Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aplicacións en liña para catalogar libros, discos e películas

Dunha forma rápida e sinxela os usuarios poden organizar as súas coleccións de audio, vídeo, xogos, libros e discos
Por Antonio Delgado 9 de Outubro de 2007

Paraaxudar ao usuario a ordenar e catalogar os seus obxectos culturais(libros, discos e películas) existen diversas aplicacións webe programas de software. Moitas delas baséanse nas teoríasda Internet social, ou 2.0, sobre todo nos sistemas de recomendaciónsfeitos polos propios internautas. Ademais, aocombinar un catálogo con outros usuarios, o usuario podecoñecer a outras persoas cos mesmos gustos e preferencias.

As recomendacións de Amazon

Img

Undos mecanismos que mellor funcionan na tenda de libros deAmazon, a web líder de comercio electrónico, é osistema de recomendación de libros baseado nas comprasprevias realizadas polo propio usuario, e tamén no queoutros usuarios que compraron os mesmos libros pensan deles.

Lestesistema de clasificación de obxectos culturais baseado naexperiencia da comunidade axuda a descubrir outrostítulos do interese para o comprador, ata tal puntoque revitalizou exemplares durante moito tempo esquecidospara o gran público.

Este redescubrimiento de títulos (de cinema, literatura, música…) supuxo un gran impulso a unha nova industria. Oanalista Clay Shirky e o xornalista Chris Anderson definiron ofenómeno como a Longa Cola (‘The Long Tail’), e sosteñen quehoxe en día, grazas aos sistemas de recomendación deInternet, véndese máis en conxunto títulos minoritariosque grandes éxitos.

Existen diversos proxectos web que axudan aos usuarios a ter ben organizados os libros que teñen no seu andel

Lestemesmo teorema, rubricouno nunha ocasión un encargado deAmazon asegurando que grazas ao seu sistema de recomendación“hoxe vendemos máis libros que nonvendiamos en absoluto onte, que libros que taménvendiamos onte”.

Conunha filosofía similar, existen diversos proxectos web queaxudan aos usuarios a ter ben organizados os libros queteñen no seu andel, para levar un control dos títulosde que dispoñen, descubrir libros por afinidade ou facilitar tarefascomo o control de préstamos de libros a amigos.

 • Anobii.com

  Conmáis de dous millóns de libros catalogados polos seus usuarios,Anobii.com é un dos sitiosgratuítos máis utilizados para organizar a libraría quefunciona a modo de rede social para afeccionados á lectura.

  Img

  Medianteeste catalogador en liña, os usuarios poden inserir o códigoISBN dos seus libros favoritos e engadirlles etiquetas sobre astemáticas tratadas, ademais de compartilos con outrosusuarios para descubrir outros libros recomendados. Tamén éposible subir libros de forma privada, que non queiran serintercambiados con outros usuarios da web.

  Mediante este catalogador en liña, os usuarios poden inserir o código ISBN dos seus libros favoritos e engadirlles etiquetas sobre as temáticas tratadas

  Anobii.comten a posibilidade de engadir a outros usuarios baixo douscategorías principais: amigos e veciños. ‘Amigos’ son persoasque se coñecen previamente, cuxa confirmación é necesaria para ser engadidos. ‘Veciños’ son persoas que, aínda sencoñecelas, teñen intereses similares, polo que se quere estar ao tanto dos libros que len ou catalogan.

  Unhavez engadida unha persoa como ‘amiga’, pódenselle recomendarlibros ou ver a súa lista de libros desexados. Outra das vantaxes deAnobii.com é a posibilidade de exportar os datos para serutilizados por outras aplicacións.

 • Shelfmates.com

  A administración do catálogo faise mediante un sinxelo ‘arrastrar e soltar’ por diferentes librarías gráficas

  Shelfmatesé un organizador en liña de libros, discos e películas quepermite catalogar a colección por diferentes parámetros,como nome, autor ou tipo. Tamén ofrece a posibilidade deatopar a outros usuarios con intereses similares, comentar libros eseguir o que outros usuarios ven ou len habitualmente.

  Aadministración do catálogo faise mediante unsinxelo ‘arrastrar e soltar’ por diferentes libraríasgráficas. Shelfmates está orientado ao descubrimentopor afinidade de obras culturais dos usuarios rexistrados.

 • Library Thing

  Conmais de 18 millóns de libros catalogados, o organizador en liña delibros LibraryThing.comdefínese como un club de lectura, xa que permite atopar a outrosusuarios con gustos similares.

  Img

  Entreas súas vantaxes está a de axudar a clasificar a libraríados usuarios utilizando a base de datos dispoñible da tendaAmazon, a Biblioteca do Congreso de EEUU e outras grandesbibliotecas do mundo.

  Oservizo é gratuíto ata 200 libros. O custo para engadirlibros sen límite é de 10 dólares ao ano ou unpago único de 25 dólares para poder utilizar oservizo para sempre.

 • Delicious Library

  DeliciousLibrary é unha aplicación actualmente sódispoñible para a plataforma Mac, que utiliza unha interface gráficaparecida a Shelfmates, que simula ser unha libraríaconvencional dividida en andeis.

  Medianteesta aplicación pódense ordenar libros, películas,discos e videoxogos. Unha das vantaxes deste software é que aintrodución dos artigos pódese realizarmanualmente introducindo o código ISBN do produto, ouutilizando a cámara web do computador como lector de códigosde barras do artigo.

  Unhavez lido, o programa utiliza a base de datos de Amazon paraincluír a portada do mesmo, así como o resto decampos descritivos da obra. Para usos máis profesionais,é posible utilizar un escaneador de libros sen cables sincronizandoos datos mediante bluetooth.

  Delicious Library é unha aplicación actualmente só dispoñible para a plataforma Mac

  Outradas opcións máis destacadas é a de incluír a amigos aosque se lle prestou algunhas obras, para levar un control dadevolución. Tamén permite poder exportar osartigos catalogados para poder ser utilizados por outrosprogramas ou por servizos en liña que permiten a exportaciónde datos, como Anobii.com.

  Existeunha versión de proba gratuíta que está limitada a só25 artigos ao mesmo tempo e que permite sincronizar ocatálogo como notas no reprodutor de MP3 iPod. A versióncompleta ten un prezo de 39,95 dólares.