Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Asistencia médica “online”, a sanidade do futuro?

Tres novos servizos ofrecen aos pacientes estadounidenses a xestión do seu historial médico e asesoramento sobre as súas enfermidades vía Internet
Por jordi 15 de Agosto de 2008
Img saniweb portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Será a sanidade do futuro unportal web con toda a información médica, historiaise tratamentos do usuario? Bastará con pulsar orato, previa identificación dixital, paira obter areceita adecuada? Sen querer caer na ciencia ficción, pódense formular moitas hipóteses sobre a combinaciónde medicamento e novas tecnoloxías, algunhas xeniais e outrasdisparatadas. De momento, en Estados Unidos xa existen tres servizos,financiados por empresas como Google e Microsoft, que usan Internetpaira pór en contacto a médicos e pacientes.

A información como medida sanitaria

/imgs/2008/07/saniweb1.jpg

Hai apenas un século e medio, noshospitais de media Europa as mulleres novas falecíanao dar a luz por febres puerperales nunha taxa altísima. Acausa de tanta traxedia era a ignorancia sobre a existencia debacterias e virus: os mesmos doutores que realizaban autopsias ásfalecidas acudían acto seguido a atender novos partos.Ata que IgnazSemmelweis esixiu en 1847 aadopción da asepsia hospitalaria.

Esta historia, tráxica e ilustrativa ao mesmo tempo, mostra como foi evolucionando o medicamento. Hoxe en día, a pesar dos avances tecnolóxicos, aínda ignoramos moitísimas cousas. De feito, o medicamento occidental evoluciona por dúas liñas claramente definidas: as nadas da cirurxía medieval e da química centroeuropea do século XIX (herdeira, á súa vez, da alquimia). Os avances foron notables, pero ningunha destas dúas vertentes esgota todas as posibilidades.

Cada vez máis pacientes infórmanse “online”, piden una segunda opinión médica, pescudan máis detalles das súas enfermidades ou comparten vivencias

Estes dous camiños víronse enriquecidos,ademais, con toda a capacidade tecnolóxica desenvolvidadurante o século XX e comezos do XXI. Uns desenvolvementos que primeiroserviron paira crear máquinas de precisión e melloreslaboratorios químicos, e despois paira sumar aelectrónica e a informática, con todo o poder decálculo dos chips. E finalmente chegaron as tecnoloxíasda información e o coñecemento. Nesta liña, osalto do medicamento nas últimas décadas foienorme.

Cada vez máis pacientes infórmanse “online”, piden una segunda opinión médica,pescudan máis detalles das súas enfermidades ou compartenvivencias e remedios con outros no seu mesma situación. En xeral, a información sobre temas médicos aumenta (oque é moi positivo), aínda que as organizacións profesionaisadvirten dos perigos de realizar auto diagnósticos ou”saltarse” a visita ao médico (o que non é en absolutoaconsellable).

Xa xurdiron tres iniciativas paira tratar de aglutinar e rendibilizar as visitas destes pacientes que descubriron que en Internet obteñen abundante información

En calquera caso, o mercado que xeran estes miles e miles de pacientes non pasou desapercibido, sobre todo en Estados Unidos (onde a atención sanitaria é de pago). Así, xa xurdiron tres iniciativas paira tratar de aglutinar e capitalizar a estes pacientes que descubriron que en Internet obteñen abundante información coa que poden complementar a que adoitaban recibir tradicionalmente no sistema sanitario.

E as tresiniciativas, que de momento son exclusivas paira residentes en EstadosUnidos, teñen a tres xigantes detrás. Una delas é HealthVault,de Microsoft, que xa conseguiu sumar a 30 provedores deservizos médicos en Estados Unidos. A segunda é RevolutionHealth, un servizo dirixido por Steve Case(ex presidente executivo de America Online /Time Warner) e en cuxoconsello de administración senta tamén o exsecretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell. Nesta liña,o xigante dos buscadores, Google, acaba de dar una nova voltade porca e preséntase coa terceira proposta, GoogleHealth.

Os servizos, uno a un

HealthVault

En principio, a idea do tres ésinxela. Trátase de ofrecer ás pacientes ferramentas web pairaxestionar mellor a súa situación, tanto no estritamente médicocomo no persoal. HealthVault incide na posibilidade decompartir a información e os diagnósticos con achegadose familiares, así como en manter “online” liñasde actuación paira coidar a dieta, o estado físico ea saúde.

/imgs/2008/07/saniweb2.jpg

Ademais, o servizo de Microsoftaposta fortemente por trasladar esta información a outrosdispositivos diferentes do computador. Trátase, sobre todo, de queo móbil ou a PDA informen ao paciente de cando é hora de tomar que pílula, de cando lle toca unarevisión ou una nova consulta e doutros detalles relacionadoscoa súa alimentación ou o seu plan de saúde física. HealthVault, por certo, aínda está en fase beta, de probas.

Revolution Health

Pola súa banda, Revolution Health apostasobre todo por utilizar a forza da Rede paira permitir ao pacienteatopar ao médico ou terapeuta máis adecuado. A ideaé que o usuario poida contar en todo momento, vía Internet emesmo por teléfono, coas mellores opcións médicasdispoñibles en Estados Unidos.

/imgs/2008/07/saniweb3.jpg

Revolution Health conta con máis de50 empresas do sector médico como asociadas e ofrece 125ferramentas “online” diferentes; entre elas, por exemplo, un “symptomchecker”, un comprobador de síntomas que, talvez co tempo podería deixar obsoletos os diagnósticos médicos en persoa?

Google Health

Na mesma liña dos seus dous rivais,Google Health ofrece un espazo, escondido e protexido nas tripasdos servidores deste descomunal emporio tecnolóxico, noque calquera usuario estadounidense de Google pode crear o seupropio historial médico. Nel pode ir acumulando todaa información dispoñible sobre as súas doenzas e ostratamentos fornecidos. Mellor aínda, pode conectarse coshospitais nos que recibiu atencións e descargarsedirectamente todos os datos médicos que estes posúansobre el. Todo, sempre, coa certeza de que ninguén (nin sequera o persoal de Google, tal é a promesa da empresa)revisará nunca eses datos nin fará uso algún delessalvo autorización expresa do propio interesado.

O usuario pode conectarse cos hospitais nos que recibiu atencións e descargarse directamente todos os datos médicos

Ademais de organizar e xestionar a súainformación médica, Google Health permite taménconsultar con expertos médicos e engadir informaciónespecializada procedente de Google e relativa a cada doenza ouenfermidade. Igualmente, como Revolution Health, permite localizarprofesionais da especialidade médica desexada. Mesmo, poderanse recibir diagnósticos “online” e receitas pairaseguir consumindo os fármacos habituais.

/imgs/2008/07/saniweb4.jpg

Desta forma, nuns anos poderíasemellorar todo o proceso de atención médica, reducindoo número total de visitas ás consultas. Uno destesprogramas “online”, máis una cámara encostada aocomputador (webcam)serviría paira axudar a realizar un diagnósticopreliminar, co consecuente aforro tanto paira as empresasmédicas ou a sanidade pública como paira os pacientes.

Trátase dunha ferramenta que complementa a función do profesional do medicamento e facilita o seu traballo, pero que en ningún caso substitúeo

Tamén podería evitar asvisitas “de repetición”, soamente paira renovar receitas. Epodería mesmo facilitar un primeiro contacto médico en situaciónsde emerxencia. Con todo, non evitaría o terque visitar ao médico paira obter un diagnóstico certeiro, noque alguén debe buscar os signos clínicos (auscultación,palpación, etc.). Trátase, pois, dunha ferramenta quecomplementa a función do profesional do medicamento e facilita o seu traballo, pero que en ningúncaso substitúe a súa supervisión final sobre todo o proceso deatención ao paciente.

Finalmente, outra utilidade de Google Healthé a do “pastillero virtual”. Trátase dunha alarma que serve pairalembrar a hora de tomar determinada pastilla ou, máisimportante, paira dar a coñecer inmediatamente calquera novainformación clínica sobre o medicamento en cuestión: incompatibilidades, posibles molestias, etc.