Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Catro programas para facer proxectos en equipo desde Internet

Novas ferramentas e servizos en liña para organizar as tarefas e o traballo en grupo desde calquera dispositivo
Por Antonio Delgado 18 de Xaneiro de 2012
Img grupotask portada
Imagen: Producteev

Unha das vantaxes que leva o usode plataformas na nube é que todo o mundo pode acceder a unmesmo sitio web desde distintos terminais. Diso derívanse variasposibilidades, entre elas, a de realizar determinadas tarefas, na amentada nube, de forma coordinada e sincronizada entre varios dispositivos eusuarios. No mundo científico, pódense pór en marcha proxectos entre variaspersoas de forma sinxela con ferramentas deseñadas para este fin,que van moito máis alá dos wikis,métodos pioneiros.

Na actualidade, son moitos osservizos en liña que permiten o traballo en grupo. Un dos máisutilizados é GoogleDocs, que entre outras opcións permite acceder a un documentoofimático a varios usuarios á vez e editalo en temporeal. Ademais, Google Docs conta coa opción de gardar versiónse cambios de forma automática, para realizar correcciónsen caso de erros ou borrado accidental de parte da información.

Certas plataformas consideradas ata hai pouco exclusivas de contornas profesionais, adaptáronse ao usuario doméstico

Con todo, determinadasplataformas para a xestión de proxectos e tarefas colaborativas ena nube que ata hai pouco tempo considerábanse exclusivas decontornas profesionais, simplificáronse, á vez que hanmellorado a súa contorna gráfica para orientarse a usuarios domésticos oua pequenos grupos de traballo. Estas ferramentas web estánenmarcadas en sistemas para a mellora da produtividade ou o método GTD, acrónimo de Getting “Things Doe”, para axudar a organizarmellor o tempo.

As aplicacións máis destacadas

  • Do.com é unha solucióngratuíta para o traballo colaborativo, lanzada hai pouco ao mercado.Este programa, que forma parte de Salesforce.com , facilitaa xestión de proxectos mediante a asignación de tarefas entrediferentes usuarios. É dicir, Do.com conta con algunhas dascaracterísticas dos xestores profesionais, pero orientada a tarefasdomésticas. Para iso, a súa contorna gráfica ten tres opciónsprincipais: proxectos, tarefas e notas, o que simplifica moitoo seu uso. Cada unha das tarefas pode asignarse a un usuarioconcreto, que será o encargado de liderar a realización da mesma.Estas tarefas contan cun espazo propio para engadir unha data deentrega, sumar comentarios ou xestionar subscritores. Do.com tenunha versión web e unhaaplicación para o teléfono móbil iPhone.

  • Pola súa banda, Producteev é un servizo paraa xestión de tarefas de forma colaborativa ou individual. Unha das súascaracterísticas máis destacadas é a súa integración con outros servizos eplataformas, como contas de correo electrónico ou mensaxeríainstantánea. Desta forma, pódense crear tarefas mediante o envío dunha mensaxe de correo electrónico ou a través dun chat de Producteev.Xunto coa versión web, tamén conta con outra para o sistemaoperativo Mac Vos X, así como para dispositivos móbiles. Producteevten diferentes tipos de plans de prezos segundo as necesidades erequirimentos. A versión máis básica, gratuíta, inclúe 100 megabytesde espazo de almacenamento.

Img
Imaxe: Do
  • Wunderkité unha nova plataforma, na actualidade en desenvolvemento, que compartealgunha das funcións con Producteev, como a opción de crear tarefasde forma colaborativa. Desde Wunderkit, os usuarios poden organizaros seus propios proxectos e permitir que amigos, familiares e compañeiros detraballo poidan seguir estas tarefas e axudar á súa realización. Mantén o ronsel de plataformas de microblogging comoTwitter. Esta mesma empresa ofrece o xestor de tarefas Wunderlist. Wunderkit égratuíta e está dispoñible como aplicación para os principaissistemas operativos e dispositivos móbiles, o que lle permitesincronizarse na nube e compartir tarefas con numerosos terminais.A súa función principal é a de permitir crear listas de forma sinxela.

  • Cun uso moi similar, NirvanaHQ é unha plataforma online para xestionar proxectos e a realización de tarefas de formacolaborativa. O seu método de funcionamento está baseado nalgunhas dasaplicaciónsde escritorio de GTD máis utilizadas, o que simplifica o seu uso porparte de usuarios adoitados a traballar segundo este tipo deprincipios. Entre outras opcións, permite organizar tarefas porproxectos, crear contexto mediante o uso de palabras craves, así comoxestionar o envío das tarefas pendentes mediante correoelectrónico. Ademais, ao traballar na nube, permite que as notas esteandispoñibles desde calquera dispositivo con conexión a Internet.