Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Actualizar o sistema operativo no iPhone

A versión 4.0 de iOS, lanzada en xuño, trae máis de cen novas características
Por jordi 3 de Agosto de 2010
Img ios4 portada
Imagen: Jorge Quinteros

Ao anuncio do lanzamento do iPhone en 2007 acompañoulle o nacemento dun novo sistema operativo pensado para os dispositivos portátiles de Apple. OiPhone VOS, hoxe renombrado pola compañía como iOS, goberna naactualidade o reprodutor multimedia iPod Touch, o teléfono iPhonee a tableta iPad. Está desenvolvido a partir do núcleo, ou”kernel”, do sistema operativo Mac Vos X, presente noscomputadores fabricados por Apple, e agora presenta unha nova versiónadaptada á cuarta versión do teléfono, o iPhone 4.

Este sistemaoperativo tendunha contorna gráfica chamado multitáctil, pensado para serutilizado mediante os dedos sobre unha pantalla e adaptado ásdimensións e requirimentos dun dispositivo de peto. Por outrolado, unha das principais bazas do iOS é que os tempos deresposta ás accións dos usuarios son moi curtas, e por tanto permitenunha interacción co sistema de forma áxil e intuitiva.

Versión 4.0, por fin multitarea

O pasado 21 de xuño, Apple lanzou de forma gratuíta para todos osusuarios dos seus dispositivos portables a versión iOS 4.0 dosistema operativo. Con todo, debido a problemas na recepcióndo sinal móbil no iPhone 4, a compañía liberou ás poucassemanas a versión 4.1 para calibrar o sinal de cobertura aomostrarse no terminal.

As actualizacións do sistema operativo iOS realízanse tan só a través da plataforma iTunes unha vez que se conectan con cable o teléfono e o computador

A novaversión do iOSdispón de máis de cen novas funcións e características xunto conmáis de 1.500 API(instrucións para programación) pensadas para ser utilizadas poros desenvolvedores. As actualizacións do sistema operativo iOS serealizan tan só a través da plataforma iTunes unha vez que seconectan con cable o teléfono e o computador onde está instaladoiTunes. Este programa é o encargado de sincronizar os datos earquivos multimedia que posúe o usuario entre o computador e o seudispositivo portátil, xa sexa o iPod, o iPhone ou o iPad, epreguntará de forma automática se se desexa actualizar o sistemaoperativo.

Unha dascaracterísticasmáis notables do novo sistema é a actividade coñecida como“multitarea”, é dicir que permite utilizar variasaplicacións ao mesmo tempo. Antes da actualización iOS4 isto nonera posible, e se se quería usar unha aplicación determinada non sepodía usar ningunha outra á vez. Esta funcionalidade era unha dasmáis demandadas polos usuarios, que tiñan que recorrer aojailbreakpara dispor dela de forma non oficial, pero Apple alegaba que nonaplicábaa porque retardaba a velocidade xeral do aparello. O que si observará o usuario é que cando utilice varias aplicacións á vez en modo multitarea, o consumo da batería dispárase e deberá pór o móbil en recarga con maior frecuencia.

Non en todos os iPhone achega melloras

Undato a ter en conta é que a actualización só é compatibleco novo iPhone 4, o anterior iPhone 3GS e o iPhone 3G, aínda queneste último apenas achega mellora algunha. Ademais, só funcionacos iPod Touch de segunda e terceira xeración. O iOS 4 para oiPad estará dispoñible no cuarto trimestre deste ano.

Non todas as novas características están dispoñibles para todos osdispositivos, senón só para os máis recentes. Por exemplo, amultitarea só é compatible co iPhone 4 e iPhone 3GS, asícomo co iPod Touch de terceira xeración. Isto é debido ásdiferenzas en canto a capacidade de hardware entre as diferentesversións, que fan que os dispositivos máis antigos non poidanexecutar de forma áxil as novas funcionalidades. Eneste sentido, algúns usuarios con terminais máis antigos handeclarado en diferentes foros de Internet ter problemas de lentitudeá hora de interactuar coa contorna gráfica

A multitarea só é compatible co iPhone 4 e iPhone 3GS, así como co iPod Touch de terceira xeración

Comorecomendación parasolucionar o problema da lentitude despois da actualización,pódese probar a opción de restaurar os valores, pero non coiOS senón con iOS4. Para iso bastará con pulsar o botón“restaurar” en iTunes co teléfono conectado. Senembargo, antes é importante realizar unha copia de seguridade dodispositivo. Para iso, é necesario seguir unha serie de pasos: enprimeiro lugar hai que sincronizar o iPhone con iTunes -conectado aocomputador- e a continuación pulsar sobre a opción “restaurar”.

En base aseguir asinstrucións da aplicación, cando acaba a restauración énecesario expulsar o dispositivo e volvelo a conectar para queiTunes detécteo. Neste momento iTunes preguntará se se trata doiPhone do usuario -en xeral inscríbense co nome dousuario- e se desexa que se lle aplique a copia de seguridade antesrealizada para restaurar a información. Debe dicirse que se apliquea copia. Entón procederase a realizar unha sincronización dacopia. Á súa finalización o sistema mostrará aqueles datos que seconservarán na copia. Se a operación realízase con éxito, ousuario comprobará que o teléfono recupera a súa rapidez habitual.

Aplicacións

O sistemaoperativo iOSdispón de varias aplicacións instaladas por defecto en todos osdispositivos, como son o navegador Safari, o calendario, a cámarafotográfica, a galería de fotos, a tenda de aplicacións iTunesApp Store, o servizo Mail, Youtube, Google Maps, etc. O resto deaplicacións dispoñibles débense descargar desde iTunes App Store.Coa actualización consérvanse todas as aplicacións que setiñan antes da mesma, xa sexan ou non as existentes por defecto.

Cando se utilizan varias aplicacións á vez en modo multitarea, o consumo da batería dispárase

Unha dascaracterísticasdestacadas da nova versión iOS4 é que permite a administraciónde aplicacións mediante a creación de cartafoles para agrupalas. Deesta maneira, é posible instalar máis de 2.000 aplicacións en cadadispositivo fronte ás 180 das versións anteriores, debido áfalta de espazo na contorna gráfica para colocar unha aplicaciónadicional.

IOS4 taméntrae unha novaversión da aplicación de correo electrónico que permite ver osmensaxes de todas as contas unificadas nunha caixa de correos de entrada, asícomo o programa iBooks pensado para a lectura de libroselectrónicos. A nivel empresarial, engade algunhas melloras nasfuncionalidades destinadas á contorna corporativa, como son novasopcións en redes privadas virtuais (VPN).

Spotify agora pode escoitarse mentres se usa outra función e pode ser manexado desde o interruptor dos auriculares

Senembargo, débese ter en conta que ao realizar a actualizacióndo sistema operativo algunhas das aplicacións que xa se tiñancoa anterior versión poden deixar de funcionar correctamente.Isto débese a que estaban deseñadas para unha contorna que non eramultitarea e tenia características diferentes. Por tanto ousuario deberá esperar a que os desenvolvedores adapten aaplicación ao novo sistema e cólguena na tenda de iTunespara a súa actualización. O usuario deberá descargala entón paraque volva funcionar de modo eficaz.

Outrasaplicacións xa se actualizaron para poder funcionar en modomultitarea e aproveitar as súas vantaxes, como é o caso do servizo demúsica Spotify, que agora pode escoitarse mentres se usa outrafunción e pode ser manexado desde o interruptor dosauriculares, cousa que antes non era posible. As aplicacións degeolocalización que utilizan a cámara tamén se actualizan parapoder aproveitar a cámara frontal do novo modelo iPhone 4.