Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acrobat: o programa ideal para a administración en liña

A nova versión do programa desatou unha batalla entre Microsoft e o seu propietario, Adobe, pola opción 'gardar como.PDF'
Por Darío Pescador Albiach 4 de Decembro de 2006

Hai unsdías a compañía de software Adobe presentaba aversión 8 do seu programa Acrobat. Pero non se trata doprograma AcrobatReader, que permite ver arquivos .PDF e a maioría dosusuarios teñen xa instalado no seu PC. Acrobat, a secas, é oprograma de Adobe para crear arquivos .PDF, o estándar máisestendido para documentos.

Img

Acrobat éun programa caro (de 400 a 650 euros) e o seu uso é máisprofesional que doméstico. Na nova versión hainovas opcións de seguridade, para protexer os documentos, funciónsde traballo en rede, para levar o control das revisións dunmesmo documento, e o que é máis interesante, a creaciónde formularios dixitais, que se poden encher nunha páxinaweb e certificar mediante unha firma dixital.

O formatoperfecto para a administración electrónica. En lugarde descargar o formulario, imprimilo e enchelo a man, todo sepode facer desde o computador, con seguridade e rapidez. Un mercadomoi goloso para calquera compañía de software, e unhacarreira que, de momento, Adobe está a gañar a Microsoft. Non éde estrañar que o asunto case terminase nostribunais.

O estándar de facto

Se seescribe unha carta cun procesador de textos en Windows, envíasepor correo electrónico e imprímese desde un Macintosh, éprobable que o resultado sexa diferente ao orixinal.

Anova versión permite a creación de formulariosdixitais, que se poden encher nunha páxina web ecertificar mediante unha firma dixital

Parasolucionar este tipo de problemas Adobe creou o formato PDF.Un arquivo PDF sempre se verá igual en calquera computador,programa de navegación web ou sistema operativo, e as copiasimpresas serán idénticas.

O formato.PDF de Acrobat é unha derivación de PostScript. A linguaxePostScript describe a páxina, é dicir, que texto haie onde vai colocado. Ademais, os arquivos .PDFconteñen as fontes de tipo de letra que sexan necesarias, e asimaxes e outros elementos que non sexan texto, comprimidos. Poriso é fácil que ao converter unha presentaciónPowerpoint de cinco megas a .PDF queda nuns 500K.

Oprograma lector de .PDF, Acrobat Reader, é gratuíto. Ademais,Adobe deixou aberto o estándar para que calqueradesenvolvese programas capaces de escribir arquivos .PDF. Porexemplo, os computadores Macintosh utilízano en calquera programa,e as aplicacións de Open. Office, a alternativa gratuíta a Microsoft. Office, tamén poden converter os seus arquivos a .PDF, asícomo tamén se poden converter os documentos gardados enGoogle Docs.

Unarquivo .PDF sempre se verá igual en calquera computador,programa de navegación web ou sistema operativo

Senembargo, con Microsoft Office non se pode, a non ser que se instalenprogramas adicionais como, por exemplo, Acrobat de Adobe.

Microsoftanunciou o seu interese en que a versión 2007 deOffice tivese unha opción “Gardar como .PDF”incluída, e que ía chegar a un acordo con Adobe. A nova versiónde Office xa chegou e esta opción non estádispoñible, con ameazas de demanda polo medio.

Que ha ido mal entre Adobe e Microsoft?

Ao longodeste ano produciuse un cruzamento de declaracións entreas dúas compañías. Segundo Microsoft, Adobequería que se cobrase aparte pola opción decompatibilidade con PDF, e ademais que Microsoft desfixésesedo seu formato .XPS, que desenvolveu como unha alternativa a .PDF.

Polo seuparte, Adobe declarou que temía que Microsoft modificaseo formato .PDF ata facelo incompatible con outros produtos que nonfosen os seus, como ocorreu noutras ocasións. Coa extensaimplantación de Windows e Office, iso afectaría ásvendas de produtos como Acrobat.

Adobe hadeixado abertas as especificacións, co que calquera podefacer un programa que converta a .PDF, pero no caso de Microsoftpodería demandalos ante tribunais da competencia porprácticas monopolistas.

Ao final,parece que Office 2007 sairá o ano que vén sen aopción ‘Gardar como PDF’, aínda que está por ver se sepoderá descargar como unha extensión aparte. Mentrestanto, os consumidores sempre poden recorrer a algunha dasopcións gratuítas.

Programas gratuítos para crear .PDF

Se ademaisde ler arquivos .PDF, hai que crealos a partir doutros documentos,hai varias opcións gratuítas. A maioría instálanse comounha impresora virtual no sistema. Basta con seleccionar a opciónImprimir.

  • Asaplicacións OpenOffice,que son compatibles con todos os formatos de Microsoft Office, eson gratuítas, dispoñen todas elas da opción de ‘Gardarcomo .PDF’, tanto nas versións para Windows como nas de Linux..

  • PrimoPDF:instálase como unha impresora e permite crear documentos .PDF desdecalquera programa que teña opción de imprimir. Étotalmente gratuíto.

  • Adobeten un sistema de creación de PDF en liñapor medio dunha subscrición (99,99$ ao ano). Con todo,o primeiros cinco documentos son gratis.

  • CutePDFé outro programa gratuíto e tamén se instala comounha impresora.