Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Adaptadores para chamar por Internet

Hai numerosas propostas que permiten usar teléfonos normais para falar a través da Rede
Por Antonio Delgado 8 de Xaneiro de 2009
Img voipapadp portada

Para moitos usuarios, utilizarunha aplicación de voz sobre o protocolo de Internet (VoIP)significa conectar un micrófono e uns auriculares aocomputador e estar sentado diante do monitor para realizar e recibirchamadas. Con todo, grazas a diversos dispositivos e adaptadorespara teléfonos, é posible utilizar estes servizos sendepender do computador e mediante un teléfono normal.

Estes aparellos conectan directamente coa Redepor unha banda, e polo outro cun terminaltelefónico, de modo que, cando o usuario recibe unha chamada, a impresiónnon varía respecto de se a recibise pola víatradicional

A progresiva utilización por parte dos usuarios deservizos VoIP está a motivar a aparición nomercado doméstico de diferentes propostas (tanto de hardwarecomo de software) que permiten facer e recibir chamadas desdedispositivos externos ao computador; xa sexa de modo independente ouben conectados a este para facilitar o seu uso. Entre os máispopulares atópanse aqueles aparellos que fan innecesaria aconexión mediante o computador e vinculan directamente oteléfono coa Rede.

Así, un destes aparellos conecta directamente coa Redepor unha banda, e polo outro cun terminaltelefónico. Cando o usuario recibe unha chamada, a impresiónnon varía respecto de se a recibise pola víatradicional, pero en realidade a chamada transitou por Internetgrazas a complexos protocolos que empaquetan a voz saínte engrupos de datos e distribúena ata ao lugar de recepción.O máis popular destes protocolos, un estándar defacto, é o protocolo SIP.

A maioría dos adaptadores son compatibles con SIP. Osdiferentes provedores de VoIP existentes no mercado adoitan dar aos seus clientes unha conta SIP que permita a realización dechamadas de forma gratuíta entre “usuarios SIP”, aínda queutilicen un provedor diferente. Isto é posible grazas a acordosde peering “” entre os diferentes provedores. Paraconfigurar un dispositivo compatible coa tecnoloxía SIP,tan só é necesario a súa configuración mediante osdatos de acceso remitidos polo operador do servizo.

Img telefono art

Doutra banda, Skype, unha das principais empresas do sector,non utiliza o protocolo SIP para dar o servizo, senón que conta conun protocolo propio pechado. Por esta razón, as numerosassolucións de dispositivos e adaptadores externos compatibles conSkype só poden funcionar co devandito servizo, e non concontas SIP.

No mercado existen diferentes solucións para a conexióndun teléfono normal con Internet sen ter que pasar polocomputador. Estas son algunhas das posibles:

Teléfonos VoIP baseados en software, ou “softphones”

Esta solución consiste en programas de computador querecrean unha contorna gráfica similar ao dun teléfono ena pantalla do PC. ImgPara aqueles usuarios que dispoñan dunsistema de VoIP compatible cunha conta SIP ou Asterisk(unha aplicación de software libre que proporciona asfuncionalidades dunha central telefónica), existen diferentessolucións de software para ter un teléfono virtual nocomputador.

Zioperé compatible con SIP e IAX, o protocolo utilizado nos sistemasAsterisk. Dispón dunha versión gratuíta e outra de pago, máisorientada a empresas e profesionais. O seu software estádesenvolvido para os sistemas operativos Windows e MAC OS X. Entreoutros clientes, pódese atopar a SjLabs. e Xten.Dispoñible este último nunha versión para teléfonosmóbiles con sistema operativo. Como curiosidade, apuntar que oservizo Skype entra dentro da categoría dos“softphones”.

Teléfonos VoIP mediante conexión USB

Img

Estes dispositivos conéctanse ao porto USB do computador e fanas veces de micrófono e auricular. Dependendo do modelo,poden estar preconfigurados para ser utilizados cos provedoresde VoIP máis populares, así como ser compatibles cossistemas de VoIP de Skype, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, etc.Dispoñen dun teclado para poder realizar chamadas.

Entre os diferentes modelos existentes, pódese destacar o

TomcomWebt@lker 211, compatible con diferentes servizos de VoIP, ou o PhilipsVOIP1511B/55, fabricado exclusivamente para ser utilizado conSkype e baixo un computador co sistema operativo Windows.

Teléfonos VoIP independentes

Estes dispositivos están baseados en hardware e non necesitanestar conectados a un computador para funcionar. Externamente sonsimilares aos teléfonos convencionais e dispoñen de variosportos para a súa conexión de forma directa ao router dousuario. Entre os modelos que se poden atopar no mercado,destacan aqueles compatibles con servizos de VoIP evideoconferencias.

Img

Entre eles, GrandstreamGXV3000 IP Vídeo Phone é un terminal telefónico quedispón dunha pantalla LCD de 5,6 polgadas compatible convideoteléfonos baseados en SIP, así como cosestándares multimedia H.264/H.263, pensados para dotar dunhamellor calidade ao audio e ao vídeo. A súa tecnoloxía seadapta para funcionar con conexións desde 32 kbps ata a bandaancha.

Dentro desta mesma categoría,existen dispositivos compatibles con Skype, como o modelo ASUSAiGuru SV1, unvideoteléfono que dispón dunha pantalla de 7 polgadas.Ten, ademais, unha webcam con resolución VGA para asvideoconferencias. En canto a conectividade, pode enlazar conInternet mediante un cable Ethernet ou ben por wifi. Dispón dunhabatería para a súa utilización de forma inalámbrica,cun tempo estimado de uso en videoconferencia de 30 minutos.

Adaptadores VoIP para teléfonos analóxicos

Un adaptador ATA é un dispositivo que permite utilizar unteléfono convencional en servizos de VoIP. Desta maneira, noné necesario adquirir un novo equipo para o seu uso con estatecnoloxía.

LinksysPap2t é un adaptador teléfonico que dispón de dousportos RJ-11 (os das clavijas telefónicas) para aconexión de dous teléfonos convencionais, asícomo un porto RJ-45 (Ethernet) para a súa conexión mediante uncable de rede ao router do usuario. A configuración de cadaterminal realízase de forma independente mediante unha contornagráfico web accesible desde a rede local do usuario. Destacapor dispor de identificador de chamada, “chamada en espera”e contestador “voice mail”, entre outras opcións. O seu prezode venda ao público está estimado entre os 40 e 50euros.