Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As novas lousas dixitais interactivas

Substitúen ás tradicionais e engaden algunhas das vantaxes dos computadores
Por Benyi Arregocés Carrere 15 de Xaneiro de 2010
Img pizarra portada
Imagen: Hitachi

A lousa verde convencional na queo profesorescribe con xiz quedouse obsoleta. As lousas dixitaisinteractivas supérana en posibilidades. Estes dispositivos combinanun computador cun proxector, que lanza a imaxe da pantalla a unespazo en branco desde onde se manexa todo o equipo a través dunpunteiro en forma de lapis.

Imagen: Jaine P

As lousas dixitais interactivas,igual que astradicionais, permiten realizar anotacións na súasuperficie. O uso fundamental non cambia e sedestina á educación e a centros de traballo onde se discutanideas. Pero ademais, a dixitalización do proceso supón variasvantaxes.

As anotacións pódense gardar nun arquivo, co cal desaparece a súa característicaefémera, que na lousa tradicional dura ata que se borra para volver escribirencima. Este aspecto abre novas posibilidades, como enviar o escrito porcorreo electrónico ou exportalo a outros formatos, como imaxes,PDF, HTML ou os dos procesadores de textos.

É posible abrir ligazóns ou aplicacións igual que se se manexase un computador

O público presente ena clase ouna reunión de traballo non ten a obrigación de copiar as anotacións porque pode ter o arquivo orixinal confacilidade. O profesor tamén pode realizalas con anterioridade e compartilas de maneira instantánea. A lousa sefusiona co pase de diapositivas no mesmo elemento.

O computador na lousa

O punteiro con que se manexa e escribenalousa dixital serve á vez como rato, polo que se podenabrir ligazóns ou aplicacións igual que se se utilizase uncomputador. É posible abrir un navegador e visitar undeterminado sitio web ou ver un vídeo a través do reprodutormultimedia.

Estes dispositivos complétanse en xeral con programas de recoñecemento de caracteres. Así se facilita otraslado automático das anotacións a documentos de computador.As máis versátiles permiten a varias persoas escribir de maneira simultánea sobre a lousa, igual que nastradicionais.

O único inconveniente das versiónselectrónicas reside na necesidade de utilizar máiselementos que un xiz e a superficie para escribir. Débese contar cun computador, un proxector enfronte oudetrás da lousa, e a propia pantalla interactiva. Estapode ser específica para este labor ou se pode empregar calquerasuperficie onde se proxecte a imaxe do computador. Conéctase aomesmo por cable USB ou por Bluetooth.

Tipos de lousas dixitais

Hai dous tipos de lousasdixitais. Oprimeiro está composto por modelos fixos de gran formato, que se conectan a un computadore contan cunha pantalla especial que serve de lousa. Son as máis similares ás tradicionais, polo que a adaptaciónresulta sinxela para quen estean adoitados usar este elemento.

Ás lousas dixitais pódenselles incorporar tabletas gráficas que envían o escrito nelas

A máis popular, con todo, é alousadixital portátil. Manéxase a través dun dispositivo similar aunha tableta gráfica, aínda que tamén se poden realizar anotaciónssobre a propia pantalla. Este tipo de lousas funcionan a travésdun software no computador principal e un dispositivo napantalla, que conecta co mesmo de modo inalámbrico ou por cable.O problema é que os punteiros se debencalibrar con maior frecuencia.

Poroutro lado, ás lousas dixitais pódenselles incorporar tabletasgráficas que envían o escrito nelas e permiten moverse con liberdade a quen as manexa, porque teñen conexión inalámbrica.Pódense atopar diversos modelos delousa defabricantes, como Teamboard,Promethean,Mimio,eBeam,Hitachi,Arquesou Numonics, entre outros.

Que tecnoloxías empréganse?

Img

Tecnicamente, as lousas dixitaisutilizandiversas tecnoloxías para que o punteiro poida escribir napantalla. Algunhas empregan o electromagnetismo na propia lousa,de maneira que detecte o punteiro cada vez que a toca. Outras se decantanpor ser sensibles á variación da resistenciaeléctrica. Neste caso, a lousa dispón de varias capas, aexterior se deforma ao contacto e permite atopar o lugar exactoonde se apoia o punteiro.

Outras empregan os campos de infravermellos,de modo quecada vez que o punteiro entra en contacto coa superficie dalousa, rompe o campo nunha zona determinada. Estes raios permitencaptar o que se escriba a través de dispositivos externos,similares ao sensor da Wii, e nonprecisan de ningunha pantalla en especial, senón que funcionan sobrecalquera superficie, incluso as lousas brancas convencionais.Algunhas empresas, para lograr unha maior precisión na deteccióndo punteiro, combinan os raios infravermellos cos sinaisultrasónicas. É o caso das lousas creadas por Mimio.Outros modelos empregan o láser paralocalizar o punteiro.