Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Alternativas paira estar sempre conectados

Paira quen non poida prescindir do seu correo electrónico ou o seu buscador, afortunadamente hoxe é fácil levar a conexión a Internet encima
Por Darío Pescador Albiach 27 de Setembro de 2006

A conexión a Internet saltou da mesa ao peto en moipouco tempo. Hoxe é posible estar conectado en calquera parte pairaconsultar o correo, navegar pola Web ou, se non hai máisremedio, conectarse coa oficina e enviar un informe. Todo iso sennecesidade de cargar con dous quilos de computador portátil,utilizando no seu lugar un teléfono móbil, PDA, ou algúndos novos híbridos.

Cousas que facer cunha conexión portátil

Cousas que facer cunha conexión portátil

Con todo, levar a conexión de paseo segue sendoincómodo e caro. Escribir nun teclado diminuto sóé soportable si trátase dunha mensaxe curta. As conexións melloraron cos teléfonos e dispositivos 3G, pero en Españaa cobertura é aínda limitada, e as tarifas moi elevadas.

Ademais, os dispositivos que se conectan a Internet tampoucoson baratos. Por exemplo, un dispositivo PDA que permita chamar por teléfono,navegar e enviar correo pode custar ao redor dos500 euros. Por moi pouco máis se consegue un computador portátilde gama baixa.

Por tanto, antes de decidirse por un dispositivo, hai que pensar no uso que se lle vai a dar. Estes son algúns dos servizos máis comúns:

En España a cobertura é aínda limitada, e as tarifas moi elevadas

Navegar pola web

Paira teracceso a un buscador, a unha axencia de viaxes ou ás últimasnoticias xa non fai falta un computador. Moitos dos sitios máiscoñecidos dispoñen dunha versión móbil, máissimple e que se pode ver razoablemente ben nunha pantalla tanpequena como a dun teléfono celular. No entanto, édifícil que funcionen aplicacións máis sofisticadas,como un banco online, ou as que requiran JavaScript ou Flash.Convén asegurarse de cales son os requisitos daspáxinas e as capacidades do dispositivo.

Correo electrónico

Cunhaconexión a Internet entre mans, o primeiro que xorde écomprobar o correo. Se se trata dun correo POP, como o dotraballo, haberá que configurar no dispositivo os servidoresde correo entrante e saínte e os contrasinais. Hai que tercoidado na selección do dispositivo que se queira empregar,porque con algúns teléfonos móbiles só se pode ler o correo da dirección que proporciona aoperadora. Se se utiliza un PDA e o móbil como módemnon haberá problema. Paira o correo web, como GMail ou YahooMail, bastará con poder navegar pola Rede.

Escribir nun teclado diminuto só é soportable si trátase dunha mensaxe curta

Acceder á intranet da empresa

Non sonpoucas as empresas que dispoñen dunha porta de entrada ao seu sitio web interno, ou intranet, para que os empregados poidan enviarinformes, descargar documentos, actualizar bases de datos ou concertarcitas desde calquera parte. No caso dos axentes comerciais, por exemplo, pode ser útil acceder en calquera momento a través de un teléfono móbil ou PDA. Polo xeral, trátase deservizos en páxinas web pero con acceso restrinxido, así que os dispositivos capaces de navegar poden servir paira acceder a eles..

Falar por teléfono a través de Internet

/imgs/2006/11/conecta2.gif

Sistemascomo Skype permiten falar gratis ou a prezos moi baixos a través de Internet, tamén utilizando dispositivos de peto. Nocaso de Skype hai dispoñible una versión paira o sistemaoperativo Windows Mobile, presente en moitos PDA e teléfonosmóbiles intelixentes. Con todo, só salgue rendiblese a conexión é a través de WiFi. Con 3G ou GPRS émellor facer a chamada polo medio tradicional.

Chatear

Algúnsteléfonos móbiles ofrecen sistemas de Chat baseados nasmensaxes SMS; están destinados ao públicoadolescente e teñen tarifas máis baixas. Con todo, nosdispositivos máis avanzados pódense executar programas demensaxería instantánea compatibles cos sistemas máispopulares, como MSN Messenger. A versión de Skype pairaWindows Mobile tamén permite a mensaxeríainstantánea. A conexión a Internet é imprescindible,pero neste caso resulta moito máis barato que a conversaciónde voz.

Petos conectados

Petos conectados

Á horade decidirse por adquirir un dispositivo de peto taménhai que pensar a que tipo de servizos vaise a acceder e con quefrecuencia. Non está de máis consultar cooperador de telefonía móbil polas súas tarifas de datos.Existen tarifas sen límite de tempo de conexión, perolimitadas en volume de datos que se transfiran (é dicir, noancho de banda que se consuma), co que o operador cobraráun extra polos megas que excedan dese límite.

Cosdispositivos que empregan wifi non existe ese problema, pero xorde, en cambio,o de atopar un punto de acceso público, sexagratuíto ou de pago. Sexa como for, sempre é conveniente coñeceras posibilidades que ofrece cada aparello.

Teléfono móbil

Aínda quemoitos só utilizan o teléfono móbil pairafacer chamadas, os novos modelos incorporan cada vez máiscapacidades, entre elas a de conectarse a Internet. A conexiónpode realizarse a través de GPRS, cunha velocidade similar ádun módem telefónico, ou a través deaparellos de terceira xeración (3G, que utilizan redes UMTS),que se aproxima ás liñas ADSL básicas. A novatecnoloxía HSDPA promete móbiles que se conectaránaínda máis rápido.

Non está de máis consultar co operador de telefonía móbil polas súas tarifas de datos

En por si, un teléfono móbil pode facilitar acceso aocorreo electrónico e a páxinas web, aínda que non todas se verán adecuadamente nunha pantalla pequena. Osoperadores poden restrinxir o acceso a estes servizos, permitindosó utilizar o correo do propio operador ou sócertas páxinas. Con todo, o teléfono pode servircomo módem paira conectarse a Internet cun PDA ou un PC.

/imgs/2006/11/conecta4.gif

PDA

Os PDA, ouOrganizadores Persoais Dixitais (‘Persoal Dixital Assistant’),son ordenadores de peto. Cada vez véndense menos. Por unha bandasofren a presión dos teléfonos móbiles e osteléfonos intelixentes, que son capaces de realizar funciónsde axenda electrónica, e por outro, o dos computadoresportátiles de tamaño máis pequeno. Durantemoitos anos os PDA máis vendidos eran da marca Palm,aínda que en España xa perderon o primeiro posto en favor doutrosfabricantes.

Algúns dosprimeiros modelos de PDA xa se podían conectar a Internet,pero necesitaban un módem externo, conectarse a travésdo PC ou mediante un cable a un teléfono móbil. Agorahai unha boa variedade de PDA no mercado que se dispoñen de wifi pairaconectarse sen cables a través de calquera punto de acceso.

Outraopción interesante é combinar un PDA cun teléfonoque dispoña de GPRS ou 3G. O PDA utiliza o teléfono comomódem e conéctase a Internet en calquera parte onde haxa cobertura. Ambos os dispositivos compleméntanse: cun PDA é máisfácil escribir unha mensaxe de correo electrónico Oproblema é que as tarifasde datos das operadoras de telefonía móbil sonmoi caras

Blackberry: o teléfono intelixente

Entre osteléfonos intelixentes hai que destacar os Blackberry dofabricante RIM, que se fixeron moi populares en pouco tempo. OsBlackberry permiten ler e responder o correo automáticofacilmente grazas a un xeneroso teclado. Ademais,cando o usuario recibe unha mensaxe de correo na súa caixa de correos decasa ou a oficina, é automaticamente reenviado aodispositivo, que o recibe de inmediato. A clave de Blackberry é asimplicidad, o que segundo algúns dos seus usuarios tamén o fai adictivo, xa que non poden deixar de mirar o contido dasmensaxes que entran cun alegre son.

Videoconsolas

Petos conectados

O maiorfenómeno social entre os quinceañeros de todo o mundoson os videoxogos en rede. Conectando os seus computadores ou consolas a Internet,é posible competir contra xogadores en calquera parte domundo. Non é de estrañar que os novos modelos de consolasportátiles estean ben provistos de conexións a Internet..

O exemplomáis claro é a consola Sony PSP, un aparello que cabe nunpeto pero dispón dunha gran pantalla e a capacidade deconectarse a Internet a través de wifi. Ademais dosvideoxogos, a PSP permite ler o correo electrónico,navegar por Internet e xogar en rede con outras persoas. A consolaportátil DS de Nintendo tamén dispón de wifi, perosó paira xogos en rede.