Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Alberto Lorente, director en España de Skype

Queremos fomentar Skype entre a poboación inmigrante
Por Jordi Sabaté 3 de Febreiro de 2006
Img lorente

Alberto Lorente é o responsable de Skype en España, a empresa líder mundial en software para que os usuarios poidan comunicarse usando o computador como un teléfono (voz sobre IP). Lorente encárgase desde hai algúns meses de que a páxina web de Skype teña a súa cara en castelán e tamén de buscar nichos de negocio para a voz sobre IP no noso país.

Que é Skype e que achega ao usuario de Internet?

Skype é un programa gratuíto que se pode descargar de Internet e instalar no computador e que serve para falar con outras persoas, de computador a computador, de maneira totalmente gratuíta. Está dispoñible en diferentes formatos: para computador, para dispositivos móbiles, como as axendas PDA, e moi pronto teremos unha versión para teléfono móbil. Pero, ademais, Skype achega moitas outras cousas ao usuario. Para empezar, ofrece un servizo de mensaxería instantánea co que comunicarse mediante texto. Tamén, se se ten unha videocámara instalada no computador, pódense establecer videoconferencias, combinado a imaxe e a voz. Hai moitas outras aplicacións desenvolvidas polos propios usuarios sobre o API de Skype. Nós recollémolas, albergámolas no noso apartado comunitario e ofrecemos aos demais usuarios as instrucións para integralas no seu propio Skype, de modo que vaian ampliando as prestacións do programa. O obxectivo final é que todo o mundo participe na mellora do programa e así vaiamos gañado usuarios novos.

Skype é o único servizo de voz sobre IP que funciona por unha canle P2P. Que vantaxes reporta isto?

Skype é un programa que serve para falar con outras persoas de computador a computador
A principal vantaxe é que non mantemos unha estrutura baseada nun servidor, como fan moitos outros servizos de voz sobre IP. Isto supón que mentres que nos demais servizos o aumento de usuarios demanda un aumento na capacidade do servidor, cos seus gastos correspondentes, no caso de Skype a infraestrutura é a propia canle. Este crece a medida que crecen os usuarios, que son ao final quen o aproveitan e sustentan. É dicir, a nosa infraestrutura non xera gastos e isto acaba redundando no usuario, que recibe mellores servizos e máis baratos. De feito, se mañá Skype desaparecese como empresa, os usuarios actuais poderían seguir usando o servizo sen ningún problema, xa que a infraestrutura seguiría alí.

En menos de tres anos, Skype conseguiu ser descargado da Rede case 250 millóns de veces. Cal é o segredo dun éxito tan abafador?

Eu creo que este éxito provén da experiencia que os fundadores de Skype tiñan anteriormente na Rede. Non hai que esquecer que é a mesma xente que fundou KazaA, e que este servizo P2P é a empresa que máis rápido creceu na Historia. En Skype púxose todo o coñecemento acumulado nos anos de KazaA: crear unha aplicación moi fácil de instalar, totalmente gratuíta, moi intuitiva no seu uso e cun forte compoñente viral. É dicir, que é unha aplicación que en canto cha instalas necesitas que tamén outro a teña instalada, polo que convidas aos demais usuarios da túa contorna a instalarlla. Así, o usuario que se descarga Skype avisa aos seus amigos de que se se instalan o programa poderán falar gratis a distancia desde o computador. Ao final, o que podemos concluír é que Skype é o que é grazas aos seus usuarios. Por certo, que pronto lanzaremos a versión española da páxina de Skype, que era un tema que tiñamos pendente.

Skype tamén ofrece a posibilidade de chamar desde o computador a un teléfono convencional, xa sexa fixo ou móbil. Cre que as tarifas que ofrecen para facelo son máis rendibles que utilizar o método convencional?

Pronto lanzaremos a versión española da páxina de Skype
A nivel nacional, e en telefonía fixa, dependerá do servizo que o usuario teña. Se se ten un servizo de chamadas nacionais gratuítas e quérese chamar dentro do territorio, sae máis a conta chamar polo método convencional, por descontado. Con todo, se non se posúen chamadas nacionais gratuítas eu creo que o servizo SkypeOut [el servicio de Skype que permite llamar a teléfonos convencionales, fijos o móviles] é unha boa alternativa. Despois, para chamadas internacionais non hai cor: SkypeOut é moito máis rendible e elimina a tensión de estar a gastar un dineral na chamada ao estranxeiro. Para España, unha chamada con SkypeOut custa 1,7 céntimos de euro o minuto, e non creo que ningún operador de telefonía fixa poida establecer esta tarifa por unha conexión internacional. De feito, unha das liñas de actuación que estamos a aplicar é a de introducir este servizo entre a poboación inmigrante, que é a que máis utiliza a chamada internacional e quen máis necesita optimizala. Estamos a tentar que os cibercafés instalen o programa para que a xente poida falar cos seus familiares no seu país de orixe. Tamén chegamos a acordos coa empresa Ukash, especializada en micropagos, para que a xente poida ter a súa propia conta en liña para efectuar chamadas con SkypeOut. Por suposto, chamar ao estranxeiro de computador a computador é totalmente gratuíto.

Con todo, chamar a un teléfono móbil desde SkypeOut en España é 20 veces máis caro que a un fixo (costa 22 céntimos de euro). Por que?

Isto débese a que existen uns acordos entre operadoras que establecen as tarifas de conexión de teléfono fixo a móbil e tamén entre fixos e entre móbiles. O que fai SkypeOut é comprar chamadas ás operadoras españolas e revenderlas despois. Como na telefonía móbil española prodúcese unha situación máis ou menos de oligopolio, as tarifas son bastante elevadas. Poida que no seu momento estas tarifas fosen comprensibles por motivos de amortización dos seus investimentos iniciais, pero actualmente a situación non é lóxica. Isto é así ata tal punto que Bruxelas interveu recentemente para forzar ás operadoras españolas de telefonía móbil a ceder as súas redes a operadores móbiles virtuais. Producirase así unha situación de competencia aberta que redundará no futuro na baixada das tarifas de SkypeOut.

Implementa Skype algún tipo de hardware para realizar as chamadas ou ten algún tipo de asociación privilexiada con algunha empresa que o forneza?

Se mañá Skype desaparecese os usuarios actuais poderían seguir usando o servizo
Somos unha empresa de software, polo que non fabricamos aparellos. Pero temos acordos con moitas empresas que si fabrican hardware para desenvolver o negocio da telefonía de voz sobre IP. Por exemplo con Logitech, que fabrica auriculares con micrófono e videocámaras, ou con Linxis, Us Robotics, Motorola ou Siemens, que fabrican teléfonos e que incluíron nalgúns dos seus modelos o software de Skype.

Chegará a voz sobre IP a desprazar á telefonía convencional?

Desde logo hai unha relación directa entre o fenómeno dos servizos de chamadas gratuítas nacionais e o uso crecente das chamadas por voz sobre IP. Eu creo que a chamada desde un teléfono fixo tende a desaparecer. Moitas das operadoras que prestan este servizo tamén se están transformando en provedores de banda ancha. Entón, claro, se ofreces banda ancha tes que saber que unha das posibilidades estrela deste tipo de acceso a Internet é a chamada por voz sobre IP, co que o mellor que podes facer é tratar de buscar outras vías de negocio que non vaian en contra dos teus intereses.

Moitos expertos din que a telefonía por voz sobre IP pode ser rompedora no mercado dos móbiles cun acceso a Internet inalámbrico (wifi). Está de acordo?

Sen dúbida o verdadeiro futuro da voz sobre IP é facilitar a itinerancia do usuario. É dicir, que che poidas conectar esteas onde esteas, independentemente de que o fagas desde un computador ou un teléfono móbil. E, por suposto, que poidas facelo da forma máis barata posible. Neste sentido, a telefonía móbil por voz sobre IP, sumada a un acceso a Internet inalámbrico do tipo wimax, por exemplo, será crucial. Coa ubicuidad da banda ancha a conexión por voz sobre IP cambiará o panorama da telefonía móbil e as empresas que agora dominan o sector, do mesmo xeito que está a pasar coas operadoras de telefonía fixa, terán que transformarse para ofrecer servizos complementarios.

Haberá que esperar moito para que isto suceda?

O oligopolio da telefonía móbil española fai que as tarifas sexan elevadas
Nós xa anunciamos o noso primeiro dispositivo móbil con acceso wifi para Skype. Consiste nun teléfono no que tes unha lista de contactos en lugar de números para marcar. E, ademais, podes ver que usuarios están conectados e cales non.

Como ve proxectos como Fon, que pretendía crear servizo para compartir banda ancha no que se puidese falar por voz sobre IP?

Véxoo moi razoable e moi realizable; en Skype apreciamos moito ás compañías que usan a idea de comunidade para desenvolver proxectos. Ademais, é unha idea lóxica, porque pretende que os usuarios rendibilicen ao 100% o seu investimento en banda ancha. Se ti pagas por un Megabyte e usas só a metade, por exemplo, por que non vas querer compartir ou alugar a parte da banda ancha que non utilizas?

Desde que nacese Skype produciuse unha explosión de programas que permiten a comunicación por voz sobre IP sustentados en clientes de mensaxería: Yahoo! Messenger, MSN Messenger de Microsoft e recentemente Google Talk. Yahoo! mesmo ofrece desde hai poucos días un servizo de chamadas a teléfonos convencionais con prezos inferiores aos SkypeOut. Ven ameazada a súa posición predominante no mercado?

En absoluto. Ao contrario; o desenvolvemento destes programas por parte dos grandes de Internet ratifica o éxito da nosa aposta. O que haxa varias empresas nun mesmo sector é moi bo para todos e sobre todo para o usuario. En cando a Yahoo!, o seu servizo é moi recente e descoñecía que as súas tarifas fosen máis baixas que as nosas, pero isto só significa que temos que baixar os prezos para poder competir e así o faremos.

Por que Ebay comprou Skype o pasado setembro se non complementa para nada o seu negocio de poxas en liña?

É moi posible que no futuro abramos o protocolo de voz sobre IP
Pola nosa banda, necesitabamos un socio financeiro forte para seguir crecendo do modo en que o estamos facendo; chegaramos a un punto en que eramos demasiado grandes para seguir sós. Doutra banda, non é certo que non complementemos o negocio de Ebay. Facémolo proporcionando un soporte multimedia de face ao futuro. A diferenza entre contar con Skype e non facelo é a de poder realizar as poxas mediante videoconferencia ou como ata agora vén facendo: sen ver aos demais pujadores. O futuro é a interacción multimedia, polo que era lóxico que nos asociásemos con Ebay.

Skype, do mesmo xeito que Yahoo! e MSN, e a diferenza de Google Talk, utiliza un protocolo pechado que non permite comunicarse por voz sobre IP con usuarios doutros servizos. Non cre que esta é unha situación un tanto inxusta para o consumidor?

Realmente Skype fíxose cun protocolo pechado por un tema de calidade. Inicialmente propuxémonos utilizar un protocolo propio para preservar a calidade do produto, pero non por querer telo pechado a outros usuarios que non fosen de Skype. De feito, como xa comentei, temos parte do noso protocolo aberto nun API para que os usuarios implementen novos servizos. Non chega a ser un protocolo SIP pero achégase moito. Ademais, estamos xa traballando en abrir o protocolo de mensaxería instantánea e nun futuro moi próximo poderanse enviar mensaxes a usuarios doutros clientes de mensaxería. En canto á comunicación por voz sobre IP, é moi posible que no futuro abramos o protocolo; non estamos en absoluto pechados a esta idea.