Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cartóns de crédito con chip

No sector financeiro imponse os cartóns crediticios que levan chip, xa que acumulan máis información sobre o cliente e ofrecen unha maior seguridade na loita contra a fraude
Por Miguel Jarque, Jordi Sabaté 15 de Outubro de 2007

As fraudes con cartónsde crédito existen. Tan só en 2005, máisde 3.000 cartóns en Europa víronse afectadas polo ‘skimming’,que consiste en duplicar a banda magnética do cartón, oque supuxo perdas por valor de 44.000 millóns de euros.Ante esta situación, as entidades financeiras propuxéronse aumentar a seguridade dos seus soportes crediticios mediantenovas tecnoloxías, entre as que se atopan os circuítosintegrados de radio frecuencia, tamén coñecidos como chips.

Img

Un estudo de FirstData sinala que as perdas por fraude bancaria entodo o mundosuperan o billón de euros ao ano, e moitas entidadesdescoñecen a cifra exacta do que perderon. A maioríadas fraudes (un 36%) prodúcese a través de caixeirosautomáticos e terminais de puntos de venda (35%). As fraudesa través de contornas virtuais alcanzan xa o 25% dosmesmos. Só no mes de abril, a Caixa de Aforros doMediterráneo anulou 4.000 cartóns tras detectar fraudesnas contas de decenas de clientes.

A lexislación obriga a dispor de terminais de punto de venda (TPV) adaptados a elas

A solución do chip

Asolución parece estar nos cartóns con chip. O chip ofrecemáis seguridade, ademais de que acumula moita máisinformación sobre o cliente, e require para o seu uso duncódigo de catro díxitos (PIN) que só estecoñece. Pero a implantación deste sistema máis seguronon chegará a España ata 2008.

Unhadas razóns é que a fraude en España é un dos máisbaixos de Europa. En todo caso, son moitas as entidades que xa hancomezado a distribuír terminais de pago nos comercios adaptadosa esta tecnoloxía, pero os cartóns aínda non estánchegando de forma masiva ao usuario. O custo total para a bancaespañola será de entre 600 e 700 millóns de euros,segundo algúns expertos.

Undos alicientes para realizar o cambio de sistema é que osturistas xa chegan a España con estes novos cartóns. E alexislación obriga a dispor de terminais de punto de venda(TPV) adaptados a elas. Deo contrario, os cartóns serán operativas nos terminais,pero sen a seguridade do novo sistema. Een caso de fraude, será responsable a entidade bancaria. Unharazón de máis para instalalas canto antes.

Oconselleiro delegado de Wincor Nixdor, Juan Muñoz Branco, defineasí a nova tecnoloxía: “Ascartóns con chip son, por agora, infalsificables, a diferenza deos cartóns con banda magnética, que as pode copiarcalquera. Cos novos cartóns, o usuario vai estar moito máisseguro”. Utilizar cartóns con chip foi unha proposta de EMV,unha entidade creada por Visa, Mastercard e Europay, para mellorar aseguridade nos pagos.

Seguridade para os pagos ‘offline’

Asnovos cartóns permitirán, ademais, un maior control deos pagos ‘offline’, é dicir, todos aqueles que levan a cabosen conectar no momento do pago coa entidade bancaria paracomprobar que o cliente dispón de fondos. Este tipo de pagos sonpouco frecuentes en España, pero moito máis habituais enpaíses da nosa contorna como Francia.

O chip dos cartóns permite dispor de información sobre o usuario, que se podería actualizar de forma periódica
Sonmenos seguros, pero axilizan os pagos. O chip dos cartónspermite dispor de información sobre o usuario, que sepodería actualizar de forma periódica. Como consecuenciadiso, o comercio tería algo de información (senviolar o dereito á intimidade) sobre quen lle estárealizando o pago.

Adata de 2008 non é casualidade. O 1 de xaneiro dese anoentrará en vigor o Sistema de Área Única dePagos en Europa (SAIBA), que permitirá aos consumidoresrealizar pagos en condicións idénticas, tanto se astransaccións son nacionais como entre estados da UniónEuropea.

Axuda a erradicar a fraude

Nonparece que os cartóns con chip sexan a solución de todos osproblemas. APACS, a asociación de entidades de pago do ReinoUnido, congratulábase en decembro de 2006 de que xa facíadez meses que se instaurou nese país o pagocon cartóns deste tipo. Segundo un comunicado destaentidade, máis do 99% das transaccións realizábanse con estescartóns, das que se lanzaron 138 millóns, oque representaba o 97% do total dos 142 millóns de cartóns queexistían entón no Reino Unido.

E en febreiro de 2007, a mesma asociación tiña queresponder o Observatorio da Universidade de Cambridge, queafirmaba que a fraude seguía sendo alto a pesar aintrodución dos cartóns con chip. A portavoz de APACS,Sandra Quinn, afirmaba que o chip e o PIN “non van erradicara fraude”, pero grazas a estes novos sistemas “oscartóns son máis seguras”.