Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Arquive.org, a historia viva de Internet

Esta iniciativagarda a maior parte dos sitios web de Internet ealberga obras culturais de dominio público ou con licenzasabertas
Por Benyi Arregocés Carrere 2 de Agosto de 2007

Arquive.orgé o sitio ideal para realizar investigacións históricassobre Internet. Este proxecto filantrópico, que se dedicadesde 1996 a recoller sistematicamente copias dos sitios webde todo o mundo, permite estudar a súa evolución e esculcarsobre como eran hai 11 anos, se é que existían,cando comezaba a popularización internacional da Rede. Ao mesmo tempo,Arquive.org caracterízase por albergar música,películas, libros e programas que pasaron ao dominiopúblico, porque xa transcorreu o período de vixencia dosdereitos tras a morte do autor, ou que teñen unha licenzaflexible que permite a súa distribución sen ánimo de lucro,como é o caso das Creative Commons.

Ena actualidade dispoñen de 85.000 millóns de páxinas web, oque constitúe todo un indicador da magnitude da súatraballo

Aarqueoloxía e a antropoloxía, cando trata deinvestigar sobre o pasado, nútrense dos restos que se atopanpara extraer conclusións dos modos de vida, dascaracterísticas da sociedade e dos obxectos queutilizaban.

Senembargo, como se estudará a nosa civilizacióndentro de miles de anos, se se caracteriza por ser unhasociedade en rede, con abundante información dixital e onde asnovas tecnoloxías intermedian en moitos aspectos da vida,tanto persoal como profesional?

Img

Arquive.orgé unha organización sen ánimo de lucro fundada en 1996por Brewster Kahle que se dedica a recompilar todos os sitios web aos que se pode acceder, nunha tarefa colosal que documenta en vivoa historia da Rede.

Comose dun buscador tratásese, día tras día os seus robotsrastrexan a Web e almacenan os contidos dos sitios. Trátase deun labor inxente, realizada en colaboración coa compañíaAlexa, empresa fundada polo propio Kahle, que ademaisrequire dunha gran capacidade de almacenamento. Por exemplo, naactualidade dispoñen de 85.000 millóns de páxinas web, o queconstitúe todo un indicador da magnitude do seu traballo.

A máquina do tempo

Os usuarios poden consultar as páxinasalmacenadas en Arquive.org a través dun buscador que handenominado WayBack Machine. Desta maneira, é posible ver comoera o portal Yahoo! En 1996, ou como era o aspecto daempresa que revolucionou o panorama musical en 1999 co seuprograma de P2P, Napster; ou como han ido cambiando oslogotipos das páxinas preferidas de cada lector notranscurso dos anos.

Candoo usuario introduza unha dirección, sairalle unhatáboa cos anos e as datas en que se tomaron copias daweb e o usuario poderá navegar polo sitio tal e como ofixese naquel entón.

Arquive.orggrava todas as páxinas e as súas correspondentes ligazóns, paramanter a experiencia de navegación do usuario

Istopódese realizar porque Arquive.org grava todas as páxinas eas súas correspondentes ligazóns, para manter a experiencia denavegación do usuario. Cando á beira dunha data, aparezaun asterisco, quererá dicir que houbo cambios substanciaisna páxina.

Ademaisdunha velocidade de navegación máis lenta que ahabitual, a única diferenza aparente respecto danavegación polos sitios actuais, radica en que a direcciónweb non é a do sitio orixinal, senón que pertence a Arquive, peroisto tamén permite que as páxinas antigas póidansecitar e enlazar, sen temor a que ninguén as borre.

Biblioteca de contidos de dominio público

Ademaisde gardar os sitios web, Arquive.org realiza outro importante laborde difusión cultural. Esta organización alberga nos seusservidores miles de arquivos (programas, películas, libros,música) que pasaron ao dominio público, é dicir,que pertencen á sociedade e pódense usar, distribuír e comunicarpublicamente de forma gratuíta.

Img

Normalmente,os dereitos de autor das obras teñen un período de vixencia de entre50 e 100 anos tras a morte do autor, segundo opaís, durante os cales calquera persoa ou empresa quequeira usar esas obras debe retribuír ao propietario dos dereitosde autor que, ineludiblemente, adoita ser unha industria cultural.

A pesardo forte lobby das industrias culturais para alongar por leieste período o máximo posible, nun intento de optimizarao máximo os seus ingresos, cada vez máis contidos pasan a formarparte do dominio público e máis xente pódesebeneficiar do seu uso.

Img

Por outra banda,movementos como CreativeCommons,que ofrece licenzas que permiten ao autor prefijar máis usosque as tradicionais (por exemplo, permitir a distribucióngratuíta no caso de que non haxa fin comercial), axudan a incrementaros fondos con obras contemporáneas.

Desta maneira,Arquive.org realiza un labor de difusión esencial, porquedistribúe obras de valor cultural, que non supoñen ningúnaliciente para a industria, que as deixa de lado en busca doutrosinvestimentos máis rendibles.