Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Car sharing networks: redes para compartir o coche

Aumentan as redes sociais promovidas por empresas e asociacións de usuarios para utilizar o coche de forma compartida
Por Antonio Delgado 24 de Maio de 2010
Img car sharing portada

O concepto “Car Sharing” utilízase de modo habitual paradenominar aos servizos creados por asociacións de usuarios eempresas co fin de optimizar o uso dun vehículo compartidopor curtos período de tempo. É unha opción idónea cando se querefacer un uso puntual dun vehículo sen necesidade de telo en propiedadee non se desexa alugalo. Aínda que non son unha novidade, xa que os operadores deste tipo funcionan desde a crise do petróleo dos anos setenta do século pasado, agora as redes de “Car Sharing” dispoñen dunha ferramenta tan potente na súa vertente social como é Internet. Pódense achar numerosas páxinas web para organizar o uso de coche compartido.

Imagen: Shashi Bellamkonda

Algúns usuarios precisan dun vehículo en contadas ocasións, porque viven no centro das cidades, ou en períodos de tempo moi concretos, como cando se colle o coche só para ir a un centro comercial das aforas. Noutras ocasións, pódense dar situacións excepcionais nas que se require con inmediatez un automóbil, para visitar a un familiar ou a un cliente nunha zona onde non chega o transporte público. Para todas estas situacións, as redes de compartición de coche resultan idóneas.

É unha opción interesante para particulares e empresas que necesiten un vehículo de forma ocasional

É unha opción interesante para particulares e empresas que necesiten un vehículode forma ocasional e non teñan pensado percorrer moitos quilómetros durante o ano, pero é descartable para o uso frecuente. Segundoos operadores de Car “Sharing”, a compartición é unha soluciónadecuada para os condutores que circulen menos de 15.000 quilómetros ao ano, de forma que o pago por vehículo compartido supoña un aforroimportante respecto ao custo que implica comprar un coche, pagarimpostos de circulación, o seguro para o vehículo, omantemento e a praza de garaxe.

Como funciona

Aínda que o seufuncionamento teñaalgúns aspectos parecidos ao aluguer de coches tradicional, osoperadores de Car “Sharing” están pensados para facilitaro uso destes vehículos de forma inmediata e desde diferenteslugares dunha mesma cidade, sen necesidade de pasar por esperasou trámites, sempre que se sexa membro dun deestes sistemas.

A escala internacional, unha asociación encárgase de certificar que este tipo de redes cínguense a unha serie de aspectos básicos

A escala internacional, a UITP (International Association of Public Transport) é a asociación encargada de velar polos intereses deste tipo de redes e certificar que se cinguen a unha serie de aspectos básicos para o bo funcionamento e filosofía do sistema. Por norma xeral, antes de facer uso do servizo, é necesario rexistrarse e darse de alta como socio nestes sistemas. Tamén é obrigatorio pagar unha cota anual. Agora ben, o vehículo abónase por minutos, horas de uso ou quilometraxe. Desta forma, só se abona polo uso puntual do vehículo, sen necesidade de dispor del durante todo o día.

Internet xoga un papel fundamental nestes operadores, xa que as diferentes páxinas web de empresas e asociacións para o uso do coche compartido utilízano non só para dar a coñecer os seus servizos, captar aos novos membros e permitirlles rexistrarse, senón tamén para a organización dos vehículos dispoñibles en función do lugar onde se atopen.

Algúns servizos

En Madrid, RespiroMadrid é unha empresa que aluga coches por horas. Na actualidade, dispón de oito lugares repartidos polo centro de Madrid onde poder acceder aos vehículos. O custo por minutos é de quincecéntimos de euro, é dicir, un nove euros por hora. A cota anualé de cincuenta euros. Outra opción en Madrid é ConnectbyHerzt,un servizo internacional que conta cunha sede nacapital de España. O custo é de 4,5 euros por hora.

Internet xoga un papel fundamental nestes operadores para a organización dos vehículos dispoñibles, en función do lugar onde se atopen

En Barcelona,Avancarfunciona de forma similar. Os usuarios poden rexistrarse a travésde Internet, por teléfono ou ben de forma presencial. Avancardispón de diferentes modalidades, desde “un Contrato Start”,para usos esporádicos cun custo por hora de 3,70 euros, ata un“Contrato Business” pensado para empresas, deluns a venres, cun custo por hora de 2,40 euros. A cota anualé de 30 euros.

Pola súa banda, a escala mundial,ZipCar é unclub para compartir coche, presente nas grandes cidades de Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. De igual forma, e centrado na área da Baía de San Francisco, CityCarShare é unha plataforma sen ánimo de lucro para compartir coche por horasou millas. En Europa, o “Car Sharing” é un servizo moiutilizado en países como Alemaña con plataformas como Car2go(tamén presente en Estados Unidos) ou Stadtmobil.En Suíza, Mobility é unhacooperativa presente nas principais cidades do país, con máisde 2.300 coches dispoñibles en 1.150 estacións.

Compartir itinerarios

Outra opciónpara compartircoche é utilizar Internet para atopar a outros usuarios querealicen unha viaxe de forma periódica, ou ocasional, e que teñansitio dispoñible para outros viaxeiros. Desta forma, os gastos daviaxe repártense entre os seus ocupantes. Compartir.orgé unha plataforma pensada para atopar a persoas que querencompartir un itinerario ou unha viaxe puntual. Conta co apoio dalgúnsorganismos e redes de municipios para fomentar o uso docoche compartido entre particulares dunha mesma localidade.