariedade, senón dunha aposta por un mercadoque non fai máis que crecer.

A barreira económica

En moitos casos, a brecha xeracional conflúe coa brechaeconómica. Como o Barómetroindicaba, as persoas cun status económico máis baixo fan menoruso da tecnoloxía. E a este sector pertencen moitospensionistas que, cuns recursos bastante axustados para chegar afin de mes, non poden facer fronte ao custo elevado dos aparellosnin a uns prezos de conexión. a Internet dos máis caros de Europa.

“Jacob Nielsen advirte nos seus artigos sobre como a falta de usabilidade nos sitios web pode desmoralizar aosmaiores que decidiron converterse en internautas”

Neste punto, a Administración ten moito que facer,coa subvención da adquisición de tecnoloxía áspersoas carentes de recursos, velando pola existencia dunhacompetencia real no sector das telecomunicacións que abarateos servizos, controlando que estes sexan de calidade, para que oesforzo económico valla a pena, e proporcionando espazospúblicos de acceso á tecnoloxía para quen non podepermitirse tela en casa.

Numerosos expertos, tanto en Internet como en socioloxía, defenden que o uso datecnoloxía por parte da maiores melloraa comunicación e a relación intergeneracional,facilita a actividade e o benestar psicolóxico e fomenta acreatividade e o exercicio da mente,ademais de favorecer aadaptación ás súas novas condicións de vida.Hai moitos grans de area que achegar para que o aproveitamento detodo este potencial sexa finalmente unha realidade.