Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aplicacións de cloud computing

Sitios web e usuarios dispoñen de diversas ferramentas paira aproveitar os beneficios de "a nube"
Por Benyi Arregocés Carrere 20 de Xaneiro de 2010
Img cluodeyeos portada

A conexión a Internet total econstante demoitas empresas e traballadores propiciou que termos como”cloudcomputing” póñanse de moda. Paira o usuario e paira ossitios web, isto significa apoiarse en “a nube”. No caso do usuario, os programasfuncionan en servidores e manéxense a distancia a través dos seuscomputadores ou teléfonos; no dos sitios web, “a nube”encárgase de servir as súas páxinas.

Amazon, pioneiro neste campo

Os blogs e os sitios web de éxito sonun dospúblicos que se poden beneficiar das aplicacións en “anube”, xa que diversas empresas ofrecen os seus servidoresvirtuais paira aloxar estas plataformas. Reciben este nome porque,en aparencia, una soa máquina alóxaas, a pesar de quedistribúen entre varios equipos as cargas que adoitan levaruna ou máis máquinas.

Conseguen sistemas máisestables e con maior capacidade paira aguantar incrementos de tráfico de datos, a denominada escalabilidad. Nestes servidores, ascaracterísticas técnicas personalízanse ao gusto e asnecesidades de cada cliente. A gran vantaxe é que se evita anecesidade de adquirir e manter servidores, en caso de ter moitosvisitantes.

Nestes servidores, as características técnicas personalízanse ao gusto e as necesidades de cada cliente

Amazon, a popular libraría deInternet, é unadas empresas pioneiras neste campo. En 2002 diversificou o seunegocio orixinal baixo a denominación de Amazon Web Services, cofin de aproveitar a capacidade dos equipos que montara pairamanter os seus sitios web.

Vende este servizo conome de AmazonElastic Compute Cloud (EC2) desde 2006. Menéame,o sitio de selección social de noticias, trasladouse hai pouco a esta solución. En España, Arsysofrece un servizo que se basea nunha idea similar, Cloud Flexible, que facilita determinar en que cantidade úsanse os recursos paira servir páxinas web.

Outras empresasseguiron o mesmo camiño que Amazon, a pesar de que tampouco sexanempresas de hosting ao uso. Google non cobra até undeterminado nivel de consumo de recursos de AppEngine, que facilita a creación de aplicacións web quefuncionen baixo a infraestrutura dos seus servidores. Esta é aplataforma de “cloud computing” que utilizan servizos comoAskaro. Microsoft, pola súa banda, fixo o propio con Azure ,que será un servizo de pago a partir de febreiro de 2010 tras unperíodo en que a súa proba foi gratuíta.

EyeOS, programación española en “a nube”

Neste campo tamén entrou IBM,que integra o escritorio web español EyeOS nunha das súas solucións, chamada “SolutionEdition for Cloud Computing“, dirixida a grandes empresas e administracións. EyeOS é un conxunto de aplicacións web nun escritorio que imita aos convencionais.

Resultan interesantes as ferramentas que EyeOS pon a disposición dos programadores externos paira crear aplicacións que funcionen dentro do escritorio

En aparencia, é un sistema operativo que se manexa como un computador convencional, pero a través do navegador.Os programas instálanse nesa contorna e a súa vantaxe é oacceso ubicuo sen importar o dispositivo, algo común a todas asaplicacións web.

EyeOs, cuxa versión 2.0 acaba de publicarse,destaca porque dispón de decenas de aplicacións por defecto. Entreelas, atópanse as máis habituais paira o usuario medio, comouna suite ofimática, que permite a varias persoas colaborar nosdocumentos, una axenda, una calculadora ou un programa de mensaxería.

Resultan interesantes asferramentas que o desenvolvemento pon a disposición dos programadores externospaira crear aplicacións que funcionen dentro do escritorio. Mesmocreou un sitio específico paira recoller estas achegas.

EyeOS ten licenza libre e proporciona osarquivos necesarios para que calquera persoa instáleo de forma gratuíta nunservidor que utilice Apache e PHP, a solución de software libremáis habitual en Internet, sen necesidade de usar ningunha base dedatos. Desde a súa creación, descargouse máis de 550.000 veces,aseguran en EyeOS.

Una alternativa paira a escola dixital

Por regalar o produto, os ingresosprincipaisdesta compañía proveñen da instalación e mantemento domesmo en empresas e administracións. En Cataluña, xa se implantou este sistema operativo web en máis de 2.500 escolas.

“Hai varias formas. Por unha banda, a escola pide un servidor, nós adaptamos EyeOS e incluímos os seus contidos. Pero desde decembro temos un paquete máis específico paira escolas, que estamos a piques de lanzar en todo o mundo, que contén exercicios e contidos educativos aos que se poden engadir máis e que se paga por alumno”, explica Jordi Colell, encargado das relacións externas de EyeOs. “A vantaxe”, prosegue Colell, “é que se instala en computadores con Linux pero aos que lles salta EyeOs nadamáis arrincar”. Así se controla todo o contido e as accións dos alumnos.

En Cataluña, implantouse este sistema operativo web en máis de 2.500 escolas

Esta empresa tamén ofrece de forma directa e gratuíta as aplicacións web no seu servidor, o mesmo modo de funcionamento de Google ou Zoho. A súa capacidade actual paira albergar datos, uns 80megabytes, aconsella un uso ocasional ou con fins de proba, que foia primeira intención dos creadores de EyeOs ao abrir este servizo:”Crear una demo”. No entanto, o feito de que haxamáis de 150.000 usuarios no seu servidor, levoulles a estudaruna ampliación na súa capacidade, indica desde a empresa.

Outros escritorios de aplicacións web

Ademais de EyeOS, creáronse outrosescritoriosde aplicacións web que imitan o comportamento dun sistemaoperativo. Estas tarefas pódense realizar grazas aos avancescon tecnoloxías como Ajax,que permite realizar movementos básicos nun sistema operativo,como arrastrar e soltar un arquivo, ou flash, que axuda nareprodución de contidos audiovisuais. A diferenza de EyeOs, céntranse por completo na Web e non ofrecen os seus programas para queo usuario instáleos onde queira.

G.ho.st ofrece gratis una capacidade de 15 gigabytes e facilidades paira compartir arquivos cos contactos

G.ho.stofrece gratis una capacidade de 15 gigabytes (e 10 gigabytesextra paira o correo electrónico, que recibe mensaxes doutrascontas do usuario) e facilidades paira compartir arquivos coscontactos. Destaca tamén porque integra as aplicacións web deZoho e o sistema de xestión de correo electrónico de Yahoo!.

Ademais, proporciona un programa pairasincronizaros contidos do seu disco duro virtual en computadores Windows e MacVOS X. Cloudo,que se atopa na actualidade en fase de probas, é outra dasopcións. Esta empresa sueca segue algunha das ideas de EyeOs econvida os programadores a crear aplicacións paira esta plataforma,aínda que conta con menos programas.

Google prepara Chrome VOS

Glideconta cunha versión gratuíta que permite cargar até 20gigabytes de datos. Entre as aplicacións que incorpora por defecto,resalta un editor de imaxes ou un software paira reuniónsvirtuais. Tamén inclúe software paira sincronizar os arquivosque se suban ao seu servidor, que funciona en Windows, Mac VOS X eLinux.

O compoñente principal do sistema é o seu navegador, Chrome, que permitirá manexar todas as aplicacións web da empresa

Google, que xa ten numerosasaplicacións web en funcionamento,aproxímase ao concepto de sistema operativo webdesde outra perspectiva. Non imita o seu comportamento a través de unapáxina web no navegador, senón que o seu sistema operativo, baseado en Linuxe que sairá no segundo semestre deste ano, estápensado paira instalarse en ultraportátiles.

O compoñente principaldo sistema é o seu navegador, Chrome, que permitirá manexar todas asaplicacións web da empresa. Os usuarios non poderáninstalar aplicacións no computador, a diferenza do quesucede nos modelos convencionais.

Tamén se atopa dispoñible OnlineOperating System, cun gigabyte de espazo e un editor sinxelo de imaxes, un lector de PDF e un programa paira descargar vídeos de YouTube como elementos distintivos respecto da competencia.