Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Buscar arquivos torrent

A pesar de carecer de buscador, a rede P2P BitTorrent conta con diversas formas de atopar arquivos para descargar
Por Benyi Arregocés Carrere 22 de Decembro de 2008
Img torrent portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

BitTorrenté un dos protocolos P2P máis utilizados para compartircontidos. O seu punto forte radica na velocidade de descarga queconsegue grazas a que calquera que baixe un arquivo vese obrigadoa compartilo, polo menos mentres o obtén. Agora ben, presenta unhacarencia respecto das demais redes P2P: non dispón dunbuscador e os propios usuarios tiveron que crear directorios parafacilitar esta tarefa.

BitTorrent non dispón dun buscador e os propios usuarios tiveron que crear directorios para facilitar esta tarefa

Desde airrupción de Napster en 1999, os programas para compartirarquivos dispoñen dun buscador interno. Trátase dunhaforma de axilizar o intercambio e de crear unha rede máiseficiente. Con todo, Bram Cohen, o deseñador do velozprotocolo aberto BitTorrent non quixo incluílo para evitar calqueratipo de problema coas industrias culturais, porque taménapostaba pola utilidade deste sistema para distribuír contidosgrandes, como as distribucións de GNU/Linux.

Estamedida obrigou aos propios usuarios a buscar alternativaspara que compartir fose máis sinxelo e provocou que secrease todo un ecosistema de sitios web externos que proporcionan osligazóns necesarias para que se produza a descarga. BitTorrenté un protocolo que forma diversas redes descentralizadas, tantascomo “trackers” (rastreadores). Este elemento vincula atodas as persoas que comparten os arquivos e coordina o fluxo dedatos para aceleralo. The Pirate Bay ou Mininova son exemplos de“trackers”.

Poroutro lado, deseñáronse decenas de programas baseados no protocolo BitTorrent que son diferentes ao orixinal para o que foi creado devandito protocolo. Algúns dos máis usados son BitComet,Vuze,Transmission,ou BitTornado,entre outros. Utorrent,que se caracteriza polo seu pequeno tamaño (menos de 300Kilobytes) e a escasa memoria RAM que consome, foi comprado polaempresa de Cohen, que deseñou o cliente orixinal, cuxo nomeetamén é BitTorrent.

En lesteprotocolo un arquivo con extensión “.torrent” depoucos Kilobytes abre e enlaza a aplicación cos datosprecisos para compartir a música, os vídeos ou asfotografías. Como corresponde a toda rede P2P (peer to peer oude igual a igual), cada un dos seus integrantes pode tanto cargarcomo baixar contidos. Cando se sobe un adscríbese a un “tracker”.Os usuarios que llo descargaron enteiro convértense en“seeders” ou sementes,mentres que os que están en proceso son “leechers”ou sanguijuelas.

Directorios de torrent. “”

A maneiratradicional de buscar os “torrent” consiste en localizardirectorios onde se enlacen. Como a información destesarquivos é puramente técnica (teñen os datos precisos paraconectar cun “tracker” e buscar un contidodeterminado), non existe ningún impedimento legal paraintercambialos porque non están suxeitos ás leis dedereitos de autor.

Osdirectorios informan de datos útiles como o tamañoda descarga, o número de sementes e o de persoas que seatopan en proceso de obtelo (sanguijuelas). Canto máispequenos sexan e maior o número de usuarios quecomparten, maior velocidade alcanzarase durante a descarga.Neste sentido, resulta moi útil Torrentz.Funciona como metabuscador e obtén información de variossitios. Clasifica os contidos de forma bastante gráfica edivídeos en películas, música, televisión exogos. Isohunt éoutra das opcións para buscar desta maneira.

Os directorios informan de datos útiles como o tamaño da descarga, o número de sementes e o de sanguijuelas

Dentrodos directorios máis destacados atópase ThePirate Bay, que ademais actúa de tracker. “”e aloxa os arquivos Torrent subidos polos seus usuarios. Este sitiosueco logrou unha gran popularización, tal e como constantan os oscase 25 millóns de persoas que simultaneamente o comparten.No seu sitio web ordena as seriesde televisión por tempadas e mostra clasificaciónsen grao sumo intercambiado. Así mesmo, Mininovaé moi coñecido e serve de tracker “”.

Outrossitios onde se poden rastrexar contidos a través deBitTorrent son Btjunkie,TorrentPortalou Fulldls.com,Por outra banda, tamén existen “trackers” privadosque só funcionan baixo rexistro, por exemplo Demonoid,que obrigan a obter un nome de usuario e contrasinal paracompartir.

Ademais,pódense atopar directorios especializados como EZTV,que recompila as ligazóns a series estadounidenses e conforma a súapropia grella. Os seus usuarios soben os episodios minutos despoisde terminar a emisión e permiten contemplalos sen ter queesperar á súa chegada a España. MVGroup,centrado en contidos educativos e documentais; FlixFlux,un buscador británico de películas; ou SuperFundo,que se basea en filmes e series da televisión constitúenoutros bos exemplos.

Tribler, buscador integrado no programa

Tribleré un programa de BitTorrent moi innovador. Primeiro porque inclúe de serieun buscador, algo que non se vía dentro desteprotocolo desde a proba errada que supuxo o desaparecido eXeem.Ademais de atopar outros “torrent”, rastrexa Youtubee Liveleak,porque se dirixe sobre todo a elementos audiovisuais. Doutra banda,incorpora aos programas P2P un elemento propio das radiossemánticas como Last.fm.Tribler analiza as peticións do usuario e suxire novoscontidos que lle poden interesar.

Img

Por último,engade a posibilidade de ter amigos, como outro software P2P,pero cun matiz moi interesante: en BitTorrent a velocidade de descargarelaciónase coa de subida, un feito que prexudica aosusuarios de conexións ADSL, sobre todo en países como Españaonde os provedores de Internet non aumentaron apenas acapacidade de envío de datos se se compara co sucedido noutrospaíses europeos.

Pero en Tribercada persoa pode doar parte do seu ancho de banda para queo amigo descargue con maior velocidade. Así mesmo, para aumentar asubida de arquivos dos usuarios, premian cunha maior rapidez de baixadade datos a quen máis contidos acheguen. Osoftware realizouno a Universidade de Hardvard, a súa licenza élibre e pódese instalar en Windows, Mac Vos X e GNU/Linux.