Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Alugar e comprar películas na Rede

A industria cinematográfica española lanzou as primeiras propostas para a descargar e ver mediante streaming películas a través de Internet
Por Antonio Delgado 18 de Maio de 2009
Img videoclus portada
Imagen: Timothy Young

As ofertas de servizos de descarga por parte da industria tardaron en chegar á Rede. Do mesmo xeito que as discográficas,os produtores audiovisuais han estado anos sen entender ocambio de regras do xogo que forzaron os usuarios. Para estes últimos,é moito máis fácil atopar unhapelícula concreta en redes P2P, ou en páxinas de descargadirecta, que nos catálogos en liña dasprodutoras e distribuidoras. Tampouco gozaban ata a data de servizosoficiais onde descargar unha película baixo pago.Agora parece que o panorama está a cambiar.

No último ano puxéronse en marcha diferentesiniciativas para ofrecer páxinas web con contidos paracinéfilos que permitan aos usuarios acceder a unha ofertainexistente ata hai pouco. Estes videoclubs en liña ofrecencontidos en calidade DVD (ningún alcanza a alta definición)e son principalmente de pago, aínda que nalgúns casos, comoADNStream, dispoñen duncatálogo de películas gratuítas e financiadas medianteun modelo publicitario.

Pixbox, a aposta de Telefónica

Pixbox é outro exemplode modelo de negocio incipiente. Trátase da plataforma dedescarga de música e cinema de Telefónica que esixe un mínimo dun mega de ancho de banda na conexión. Ofrece aosusuarios diferentes modalidades de acceso a un amplo catálogode cancións, películas e series de televisión. Encuestión de material cinematográfico, Pixbox dispón dedúas modalidades para acceder ao contido: compra e aluguer depelículas.

O custo pola compra dunha película vai desde os 16,95euros por unha estrea ata os 3,99 euros por unhapelícula de catálogo. Respecto ao aluguer, asnovidades teñen un prezo de 2,99 euros, mentres que as películasen catálogo ofrécense por 0,99 euros. O tempo de alugueré de 48 horas, desde o momento que o usuario reproduza ocontido por primeira vez.

Img videoclus

Con todo, o acceso a estes contidos ten diversaslimitacións. A máis importante é que Pixbox só estádispoñible para computadores co sistema operativo Windows XP ousuperior, e co reprodutor Windows Media Vídeo 10 ou superiorinstalado. Os usuarios necesitan descargar previamente unhaaplicación para navegar polo contido e acceder aoreprodutor.

Ademais, todo o contido dispoñible en Pixbox inclúeDRM, polo cal, dependendo do tipo de modalidade elixida teráunhas restricións de copia entre computadores e dispositivos. Enoutras palabras, é posible que unha película descargada aocomputador non poida transferirse a un reprodutor portátil ou aunha videoconsola por causa das restricións anticopia.

Outros servizos

Filmoteché unha plataforma de aluguer e visionado mediante streamingdesenvolvida por Egeda (Entidade de Xestión de Dereito dosProdutores). O catálogo é superior aos 1.000 títulos,dos cales o 60% corresponde a cinema español.

Ao ser contido que se visualiza mediante streaming, os requisitosdo sistema son dispor dun navegador con Adobe Flash instaladoxunto cunha conexión de banda ancha mínima dunmegabit por segundo (Mbps). O prezo por película é de 1,74euros por 24 horas de aluguer, a partir da primeira reproducióndo contido. O pago pódese realizar mediante SMS, teléfono905, Paypal ou cartón de crédito.

Estes videoclubs en liña ofrecen contidos en calidade DVD e son en xeral de pago

ADNStream é unha plataformade vídeo en streaming que permite aos usuarios realizar os seuspropias listas de reprodución e acceder a contidopersonalizado segundo as súas preferencias e votacións. ADNStreamnon require descarga de software ao escritorio e o únicorequirimento é dispor dun computador conectado a Internetmediante banda ancha con conexión estable e un navegador conAdobe Flash instalado. O sistema non está limitado en canto anúmero de reproducións ou tempo, nin tampouco é necesariorexistrarse para acceder ao contido.

Grazas a un acordo Filmax, hai dispoñibles máis de 100películas do seu catálogo totalmente gratis, de todosos xéneros e financiadas mediante a inserción deanuncios publicitarios. Para facilitar a tarefa de localizacióndo contido audiovisual, os usuarios dispoñen de diferentescanles temáticas, así como dun buscador situado ena parte superior da páxina.

Servizos das produtoras

Filmax tamén dispón da súa propia plataforma de músicae películas: Yodecido. Osistema ofrece dúas modalidades de acceso: compra ou aluguer mediantestreaming por 24 ou 48 horas. No caso de compra, as películassó están dispoñibles para computadores co sistemaoperativo Windows XP ou superior, e soamente poderanse ver eno computador do usuario.

En cambio o servizo de aluguer realízase mediante streamingsen necesidade de que o usuario faga ningunha descarga adicional,xa que o contido é accesible desde un navegador cunha extensión de flash. Oprezo polo aluguer dunha película é diferentedependendo se é do trinque ou catálogo, desde os 0,99 euros.Pola súa banda, a compra de películas parte desde os 4,95euros de prezo mínimo. O pago realízase mediante aplataforma ClickandBuye é necesario que o usuario estea dado de alta previamenteno devandito servizo.

Filmin é unha plataformacreada polo grupo de compañías cinematográficasindependentes Alta Films, Continental, Demini, O Desexo, Golem,Tornasol, Vertixe Films, Wanda Visión e Cameo. Aspelículas pódense alugar mediante streaming por un períodode tempo de 48 horas ou descargar unha versión para o iPhone,iPod ou PSP. Con todo, non é posible gravar o contido nun DVD,aínda que dispoñen da opción de compra do DVD desde a mesmapáxina. Ademais, as películas dispoñen dunhalimitación xeográfica por IP, de modo que están actualmenteunicamente operativas para España. Para acceder ao contidomediante streaming, Filmin recomenda unha conexión mínimade catro Mbps de ancho de banda. O custo das películasdepende de se é do trinque ou catálogo e o pago realízasemediante unha pasarela de pago con cartón de crédito.

O sector español, tras os pasos de Hulu e Youtube

Img hulu1

En EstadosUnidos, Hulu,un sitio lanzado pola industria, conseguiu en moi pouco temposituarse como un dos de maior crecemento en audiencias, debidosobre todo ao seu extenso catálogo de series e películas,que son distribuídas de forma gratuíta e financiadas mediantepublicidade.

Youtube, o portal propiedade de Google, anunciou acordoscon varias produtoras audiovisuais, como Sony e Metro GoldwynMayer, para emitir películas completas. Aínda non se anuncioua forma en que os usuarios poderán acceder a estescontidos, pero non se descarta que se inclúa unha opción de pagopor visión. No acordo, Youtube adquiriucentenares de series e películas para a súa próximaemisión.

Con este novo modelo, Youtube quere apostar por novoscontidos como vía de financiamento e negocio, trasporse de manifesto que os vídeos subidos polos propiosusuarios non son negocio desde o punto de vista dos ingresospublicitarios. De momento, e do mesmo xeito que Hulu, a este novo contidosó poderá accederse desde Estados Unidos, ao estarlimitado o acceso mediante o IP do usuario aos internautas destepaís.