Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cada internauta terá dereito a coñecer a velocidade máxima teórica que soporta a súa liña

Os procesos de portabilidade de números telefónicos deberán realizarse nun prazo máximo de dous
Por EROSKI Consumer 21 de Xullo de 2008

O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio adoptará en breve diversas medidas en materia de telecomunicacións, como a Carta de Dereitos dos Usuarios das Telecomunicacións, a flexibilización dos procedementos para a conservación de números e o concurso público para a prestación do servizo de información telefónica 11818.

Estas medidas perseguen como dobre obxectivo ofrecer maiores garantías aos usuarios na contratación e provisión dos servizos e fomentar a competencia no mercado. En concreto, a Carta de Dereitos do Usuario das Telecomunicacións situará a España como un dos países europeos “cunha regulación máis transparente e garantista para os usuarios”, afirma Industria.

Coa flexibilización e redución de prazos nos procedementos para a conservación de números e coa concorrencia na designación dos elementos individuais do servizo universal, facilitarase o incremento da competencia, segundo o Ministerio. Esta carta, que se aprobará mediante un real decreto, contén un catálogo de dereitos dos que serán titulares os usuarios e inclúe mecanismos eficaces para a súa protección. Antes da contratación de Internet, o operador deberá informar o usuario da velocidade máxima teórica que alcanzará a súa liña.

Ante a proliferación de ofertas de altas velocidades que logo non ven satisfeitas, prohíbese ao operador aplicar ofertas se a liña en cuestión non soporta unha velocidade máxima teórica que supoña o 80% da publicitada. Ademais, os procesos de portabilidade (cambio de operador con conservación do número) deberán realizarse nun prazo máximo de dous días. Cando un operador detecte que o usuario se deu de alta con outro, deberá considerar que se deu de baixa con el e non poderá seguir facturándolle.

Contratos

Con obxecto de garantir a maior información posible para o usuario, recóllense ademais 15 aspectos que deben figurar obrigatoriamente en todos os contratos. Entre eles destacan as indemnizacións por interrupción do servizo, as formas de darse de baixa, a posible existencia de períodos mínimos, ou os datos do operador para presentar reclamacións. As compañías non poderán modificar as condicións que aplican aos seus clientes se ese cambio non está expresamente previsto no contrato. Ademais, deberán avisar aos usuarios cun mes de antelación. Estes poderán darse de baixa se non están de acordo coa modificación.

Así mesmo, establécese a desagregación que obrigatoriamente deberán incluír todas as facturas do servizo telefónico fixo e móbil. E no caso de que na factura telefónica inclúanse cargos por outros servizos, deberán separarse, de modo que non se corte o acceso pola falta de pagamento, por exemplo, dos servizos de tarificación adicional (803, 806, 807). O operador deberá ofrecer aos usuarios polo menos dúas modalidades de pago de entre as máis utilizadas, de modo que o abonado poida optar entre as ofrecidas. Deste xeito, evítase que a domiciliación bancaria sexa imposta como único medio.

Reclamacións

O operador estará obrigado a dar aos usuarios o número de referencia de todas as xestións e reclamacións que efectúe. Isto facilitará a acreditación de rexistrar as xestións no caso de que o cliente teña que reclamar.

Igualmente, obrígase aos operadores a admitir reclamacións por vía telefónica, así como a responder ás que se presenten no prazo máximo dun mes. Non poderán obrigar aos usuarios a que as queixas se presenten por fax ou por correo.