Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Buzz: Google quere ser máis social

Este novo servizo integrado en Gmail permite aos contactos do usuario deixar comentarios e recomendar ligazóns
Por Antonio Delgado 19 de Abril de 2010
Img buzz portada
Imagen: Xioubin Low

Cada vez pásase máis tempo en Twitter e Facebook e menos nas portadas dos grandes medios. Tamén cando se busca información, Google perde fol en favor destas redes sociais. A última aposta do buscador para recuperar o terreoperdido é Google Buzz, un servizo pensado para actualizar o estadodo usuario e compartir ligazóns e contidos cos seus contactos.Ademais, pódense importar contidos desde outrasplataformas como Twitter, Youtube ou Flickr.

Opasado mes de febreiro, Google presentou un dos seus últimosservizos. GoogleBuzzé unha nova funcionalidade de Gmail, o servizo decorreo electrónico de Google, que dá aos usuarios a opción decompartir ligazóns e contidos entre os seus contactos de forma públicaou privada.Segundoos seus promotores, aidea de Google Buzz é axudar a atopar eseleccionar o contido útil de todas as actividades doscontactos.

Google Buzz representa o intento de Google por conseguir que os usuarios pasen máis tempo nos seus servizos e menos en sitios sociais como Facebook e Twitter

Google Buzzrepresenta ointento de Google por conseguir que os usuarios pasen máis tempo enos seus servizos e menos en sitios sociais como Facebook e Twitter,onde realizan actividades similares. A chegada das redessociais moveu o centro de gravidade da Rede, xa que desde a súaauxe os usuarios pasan moitas horas nestas plataformas, conactividades que o buscador nin pode indizar nin están baixo o seucontrol, co que perde numerosas oportunidades de inserirpublicidade contextual, que é o seu principal negocio.

Segundo aempresa de mediciónde tráfico de Internet Experian Hitwise, a principios de marzo,Facebooksuperou por primeira vez a Google no número de visitas en EstadosUnidos. Esta rede acaparou o 7,07% de visítalas fronte ao 7,03%de Google. Ademais, creceu un 185% no último anoen Estados Unidos, fronte a unha subida do 9% por parte da compañía do buscador.

A pesar deque Google Buzzdispón de funcionalidades moi parecidas a Google. Wave, este novo servizo está máis orientado a particularesquequeiran intercambiar mensaxes en tempo real, mentres que GoogleWave é unha ferramenta pensada para o traballo en grupo.

Funcionamento

Ofuncionamento de Buzz ésinxelo. Unha vez activado en Gmail, o sistema suxire establecer como “persoas a seguir”aos contactos máis activos -con quen se tivo unha maiorrelación- da axenda. Nun principio, Buzz seleccionaba de formaautomática os contactos que engadía, pero despoisdas protestas dos usuarios, que consideraron o métodounhainvasión da súa privacidade, o sistema modificouse paramostrar só recomendacións.

As mensaxes que se poden enviar desde Buzz van desde textos a ligazóns, vídeos ou fotografías

Cando se quere enviar unha mensaxea Buzz, pódese facelo público ou envialo como privado. No caso de que sexa público, este sepublica de forma automática na páxina do usuario en Google. Osmensaxes que se poden enviar desde Buzz van desde textos a ligazóns,vídeos ou fotografías. Unha vez publicados, os seguidores poden engadir comentarios.

Os usuariospodensincronizar e importar a Buzz a actividade que realizan noutrasredes sociais como Twitter ou en plataformas de publicación decontidos como Youtube. Desta forma, cada vez que se publique uncontido nunha destas plataformas, este aparecerá de maneiraautomática na conta do usuario en Buzz.

Con todo,non é posibleimportar os contidos publicados en Buzz nestas mesmas redes. Édicir, unha mensaxe enviada en Twitter pode aparecer en Google Buzz seo usuario deséxao, pero non é posible publicar unha mensaxe de Buzz en Twitter de forma automatizada.

Desactivar Google Buzz

A pesar de estar en versión beta (probas) e sen moitas funcionalidades, Google Buzz xera unha cantidade tangrande de información, que acaba por ser molesto. É o que se denomina “inforruido”, algo quetrastorna ao usuario e xéralle ansiedade. Para as conversacións que non sexan do interese do usuario, pódese seleccionar a opción “silenciar a conversación”. Ademais, é posible desactivar ou eliminar Buzz de Gmail.

Google Buzz é un produto que xera unha cantidade tan grande de información, que acaba por ser molesto

Para quen queiran seguir co seu uso, pero non lles gusta a forma en que Buzztrata as conversacións que seguen, con mensaxes enviadas ábandexa de entrada, unha opción é crear un filtro decorreo para que todas as mensaxes procedentes de Google Buzz seomitan deste destino, aínda que é máis efectivo deseleccionarlos desde o menú de configuración de Gmail. Napestana “Buzz”. Desde alí, os usuarios poden modificarunha serie de parámetros básicos sobre o uso e privacidade deBuzz. Outra opción é desactivar a etiqueta “Buzz”desde o menú de configuración de Gmail. Desta maneira, a icona non se ve, pero segue en funcionamento sen que se perdan osmensaxes recibidas.

Por último, a opción “desactivar Buzz”, destacada na parteinferior da páxina do xestor de correo, desactivao servizo pero non borra as mensaxes anteriores nin o perfil creadopolo usuario coas súas mensaxes públicas.

A opción “desconectar Google Buzz”, dispoñible no menú de configuración de Gmail, sobre a pestana “Buzz”, permite deshabilitarlo e borrar todas as mensaxes enviadas, o perfil de usuario en Google, os sitios importados, así como todos os contactos en Google Buzz.