Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Blinklist, xestor e rede social de favoritos

Blinklist ofrece unha serie de servizos para gardar os sitios favoritos e permite engadir etiquetas e notas, así como ver as valoracións doutros usuarios
Por José Antonio Gelado 3 de Decembro de 2007

As principais vantaxes coas que conta un xestor en liña de favoritos son a posibilidade de acceder a elesdesde calquera navegador, computador ou lugar no que se atopeo usuario e, de igual forma, poder tomar nota dunha direccióninteresante coa garantía de que vai estar localizablecando volva ser necesaria. Áchanse, ademais, ferramentasque permiten importar eses favoritos desde o navegador, ou outroservizo similar, co que se evita a posibilidade de perder alista de direccións ao cambiar de navegador, ou por unha reinstalacióndo sistema operativo.

Blinklistten unha estética próxima a outros servizos web 2.0 como Furle moitas ferramentas comúns con De o.icio.us,pero tamén algúns elementos propios. Está dispoñibleen numerosos idiomas, entre eles o español, pero astraducións son certamente mellorables e aínda hai moitaslinguas nas que non está dispoñible. Por ese motivo admitenacolaboración dos usuarios na tradución.

Como funciona

As direcciónspódense engadir de distintas formas:

  • Manualmenteenchendo a ficha correspondente e indicando cada un doscampos.

  • Pulsandosobre calquera ligazón almacenada por outro usuario do sistema.

  • Importandoos favoritos doutros servizos similares como Furl e Do.icio.us.

  • Mediante unligazón especial (‘bookmarklet’). Unha vez engadido á barrade favoritos de Firefox, permite ao pulsalo engadir aBlinklist a páxina que estamos a ver.

O proceso é máissinxelo do que podería resultar encher un formularionormal xa que aparecerán algúns campos que o sistema detectaautomaticamente, como o título e o URL da páxina.

Se se seleccionapreviamente, cando se usa o ‘bookmarklet’tamén se engade esa descrición. As etiquetasque outros usuarios empregasen para definir esa ligazón conanterioridade aparecen como suxestións, listas para engadir conun clic de rato sen necesidade de usar o teclado, pero coaposibilidade de engadir todas as que desexe de forma manual.

O proceso é máis sinxelo do que podería resultar encher un formulario normal xa que aparecerán algúns campos que o sistema detecta automaticamente

As direcciónstamén se poden enviar por correo electrónicoa outras persoas mentres se almacenan, e existe a opción demarcalas como privadas ou engadilas a unha sección de‘Favoritos’, na que se poden almacenar as que se utilizan deforma máis frecuente, dentro do perfil do usuario, nunhazona específica para telas sempre a man.

A catalogacióndas direccións e a descrición e valoración decada ligazón realízana os usuarios que de forma libre, medianteetiquetas (tags) ou palabras crave, poden describir cada ligazón.

Ao agrupar asetiquetas por tamaño, en función do número deligazóns que comparten unha etiqueta, xérase unha nube.A navegación mediante nubes facilita dun golpe de vista ostemas máis populares dun usuario ou sección e permitelocalizar o contido de forma rápida.

Carácter social

Un dos trazosque definen a Blinklist é o seu carácter eminentemente socialque fomenta a relación entre os usuarios mediante aposibilidade non só de definir e almacenar ligazóns, senóncomentalos e valoralos.

Para saber aopinión doutros usuarios que engadiron unha mesmadirección, basta con pulsar sobre a imaxe que aparece xuntoá ligazón e móstranse os avatares, a data na que foi engadidoe a puntuación que cada un lle outorgou.

Xunto ao avatar dun usuario móstranse o número de ligazóns almacenadas e o número total de etiquetas

Xunto ao avatardun usuario móstranse o número de ligazóns almacenadas eo número total de etiquetas. O resultado de sumar todas asdireccións que almacenan os usuarios, así como asetiquetas, ten sentido ao mostrar de forma conxunta e catalogada unpanorama dos sitios e os temas máis populares xunto aosmáis recentes, que constitúe unha boa fonte de suxestiónsna navegación.

Blinklist permitecrear listas de direccións que poden empregarse na elaboracióndunha páxina de inicio rápido, personalizable polousuario coas súas direccións máis habituais e un buscador paraacceder ao resto dos contidos almacenados.

Importar e exportar favoritos

Unha dasvantaxes de Blinklist é que desde un primeiro momento permiteimportar os favoritos que o usuario xa teña almacenados noutrosservizos similares, como Do.icio.us ou Furl, así comotodas as direccións almacenadas en Internet Explorer, Firefox oucalquera outro navegador que xere listas compatibles.

Blinklist permiteimportar os favoritos que o usuario xa teña almacenados noutrosservizos similares, como Do.icio.us ou Furl

O proceso paraimportar favoritos require dispor en primeiro lugar dun arquivo noque se atopan os favoritos. Se o usuario xa estáa utilizar Do.icio.us ou Furl, hai que exportar en primeiro lugar todas asdireccións e obter ese arquivo. Unha vez localizado, realízase oproceso de importación desde Blinklist.

E tan importantecomo a importación é a posibilidade de realizar unha copia de seguridadede todas as ligazóns almacenadas. Por exemplo, parapasalos a outro servizo. Blinklist ofrece varios formatosde exportación: CSV, XML, JSON e para o navegador.

Tamén se podenmostrar tanto a nube de tags como as ligazóns dentro dunblogue ou unha páxina web, mediante un código que ousuario debe copiar. Ademais, o servizo de Blinklist ofreceun feed RSS coas direccións que vai almacenando o usuario.