Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Adware: software gratuíto a cambio de ver publicidade?

Rodeado de polémica debido a algúns abusos, o 'adware' é unha forma de distribución de software eficaz para as empresas
Por Antonio Delgado 23 de Setembro de 2007

O modelo de accedera contidos de forma gratuíta a cambio de ver ou recibirpublicidade, é unha práctica común e estendida entre osmedios de comunicación, pero tamén é utilizado polaindustria do software como un modo de manter o equilibrioentre os beneficios e o uso dos seus programas informáticos de formalibre por parte dos usuarios.

Debido á competencia xerada no sector do software, algunhas empresas optaron pola distribución de versións completas de programas informáticos de forma gratuíta pero con publicidade incluída

Diferenzas entre ‘shareware’ e ‘adware’

Baixo o termo‘shareware’ recóllese unha forma de distribución de softwarepor Internet mediante a cal o programa é enviado á comunidade através de servidores que o van ‘rebotando’ para que poida seravaliado de forma gratuíta durante un certo período de tempo.

A idea é queos usuarios poidan comprobar a súa utilidade antes de realizar acompra. Normalmente, este tipo de distribución vénacompañada de restricións nalgunhas das funcionalidadesdo programa posto a disposición dos usuarios.

Con todo,debido á competencia xerada no sector do software, algunhasempresas optaron por un modelo máis radical, baseado nadistribución de versións completas de programas informáticosde forma gratuíta pero con publicidade incluída. A esta forma dedistribución coñécella como ‘adware’.

Versións iniciais de programas informáticos como o cliente de correo Eudora, ou a navegador web Opera, utilizaban a distribución mediante ‘adware’

A adopcióndeste tipo de sistema de distribución posibilita ásempresas chegar a un gran número de usuarios, ao mesmo tempoque amortizan, ou polo menos téntano, os gastos xerados nodesenvolvemento do programa.

Son numerosas asempresas que optaron pola distribución de software.Versións iniciais de programas informáticos como o clientede correo Eudora, ou a navegador web Opera, utilizaban adistribución mediante ‘adware’.

Microsoft tamén se apunta ao ‘adware’

Segundo apublicación ZDnet, a próxima versión doprograma ofimático Microsoft Works, a 9.0, apareceráde forma gratuíta pero con anuncios. Microsoft Works é unpaquete ofimático de baixo custo que adoita vir preinstaladoen computadores novos co sistema operativo Windows.

A próxima versión do programa ofimático Microsoft Works, a 9.0, aparecerá de forma gratuíta pero con anuncios

Aínda que Works,está amplamente instalado en computadores de millóns deusuarios, Microsoft toma esta decisión pola ferozcompetencia doutras solucións ofimáticas que estánaparecendo no mercado: desde os programas de escritorio comoOpen Office e StarOffice ata as aplicacións ofimáticasen liña, como as lanzadas por Google con Google. Docs ou a empresa Zoho Virtual Office.

Non vaia ser o primeiro programa que Microsoft distribúa desta forma. Aempresa fundada por Bill Gates tamén distribúe de formagratuíta o popular programa de mensaxería instantáneaMSN Messenger, pero con espazos publicitarios incorporados.

Os abusos do ‘adware’

Segundo osexpertos, a supervivencia do ‘adware’ como unha forma dedistribución de software dependerá de se estas empresasutilizan formatos publicitarios non agresivos para os usuarios e aomesmo tempo que se posibilita un retorno publicitario aceptable paraeles.

Aínda que non todo osoftware distribuído mediante ‘adware’, utiliza técnicasabusivas, a distribución de programas por este métodoestivo rodeada de polémica debido ao abuso que hanrealizado algunhas empresas nas súas técnicas publicitarias conos usuarios.

A distribución de programas por este método estivo rodeada de polémica debido ao abuso que realizaron algunhas empresas nas súas técnicas publicitarias cos usuarios

Estes abusos hanvindo motivados principalmente pola introdución duncódigo dentro destes programas para controlar o uso querealizan os usuarios e o seu posterior traspaso a terceiros, sen aautorización expresa dos mesmos.

Chégase aoextremo de modificar valores do sistema operativo para manexalos aoantollo da empresa que distribúe o ‘adware’. A este tipo detécnicas coñéceselles co nome de spyware. ou malware.

Entre asaccións realizadas por estes programas está desde aaparición de xanelas emerxentes (‘pop ups’) detemática variada en calquera momento, á modificaciónda páxina de inicio do navegador, ou a instalaciónde barras de procuras no navegador sen que estaspoidan ser eliminadas completamente do sistema.

Por este motivo,existen programas destinados a bloquear e eliminar as accións departe do spywareintroducido nalgúns programas. Spybot– Search & Destroy e Ad-Awareson os máis coñecidos para o sistema operativo Windows,aínda que as versións máis recentes dalgúns antivirus xa soncapaces de identificar e eliminar algúns destes programas espía.

Recomendacións

Os usuariosdeben estar alerta á hora de descargar e instalar un programainformático distribuído baixo esta modalidade. Principalmentelendo a letra pequena do mesmo, normalmente indicada nocontrato durante o proceso de instalación, onde debenindicarse claramente as intencións e usos que se fará coainformación recompilada dos usuarios.

É recomendable descargar este tipo de aplicacións desde sitios de confianza e contrastados, onde sexa posible unha comunicación posterior coa empresa

Tamén é recomendable descargar este tipo de aplicacións desde sitios de confianza e contrastados, onde sexa posible unha comunicaciónposterior coa empresa e exista unha canle de soporte para osusuarios.

Por outra banda,é altamente recomendable a utilización dun antivirusactualizado, para que no caso de que o programa instaladoincorpore código malicioso, sexa rapidamenteidentificado.