Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As novas versións dos navegadores

Internet Explorer planea lanzar a súa versión 8 e Firefox acaba de estrear a 3 mentres que Opera e Safari presentaron no principio do ano os seus novos desenvolvementos
Por Benyi Arregocés Carrere, Jordi Sabaté 20 de Agosto de 2008
Img navegatas portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Osnavegadoresde Internet son a xanela pola que se asoma o usuario á Rede.Pero non se trata dunha xanela convencional, senón que inflúenactivamente na percepción da “paisaxe” que tencada internauta. A historia dos navegadores está repletade proxectos fracasados e versións erradas, pero tamén deéxitos e melloras que facilitan moito a navegación.Desde os seus inicios, tanto os maioritarios Firefox e Internet Explorercomo as alternativas que constitúen Opera e Safari, cambiaronmoito e introducido novidades. Esta reportaxe pretende ser un repasoás melloras actuais alcanzadas por cada un.

Internet Explorer

A versión actual de Internet Explorer é a 7, que deixou atrás en 2006 un período de cinco anos sen actualizacións significativas

Internet Explorer é o navegador máis utilizado, una posición que ostenta grazas á extensión de Windows entre os computadores persoais e ao feito de que Microsoft ofreza conxuntamente estes dous programas. Así, paira moitas acodes Internet Explorer significa “navegador”.

Aversiónactual de InternetExplorer é a 7 (IE7), que deixou atrás en 2006 unperíodo de cinco anos sen actualizacións significativas eque se pode descargar gratuitamente desde Windows Update. Desdeentón os seus usuarios contan con característicasútiles como a navegación por pestanas, unsistema de bloqueo de xanelas emerxentes ou o buscador integrado nabarra de ferramentas. Todas elas xa eran previamente coñecidaspolos usuarios de Firefox, navegador que desde o seu lanzamento vénmarcando a pauta das innovacións.

/imgs/2008/07/navegatas5.jpg

Damesma forma, e en vista do éxito que tivo esta característicaen Firefox, IE7 tamén pode engadircomplementos coñecidos como “extensións” ou “plugins”,o que aumenta as súas posibilidades. Estes complementos sonpequenos programas que se descargan da Rede e únense aonavegador paira dotarlle dalgunha característica que antes nontiña. Son implementados polos propios usuarios, de modo que son eles quen van aos poucos mellorando o seu explorador ao descargar o complemento.

IE7 tamén pode engadir complementos, coñecidos como “extensións” ou “plugins”, o que aumenta as posibilidades do navegador

Ademais,IE7 incorpora un lector de noticias RSSintegrado, así como a posibilidade de ver todas as pestanasna mesma pantalla (QuickTabs), un efecto máis visual queútil, que gaña en espectacularidade en Windows Vista respecto deWindows XP. Tamén incorpora un sistema antiphishing e unbotón zoom na esquina inferior dereita que axuda a accedercon rapidez a esta característica.

Por outra banda, débese sinalar que IE7 sofre un problema alleo ao seupropio deseño, do mesmo xeito que Windows como sistema operativo.Por ser ambos os maioritarios nos seus segmentos, son as vítimashabituais de intentos por descubrir as súas vulnerabilidades pairadistribuír programas maliciosos.

InternetExplorer 8 presenta “WebSlices”

Aperda de cota de mercado que lle supuxo ao IE aeclosión de Firefox provocou que en Microsoft traten demellorar o seu navegador constantemente. Así, a novo InternetExplorer 8 (IE8) atópase en fase de probas e xa se pode descargar. Caracterízasepola súa mellor integración con contidos da web.

IE8 cumpre mellor cos estándares do Consorcio World Wide Web, cousa que historicamente non fixera

Así,adáptase a sitios como Facebook,do que Microsoft ten unha pequena porcentaxe de accións, oueBaygrazas ao que denominaron “WebSlices”. Trátase dunhatecnoloxía que busca mostrar ao usuario a actualizacióndos contidos e outras novidades dos distintos sitios, e faio dentro do navegador pero sen necesidade de entrarna súa dirección, senón mediante pequenas xanelassuperpuestas. Mediante outra aplicación nova denominada”Activities”, IE8 pode abrir diferentes xanelascontextuales con accións como acceder a mapas, engadir oenlace ao sitio de comentar noticias chamado Digg, escribir nunblog a partir de una frase ou parágrafo seleccionado, etc.

Doutra banda , IE8 cumpre mellor cos estándares do ConsorcioWorld Wide Web,cousa que historicamente non fixera e que provocou que moitos deseñadores e webmasters tamén tivesen que actualizar os seus sitios web aos estándares. Ademais, incorpora unsistema paira recuperar sesións de navegación perdidas emellora, respecto da versión 7, a navegación dousuario en páxinas que fagan uso da tecnoloxía Ajax,básica en moitas aplicacións e servizos “online”.

Firefox

Desde a súa aparición, Firefox destacou pola súa polivalencia grazas a un sistema de extensións que permiten adaptalo ao gusto de cada usuario

Trátase do navegador preferido polos usuarios avanzados e o buqueinsignia dentro dos programados con software libre. Dispoñiblepaira os sistemas operativos Windows, Mac VOS X e GNU/Linux, a súa cotade mercado increméntase aos poucos grazas ás boas críticase a accións eficaces de promoción, como o recentelanzamento do Firefox3.

Mozilla,a fundación sen ánimo de lucro que impulsa este programa,quixo establecer unha marcaGuinness de descargas nun só día, un reto fácilde obter posto que ninguén medira este parámetro.Finalmente foron máis de oito millóns de descargas nasprimeiras 24 horas en que se puxo a disposición dos usuariosa versión 3.

Firefox3 e a actualización das extensións

Desde a súaaparición, Firefox destacou pola súa polivalencia grazas aosistema de extensións (complementos) que incorpora, do cal foipioneiro, e ao nutrido número de programadores que brindaroneste tipo de extensións á comunidade de usuarios en númerobastante máis elevado que os dos demais navegadores.Desta forma, púidose conseguir un navegador máis eficaze completo e, ao mesmo tempo, adaptado ao gusto de cada usuario.

É normalque os usuarios que levan tempo navegando coas anterioresversións de Firefox instaláronse multitude de complementos quefacilitaban o seu traballo e a súa experiencia de navegación. Poisben, aqueles que actualicen agora Firefox á versión 3 atoparanse con que a mesma literalmente “bota árúa” á maioría destes complementos.

/imgs/2008/07/navegatas6.jpg

Noutraspalabras, algúns complementos quedan obsoletos e xa nonvalen con FF3, polo que hai que actualizalos. E ditasactualizacións non están nalgúns casos dispoñibles, comoocorre coas que corresponden a Google, ou os seus autores declararonpublicamente que non teñen présa por actualizalas. Oresultado é un usuario que verá moi mermada a súa experienciade navegación ata que non se actualice as extensións ou busque alternativas, que as hai sobradamente, ás que xa tiña instaladas.

A versión 3 mellorou un dos fallos máis evidentes de Firefox, como era o acaparamiento da memoria RAM

Aínda así cabe dicir que algunhas das extensións máis populares xa contan con actualizacións dispoñibles, e ademais agora pódense conseguir directamente desde o navegador e sen necesidade de entrar na web de Firefox. Con todo, nalgúns casos, e co sistema operativo Windows Vista, o sistema deinstalación de novos complementos, así como o deactualizacións, funcionou declaradamente mal.

A razón deste fallo atópase nun conflito de datos persoais gardados polo navegador na versión anterior de Firefox (a 2). A substitución automática desta versión por Firefox 3 non se executa ben e una parte das funcións (marcadores, extensións…) bloquéase. A solución, tal como recomendan desde a páxina da Fundación Mozilla, é desinstalar a versión 2 antes de instalar a 3, pero sen borrar nunca os datos persoais do usuario que garda o navegador.

A pesar de estes problemas, a versión 3 mellorou un dosfallos máis evidentes de Firefox, como era o acaparamientoda memoria RAM que efectuaba ás veces o programa, sobre todocando se traballaba con decenas de pestanas abertas. Isto traducíase en que o navegador consumía moitos recursosdo procesador e, por tanto, cando Firefox estaba en plenaactividade as demais funcións do computador se enlentecíane o aparello quentábase. Segundo algunhas probasprácticas, Firefox 3 é un dos navegadorescon menor consumo de memoria.

Maiorvelocidade e suxestións de navegación

Ademais,aumentouse a súa velocidade de execución e incorporáronseun bo número de opcións interesantes. Así, nabarra de direccións pódese comezar a teclear a URL, ou diferentespalabras, e o navegador suxire as direccións coincidentesprocedentes dos favoritos, o que axiliza a operación.

Dotouse dunha contorna máis segura áxestión dos contrasinais

Así mesmo, noapartado de descargas de arquivos, se una descarga interrómpese,pódese continuar desde o mesmo momento do corte. Outro aspecto demellora é que se dotou dunha contorna máis segura áxestión dos contrasinais.

Tamén se poden asignar palabras crave aos buscadores paira tecleardirectamente as procuras desexadas dentro da barra dedireccións, ou seleccionar distintos fragmentos de texto, una funciónidéntica á que presentan os procesadores se se manténpulsada a tecla control.

Opera e Safari

Opera gañouse a reputación de ser un dos navegadores máis innovadores e seguros

Operaé un caso curioso na loita dos navegadores por gañarse aosusuarios porque é o único que non está realizado por unhagran empresa, senón por unha pequena compañíanorueguesa. Gañouse a reputación de ser un dos máisinnovadores e seguros, aínda que sempre lle faltou o éxitoentre o gran público.

Tenversións dispoñibles paira Windows, Mac Vos X e GNU/Linux e distínguese no segmento dedicado aos dispositivos móbilesporque vende o seu navegador Mobile,que se caracteriza pola súa velocidade e por converter as páxinasa un formato máis pequeno e máis cómodo en PDAe teléfonos.

/imgs/2008/07/navegatas7.jpg

Do mesmo xeito queInternet Explorer e Firefox, pódenselle engadir complementosque aumentan as capacidades do programa, que en Opera denomínanse”Widgets”, aínda que non teñen que ver cos “widgets“de Mac VOS X. A súa última versión paira escritorio, a 9.5,aumentou a velocidade de execución e de lectura daspáxinas web respecto das anteriores.

Operaconta con características que non presentan os outros (a non ser que se engadan mediante complementos) como SpeedDial, que mostra 9miniaturas de sitios web nunha soa páxina, un cliente doprograma P2P BitTorrent,un programa de correo electrónico, un sistema propio pairasincronizar os favoritos entre varios computadores ou dispositivosmóbiles, denominado OperaLink, ou a integracióndunha aplicación paira engadir notas que despois se poden enviar por correo electrónico.

Safari

Apple realizou a adaptación a Windows co característico aspecto das aplicacións de Mac

Safarié o navegador que Apple lanzou paira o seu sistema operativo Mac Vos Xe una dasmellores alternativas paira os seus usuarios porque se atopacompletamente integrado no sistema operativo. Actualmente, aúltima versión é a 3.1.

En 2008,Apple realizou a adaptacióna Windows, cocaracterístico aspecto das aplicacións de Mac. Ao mesmo tempo, programou Safari paira dous dos seus produtos estrela con conexióna Internet, o teléfono iPhone e oreprodutor de música e vídeos iTouch.

/imgs/2008/07/navegatas8.jpg

Trata decompetir en velocidade de lectura das páxinas web con InternetExplorer, Firefox e Opera. O seu elevado ritmo de carga de páxinas faio un navegador interesante paira actividades como a edición de imaxes “online”, polo seu eficiente “renderización” (interpretación de imaxes en 3D ou animacións).

Doutra banda, ademais decaracterísticas similares ás que presentan os seus competidores, ofrecefuncións interesantes como o seu modo de navegación privada, quenon deixa pegada das cookies utilizadas, do historial de páxinasvistas (una función que Firefox estivo a piques de incorporarna súa versión 3).

Taménofrece o modo “Actividade”, que permite descargar con facilidadecalquera elemento da páxina aínda que esta nono permita de antemán. Doutra banda, Safari é un dosprimeiros que soporta HTML 5, a linguaxe que substituirá aoactual HTML 4 na creación de sitios web.