Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Atom, a alternativa ao RSS

Trátase dun formato de sindicación máis moderno que o RSS aínda que menos popular
Por Benyi Arregocés Carrere 8 de Xuño de 2009
Img atom portada

O RSSreina nos formatos de sindicación. Este adianto, que conta cunha amplíagama de posibilidades, facilita información sobre as últimas novidades dos blogues e sitios web,entre eles CONSUMER EROSKI. Trátase dunha das formas máiscómodas e rápidas de acceder aos contidos de diferentespáxinas sen ter que entrar neles. Pero, comoresulta habitual en informática, non é o único formatoposible para realizar esta tarefa. Atomxurdiu despois e, a pesar de certas vantaxes teóricas,non se expandiu tanto como o seu rival.

Os formatos de sindicación dan a voltaao estilo de navegación convencional. Antes da súa aparición,o habitual consistía en empregar o navegador para acceder adiferentes sitios web e comprobar se actualizaran os seusinformacións. A irrupción do RSS e Atom trouxeron a Interneta idea da subscrición. Cada lector abónase gratuitamenteaos blogues e sitios que lle apetece ler e desde programasespecíficos visualízanse as últimas novidades.Así, evítanse posibles esquecementos na consulta da web e sesegue de maneira moito máis áxil a información dediversas fontes, todo iso ademais desde a mesma pantalla.

Que achega Atom?

Atom comezouse a deseñar en 2003como unha alternativa ao formato RSS, que nacera en 1999no seo de Netscape, o navegador máis popular desa épocaincipiente da Web. En 2005 apareceu a versión 1.0de Atom. As melloras respecto de RSS aprécianse en cuestiónstécnicas. Por exemplo, o seu código pódese reutilizardentro doutros que usen a linguaxe de programación XML (abase tanto de Atom como de RSS), unha idea pensada para favorecer a súaextensión.

No RSS non se pode indicar se a noticia sindicada é un texto plano, un texto con etiquetas HTML ou un contido audiovisual, mentres que en Atom si

Ademais, o medio queofrece a sindicación informa sobreque tipo de contidos envía. No RSS non se podeindicar se se trata de texto plano, texto con etiquetas HTML ou se é uncontido audiovisual, como un podcastou un vídeo. Atom si permite explicitarlo e con isofacilita o seu posterior emprego por parte do usuario. Outra vantaxe deeste formato radica en que se poden agregar diversas fontes dentrodun contido e, ao mesmo tempo, manter a información deo seu creador intacta, con ligazóns ao sitio orixinal.

Doutra banda, Atom dispón de máis opciónsde publicación e márcase con claridade se se envía sóo titular do texto cunha ligazón ao orixinal, engádeselle oprimeiro parágrafo ou, pola contra, mándase íntegrotodo o contido. No RSS, en cambio, non hai unha forma decomunicar este dato e o usuario non pode saber que sitiosoptan por cada unha destas posibilidades.

Atom marca con claridade se se envía só o titular do texto cunha ligazón ao orixinal, se se lle engade o primeiro parágrafo ou se manda íntegro todo o contido

Ademais, Atom facilita a exportacióndos contidos xerados por un medio a outro blogue ou sitio web.Mesmo contempla a posibilidade de importar todos os artigosdun sitio a outro sistema de manexo de contidos distinto. A partirdel, naceu hAtom,un microformatoque é o fundamento da Web Slices de Internet. Explorer 8. Trátase de pequenas xanelas emerxentes queaparecen sobrepostas na pantalla do computador cando se publicaunha novidade nos sitios aos que o usuario se subscribe. Outradiferenza menor atópase en que Atom estandarizou ocódigo que se debe introducir para que os navegadoresrecoñezan a existencia de sindicación dentro dun sitioweb, para despois mostrar a icona correspondente na barrade navegación.

O RSS predomina

A pesar destas características, o RSSpredomina mesmo cando se trata de contidos audiovisuais, comoos podcast. De feito, serve para denominar genéricamente aosformatos de sindicación e por RSS coñécese taménaos elaborados con Atom, aínda que sexan distintos en si mesmos.

Tanto o RSS, nos seus diferentes formatos, como Atom pódense ler na maioría de lectores de noticias, xa sexan de escritorio ou de Internet

Trátase doutra demostración de que para quetriunfe unha tecnoloxía non só basta con terobxectivamente mellores características, como sucedeu nocaso dos vídeos VHS e Beta, ou cos MP3 respecto doutrosformatos de compresión de son. Neste sentido,tamén influíu que tanto o RSS, nos seus diferentesformatos, como Atom póidanse ler na maioría de lectoresde noticias, tanto os baseados en Web, do estilo de Google Reader,como os que se deben instalar no computador, como Thunderbird, así comonos navegadores Firefox, Opera e outros.

Así se logrou que ao usuario non lleimporte en demasía se o sitio web dispón dun ou outroformato. De feito, ás veces os sitios adoitan ofrecer a posibilidadede subscribirse a través de calquera dos dous formatos para queo usuario elixa. Por outra banda, con frecuencia os sitios weboptan por utilizar intermediarios nos seus formatos de sindicación,como Feedburner,que aseguran que os usuarios obteñan sempre a mesma direcciónde subscrición a pesar de que se produzan cambios internos.Estes intermediarios manexan indistintamente RSS e Atom.