Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cambios de privacidade de Google: dez preguntas sobre como nos afectarán

O 1 de marzo Google unifica as 60 políticas de privacidade dos seus diferentes servizos e poderá cruzar a información privada do usuario no seu beneficio
Por Antonio Delgado 27 de Febreiro de 2012
Img googleguachupinoching en portada
Imagen: John Marino

O vindeiro xoves 1 de marzo, en tres días,Google cambiaas condicións de uso e de privacidade de sesenta servizos eprodutos para unificalosnunha soa política. Este cambio forma parte dunha estratexiada compañía para unificar todos os datos que ten dosusuarios rexistrados en diferentes servizos, como Gmail, Youtube ouPicasa, e poder xestionar mellor o coñecemento dos seus clientes. Con todo,é legal isto? Ataca á nosa intimidade? Pode ser unha arma quenos deixe a mercé de gobernos e mafias?

A quen afecta o cambio de Google?

Este cambio afecta a millóns deusuarios en todo o mundo debido á gran penetración no mercadoque teñen algúns dos produtos do xigante norteamericano. Gmail conta con 350. millóns de usuarios rexistrados activos, é dicir, usuarios queacceden ás súas contas polo menos unha vez cada 30 días. Tamén hai excepcións, xa que algúns produtos e servizos deGoogle non se verán afectados por estes cambios, como o navegadorGoogleChrome ou a pasarela de pagos Google Wallet.

Que repercusión terá para os usuarios?

Os usuarios que accedan a servizos de Google sen estar rexistrados co buscador ou Youtube non se verán afectados por este cambio

Con este cambio, Google unifica todosos datos persoais que almacena e conserva dos usuariosrexistrados nos seus diferentes servizos. Ata agora, a pesar de queservizos como Youtube ou Gmail eran da mesma empresa, as súascondicións de uso e privacidade eran diferentes e, por tanto, osdatos dos usuarios estaban almacenados en diferentes bases. En cambio, os usuarios que accedan a servizos de Google senestar rexistrados co buscador ou Youtube, non se verán afectadospor este cambio.

Poderá saber Google máisinformación dos usuarios da que xa coñece?

Segundo Google, esta nova política deprivacidade non está pensada para facerse con nova información deos usuarios, senón para centralizar a que xa coñecía.

Para que utilizará estaunificación de datos persoais?

Google poderá coñecer mellor aos seus usuarios para ofrecerlles publicidade segmentada segundo os seus gustos

Con este cambio, Google poderá coñecermellor aos seus usuarios para ofrecerlles publicidade segmentada segundo as súasgustos e mellorar servizos como as procuras personalizadas. Édicir, poderá cruzar todos os datos que ten dun usuario paramellorar a experiencia nos seus diferentes servizos en liña. Googleexplicanunha entrada no seu blogue corporativo que, se un usuario engadeunha reunión en Google Calendar e á hora sinalada detecta que ousuario aínda non chegou ao lugar convido, de maneira automática,enviaralle un recordatorio mediante unha alerta.

Que tipo de datos almacenaGoogle?

Google utilizará as nosas fotografías, a dirección de correo, os teléfonos, as mensaxes publicadas no chat, as diferentes direccións IP desde as cales nos conectamos, o historial de procuras ou os nosos datos bancarios

Os datos de carácter persoal soncalquera información dunha persoa relativa á súa vida privada,profesional ou pública. Estes datos poden ir desde o nome,apelidos, fotografías, dirección de correo, teléfonos, osmensaxes publicadas en Google, as súas diferentes direccións IP desdeas cales se conectou no últimos nove meses, o historialde procuras ou os seus datos bancarios, no caso de utilizar osservizos de pago de Google. Neste sentido, a protección dosdatos persoais considérase un dereito fundamental, segundo a Cartados Dereitos Fundamentais da Unión Europea.

Que deberán facer os usuarios?

O primeiro de marzo, todos os usuariosrexistrados dalgún produto de Google deberán aceptar as novascláusulas do servizo para poder acceder ás súas contas. Ao accedera elas, Google presentará unha xanela onde se mostrará a novapolítica de privacidade para que se acepte. Os usuarios non poderánrexeitar cláusulas concretas e deberán aceptalas todas para poderutilizar estes servizos en linea. Desta forma, aúnica maneira de non aceptalas é solicitar a baixa.

Estes cambios tamén afectan os usuarios de teléfonos Android?

Google tamén pode acceder a datos relativos a chamadas e mensaxes curtas enviados desde teléfonos con Android

As primeiras versións de Androidrequirían darse de alta de forma obrigatoria como usuario de Google.Con todo, desde versións máis recentes, os usuarios podenactivar o seu terminal sen necesidade de ser usuario rexistrado destaempresa. Por tanto, os cambios de privacidade só afectan aosservizos e aplicacións de Google instaladas no teléfono, comoGmail. Neste caso, con esta nova política de privacidade, Googlepoderá acceder a datos relativos ao teléfono, como modelo, versióndo sistema operativo, operador de telecomunicacións e redes móbiles e wifi utilizadas. Tamén pode acceder a datosrelativos a chamadas e mensaxes curtas enviados.

Como mellorar a privacidade oudescargar unha copia dos datos almacenados por Google?

Google dispón de diversas ferramentaspara xestionara privacidade dos seus diferentes servizos. Entre outras opcións,é posible controlar osdatos e limitar o acceso a datos persoaisa certos contactos. Os usuarios de Google contan coaposibilidade de descargar unarquivo comprimido coa información almacenada nosservizos, como mensaxes, documentos e fotografías.

Google pode compartir os datospersoais con terceiros, como empresas, institucións e gobernos?

En caso de requirimentos xudiciais ou no curso dunha investigación, Google está obrigado por diferentes lexislacións locais a transferir os nosos datos

Segundo Google, non se realizaroncambios nos seus principios elementais respecto da privacidade. Portanto, venderá e compartirá información persoal con terceiros. Osusuarios poden tomar a decisión sobre que datos persoais dosalmacenados por Google poden transferirse a terceiros pararecibir ofertas e servizos personalizados. Entre outros, os usuariospoden dar o seu consentimento para que os datos almacenados polo seuservizo de publicidade DoubleClick, gardado en diferentes cookiesno computador do usuario ao navegar por Internet, poidancombinarse cos datos que Google conserva do usuario. Con todo,en caso de requirimentos xudiciais ou no curso dunhainvestigación, Google está obrigado por diferentes lexislaciónslocais a transferir esta información a unha autoridade competente.

É seguro este cambio para os usuarios?

A pesar das explicacións de Google,estes cambios causaron receona Unión Europea. O grupo de traballo que aglutina ásaxencias de protección de datos dos países membros solicitou aGoogle maior información sobre estes cambios na privacidade, paraindagar cal pode ser o alcance dos mesmos. Dáse acircunstancia de que a Unión Europea traballa nunha novanormativa de protección de datos que unifiqueas diferentes lexislacións e regulamentos existentes entre ospaíses membros. Segundo un estudo encargado pola Comisión,o 72% dos europeos pensa que as empresas utilizan mal os seus datos persoais.