Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aumenta un 10% o número de fogares con conexión de banda ancha a Internet

O 71,5% das vivendas con polo menos un membro de 16 a 74 anos dispón de computador
Por mediatrader 5 de Outubro de 2011

O 61,9% dos fogares (case 9,6 millóns de vivendas) dispón de conexión de banda ancha a Internet (ADSL, rede de cable…), o que supón un incremento superior a 800.000 fogares (9,3%) respecto ao ano anterior. En total, 9,9 millóns de vivendas familiares (o 63,9%) teñen acceso á Rede, 800.000 fogares máis que en 2010 (o 59,1%). Así o destaca a última “Enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías de información e comunicación nos fogares” publicada polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os principais tipos de conexión a Internet por banda ancha son a liña ADSL (o 74,9% das vivendas con acceso a Internet téñena) e a rede de cable (15,8%). A conexión por telefonía móbil de banda ancha alcanza unha cobertura do 13,1% dos fogares con acceso. Destaca ademais o nivel de implantación alcanzado por outras conexións inalámbricas de banda ancha (WiFi público, WiMax, vía satélite), cun 8,6%.

O 95,1% dos fogares españois dispón de teléfono móbil

En canto ao equipamento de computador nos fogares en 2011, o 71,5% das vivendas con polo menos un membro de 16 a 74 anos dispón de computador. Esta porcentaxe supera en 2,8 puntos ao do ano pasado. Por tipo de computador, o de sobremesa ou PC está presente no 48,9% dos fogares, mentres que os portátiles alcanzan, practicamente, a mesma implantación (48,8%). O INE resalta que entre 2010 e 2011 “obsérvase un descenso de máis dun punto no nivel de equipamento de PC nos fogares e un incremento de máis de seis puntos no de portátiles”. Por comunidades autónomas, o maior equipamento de computador nas vivendas rexístrase en Comunidade de Madrid (77,3%), Cataluña (75,7%) e País Vasco (74,8%).

Ademais, o 99,4% dos fogares españois dispón de teléfono (fixo ou móbil). O 76,2% ten ambos os tipos de terminais. Un 4,4% das vivendas dispón só de teléfono fixo, mentres que un 18,9% ten só teléfono móbil para comunicarse desde o fogar. A implantación do teléfono fixo mantense practicamente estable no último ano (aumenta 0,3 puntos). A do móbil elévase algo máis (0,5 puntos), co que chega a estar dispoñible no 95,1% dos fogares.

Maior uso do TIC entre os maiores

O uso de computador entre os menores é case universal, mentres que o 87,1% utiliza Internet

A proporción de uso de tecnoloxías de información (TIC pola poboación infantil (de 10 a 15 anos) “é, en xeral, moi elevada”, indica a enquisa do INE. O uso de computador entre os menores é case universal (95,6%), mentres que o 87,1% utiliza Internet. Por sexo, as diferenzas de uso de computador e de Internet apenas son significativas. En cambio, a dispoñibilidade de teléfono móbil nas nenas supera en máis de catro puntos á dos nenos.

Se se atende á franxa de idade de 16 a 74 anos, a enquisa reflicte que preto de 24 millóns de persoas, o 69,3% da poboación, utilizou o computador no últimos tres meses. Esta cifra supera en case dous puntos á do ano 2010. Ademais, o 67,1% da poboación de 16 a 74 anos utilizou Internet no tres últimos meses, o que supón 23,2 millóns de persoas. O número de internautas creceu un 4,5% respecto ao ano pasado.

Os usuarios frecuentes, quen se conectan á Rede a diario ou polo menos unha vez por semana, supoñen o 92,1% do total de internautas. Estes usuarios frecuentes son, aproximadamente, 21,4 millóns de persoas e representan o 61,8% da poboación, o que representa un incremento interanual do 5,8%. O segmento de usuarios intensivos (os de uso diario) protagoniza esta alza, ao elevarse un 7,8%, ata os 16,6 millóns de persoas (o 71,4% dos internautas).