Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Agregadores de vídeos en Internet

Recompilan e organizan para o usuario contidos audiovisuais de portais como Youtube ou Hulu
Por Benyi Arregocés Carrere 7 de Abril de 2009
Img agregavideo portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Osagregadores de vídeos permiten gozar dos diversoscontidos audiovisuais que se publican en Internet coa comodidadede reunilos nun único sitio. Trátase dun servizo útilque engade interesantes opcións ao visionado de videoclips,series e películas de populares portais como Huluou as gravacións caseiras que caracterizan a Youtube ou DailyMotion.

Dispoñen de buscadores máis completos que os dos propios sitios web e realizan un labor de clasificación dos contidos

Os agregadores de vídeos axudan ao usuarioen dous sentidos. Por unha banda, dispoñen buscadores de vídeosmáis completos que os dos propios sitios web, porque rastrexanao mesmo tempo varios servizos deste tipo e funcionan comometabuscadores.Doutra banda, realizan un labor de clasificación, porxéneros e tipo de contido, da inxente cantidade de vídeosque hai na Rede. Finalmente, con esta clasificaciónconfiguran canles personalizadas.

Ademais, efectúan un uso intensivodo RSS,de forma que cada persoa poida subscribirse ás procurasque prefira ou a canles predeterminados. Como, normalmente, ossitios que difunden vídeos adoitan proporcionar un códigopara incrustalos en blogues e espazos persoais, estes agregadoresaproveitan esta característica para facilitar ao usuario ovisionado sen obrigarlle a cambiar de sitio.

Img

Undos mellores exemplos do citado atópase en Mefeedia .Reúne os máis diversos contidos audiovisuais, desdemúsica, videoblogs,series ou películas, ata unha canlede noticias en vídeo que permite acceder aos usuarios aestes contidos procedentes de distintas fontes como CNN, MSNBC,Fox ou The New York Times.

Segundoos seus datos, os contidos proceden de máis de 15.000 orixesdiferentes, entre eles Hulu, a cadea ABC ou Arquive.org.Agora ben, débese considerar que en sitios como Hulu restrinxen oscontidos para espectadores de fóra dos Estados Unidos, unimpedimento que se mantén aínda que se traten de reproducirincrustados en Mefeedia. Resulta moi interesante a posibilidade quebrinda aos usuarios para que combinen e integren os seus anterioressubscricións RSSen canles específicas de Youtube, DailyMotion, Vimeo, Hulu ouBlip.tv.

Outras opcións

Blinkxé un buscador de vídeos que destaca pola súa aparenciaestética e por ofrecer pequenas previsualizaciones decada un dos contidos. O pasado mes de febreiro incorporouunha característica nova, posto que agrega os vídeosde forma que permite contemplalos coma se fose unha televisiónconvencional. Estableceu dúas opcións predeterminadas:informativos,coas noticias do día a partir de axencias como TheAssociated Press ou Reuters; ou deentretemento, con contido variado e a pretensión dedivertir. Ademais, ofrece unha terceira, porque deixa que cadausuario estableza e configure a súa propia combinación.

Paraos usuarios máis activos, Blinkx incorpora controis que danacceso a un resumo textual, a saltarse os contidos ata chegarao desexado ou mesmo a contemplar as diferentes secuencias do vídeoou un extracto das caras das persoas que aparecen. Por outrolado, Blinkx lanzou un sitio, denominado BlinkxRemote, que se dedica exclusivamente ás series de televisiónestadounidenses.

Recompilatodos os capítulos por tempadas e enlaza con sitios. de descarga directa para que os usuarios poidan contemplar oscapítulos en streaming desde o navegador. Trátase dunhaopción moi útil para aquelas persoas que non esperan aque as dobren e emítanas en España, senón que seguen asseries ao ritmo da súa difusión en Estados Unidos.

Outraalternativa constitúea Truveo,un buscador de vídeos adquirido por AOL, que presenta unhaselección temática de contidos de moi diversasfontes e estruturada en canles. Ademais dispón dunhaversión en español, personalizada con contidos eneste idioma. En caso de querer contemplar noticias, Clipsyndicatemóstrase como unha boa opción, con contidos de diversasaxencias.

Estilo Menéame e Delicious

Do mesmo xeito queMenéame ou Digg permiten seleccionar de forma social asnoticias convencionais, existen sitios que centraron esta idea novídeo. O propio Digg conta cunha seccióndedicada a este labor, que enlaza cos orixinais fóra dosque proveñen de Youtube, que se reproducen integrados nunhaxanela emerxente. Videosiftcopia o estilo e mostra os vídeos en flash máisvotados polos seus usuarios. Ao mesmo tempo, se subdivide en variascomunidades agrupadas ao redor de canles e pódense crear listas de reproduciónde vídeos, tanto individuais como entrevarios usuarios.

Videobombé un sitio realizado polos creadores de Miro ,un programa de código libre que se instala no computador eque está pensado para acceder e reproducir sen conexióna Internet os vídeos da Web. Anteriormente coñecíaselleco nome de Democracy Player. Videobomb complementa a Miro e funciona de forma similaraos servizos de marcadores sociais como Delicious,pero dedicado exclusivamente a contidos audiovisuais. Os vídeosque máis xente sinala como favoritos aparecen naportada. Permiteque os usuarios almacenen os seus vídeos preferidos e que despoispoidan acceder a eles de diversas maneiras, a través do RSS ouincrustándoos nun blogue.

StumbleUpon, concibido para descubrirsitios web similares ás preferencias dos usuarios a partir daseleccións doutras persoas, tamén dispón doseu apartado dedicado aos vídeos obtidos de diversas fontes.

Todos estes sitios difiren dosagregadores de vídeos convencionais en que os usuarios sobenos seus contidos predilectos sen esperar a que un software realice ese traballopor eles.