Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Adobe Photoshop CS5

O programa de edición gráfica e de imaxes lanza unha nova versión
Por jordi 19 de Maio de 2010
Img photoshopcs5 portada
Imagen: Adobe

AdobePhotoshop é unha dasaplicacións informáticas máis populares do mundo, e case a única, en materiade edición gráfica e retoque de imaxes, para millóns de persoas que non son usuarios avanzados ninprofesionais. Photoshop, que lanzou a súa primeira versión fai vinteanos, pon agora nas tendas a edición número doce doprograma, co nome comercial de Adobe Photoshop CS5.

AdobePhotoshop CS5 sae agora ao mercado con dúas versións, unhaestándar e outra estendida que integra unha tecnoloxía mellorada norelativo á selección de imaxes e funcións de ediciónfotográfica. Estas versións están dispoñibles tanto para osistema operativo Windows como para Mac Vos X.

Esixencias de hardware

En cuestión de requirimentomínimo de hardware -é dicir, o computador onde se instalará-,segundo o fabricante do programa, é necesario un equipo conprocesador Intel Pentium 4 ou AMD Athlon de 64 bits, cun mínimo deun gigabyte de RAM no caso da versión para Windows e unprocesador Intel multinúcleo coa mesma cantidade mínima dememoria RAM, para a versión Mac Vos X.

As novidades van en dúas direccións: a mellora das ferramentas de edición fotográfica e as opcións de deseño gráfico en 3D

Con todo,no caso deprocesar imaxes dun gran tamaño, é recomendable que ocomputador teña un procesador de última xeración e un mínimo de4 gigabytes de memoria RAM. Este último requirimento é un tantoelevado e son hoxe poucos os equipos domésticos acordes a talescaracterísticas, polo que, ao adquirir o programa, nonestá de máis valorar a compra dun equipo acorde.

Ademas, aversión para MacVOS X SnowLeopard de Photoshop CS5 é por primeira vez compatible cocontorna de 64 bits, o que se traduce en que os usuarios do sistemaoperativo de Apple notarán unha melloría substancial no rendementoxeneral da aplicación.

Novidades, deseño gráfico en 3D

Asnovidades de Adobe Photoshop CS5 van en dúas direccións. A primeirason as melloras nas ferramentas de edición profesional defotografías. Doutra banda, tamén é novidade a integración aoprograma de novas opcións para o deseño gráfico e a edición de imaxes, tanto en debuxo 2D como en 3D.

  • Ocontorna gráfica principal conta con novos botóns na barra deferramentas, a modo de accesos directos que permiten cambiar adisposición desta barra en función do tipo de traballo querealice o usuario. É dicir, facilítanlle o pasar do deseñográfico á edición fotográfica e viceversa.

Img

  • Outra novidadeinteresante é aferramenta denominada “Content-Aware” ou “Recheo segundo contido”. Esta opciónpermite eliminar calquera obxecto que haxa nunha imaxe esubstituílo polo fondo que o rodea cunha extrapolación domesmo. É un método que fai posible borrar e substituír elementos deforma máis sinxela que ata a versión CS4, onde se precisaba decerta pericia para facelo.

Img

  • Tamén se aprecian melloras naedición de imaxes con alto “rango dinámico” (HDR).Esta técnica de edición fotográfica consiste en engadir unha maiorcantidade de información procedente da exposición que se fai aocaptar a imaxe, cando se abre o diafragma do obxectivo, paradotala así de máis realismo e forza.

Img

Aplicacións auxiliares

  • AdobePhotoshop CS5 non é aúnica ferramenta informática que compón este paquete deretoque e edición. A aplicación principal é o editor deimaxes, pero tamén se inclúe un catalogador destasdenominado Adobe Bridge CS5, que serve para clasificalas porcartafoles, cores, etiquetas, etc., ou polos párametros que desexefixar o usuario.

    Bridge CS5destaca porque se pode utilizar sen necesidade de executar o programa principalde adobe, de forma que se alixeira moito o traballo ao procesador. CS5 posibilita tamén a creación dunha páxina web cos diferentes álbumsfotográficos catalogados con Adobe Bridge CS5, unha novidade que estáen consonancia coas novas tendencias de gardar os arquivos enservizos de Internet, en lugar de facelo no equipo do usuario.

ImgImagen: Adobe

  • Outra aplicación auxiliar é Adobe Camera Raw 6, unprograma para editar fotografías en formato. RAW, un tipo de imaxe que non pasou polos filtrosdixitaisdas cámaras e que se usa, sobre todo, en fotografía profesional porque permite edicións moi detalladas e artísticas.

    Esta aplicación deixa exportar os arquivos editados en RAW aformato JPEG, que é moito máis manexable e tamén popular naRede. A principal novidade de Camera Raw 6 é aopción de reducir. o “ruído” das fotografías, isto é, suavizar os contornos dos obxectos e as granulosidades debidas a unha exposición con excesiva información, tal como apréciase na seguinte imaxe

ImgImagen: Adobe

Prezo

Respecto ao prezo, hai distintas maneiras de conseguir a nova versión e as súas variantes. Sepode actualizar o programa se se ten a versión anterior, previopago de 250 euros (IVE non incluído) desde o sitioweb de Adobe, onde hai unha tenda para comprar as súasprodutos. En canto ao custo do pack completo de Adobe Photoshop CS5, a versión estándar ascende a 850 euros, mentres que a versión estendida ten un prezo estimado de 1.200 euros. Esta última está máis indicada para profesionais e usuarios con afeccións artísticas que para o consumidor medio, para quen a versión estándar é suficiente.

GIMP, a alternativa libre renóvase

GIMP,a aplicación para a edición e tratamento de imaxes baseada en softwarelibre, ten previsto lanzar a finais deste ano a súaversión 2.8, aínda que a mostra definitiva non estará dispoñibleata 2011. Entre as novidades desta versión, GIMP 2.8 destacaráunha contorna gráfica baseado nunha xanela única, algo que se reclamou durante longo tempo por parte de moitos dos seus usuarios. Ata a data, cando se executaba GIMP, o programa deixaba as súas caixas de ferramentas espalladas polo escritorio do computador, coque se confundían con outros elementos gráficos e empeoraba aexperiencia de usuario. Espérase, ademais, que a futura versión2.8 implique melloras na creación de capas e na xestión de recursos,como pinceis ou texturas.