Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

CDDB: Bases de datos de música en Internet

Proporcionan o artista e o título das composicións, a partir do número de cancións e a súa duración
Por Benyi Arregocés Carrere 2 de Xaneiro de 2008

As bases de datos de música en Internet conseguen que osreprodutores multimedia que as utilizan poidan proporcionar aosusuarios, cando introducen un disco de audio no seu computador, osdatos do intérprete e o título de cada canción,co cal se pode realizar una mellor escoita do álbum.

O oco que deixou o deseño do CD

Este tipode bases de datos naceu como consecuencia dascaracterísticas dos discos compactos de audio, que nonalbergan información sobre o título do disco, dascancións ou do intérprete, senón simplemente o númerodo corte e a propia música.

Con todo, converteuse nunha actividade moi frecuente escoitarmúsica no computador ou en reprodutores portátiles deMP3, o que esixe copiar o contido do disco (o que se coñece naxerga informática como ‘ripear’) e, co fin de que sexamáis manexable, convertelo nun formato comprimido.

/imgs/2007/12/cddb2.jpg

Existenaplicacións que realizan estas tarefas de forma automática,pero o usuario atopábase co problema de que todas ascancións gardáronse sen nome e só se identificaban co número de corte.

Na actualidade, este tipo de bases de datos úsanse non só en computadores, senón tamén en reprodutores portátiles de MP3

Por estarazón xurdiron aplicacións que a partir de una base dedatos online tentaban tapar este oco e facer máis sinxelaa vida dixital do usuario, aínda que despois o estándardo CD ampliarase en 1996 paira acoller un novo tipo, CD-Text,que tamén contiña este tipo de información.

Naactualidade, este tipo de bases de datos úsanse non só en computadores,senón tamén en reprodutores portátilesde MP3, nas cadeas musicais caseiras ou en rádioos CD doscoches.

Gracenote CDDB

Abase de datos CDDB, que son as siglas en inglés de ‘CompactDisc Database’, foi una das pioneiras neste campo, xa que se creouen 1993, e una das máis populares.

/imgs/2007/12/cddb1.jpg

Nosseus comezos, foi un servizo auspiciado por software libre ecompletamente gratuíto que, como é característico nestesservizos, contaba cos usuarios como colaboradores paira completara base de datos. Con todo, en 1998 os seus creadores, Ti Kan e SteveScherf vendérona a Escient, que formou despois aempresa que actualmente a posúe, Gracenote.

Con máis de 80 millóns de cancións rexistradas, os produtos e aplicacións comerciais que queren incorporar esta característica deben pagar á empresa

Actualmente,segundo os seus datos, con máis de 80 millóns de canciónsrexistradas, os produtos e aplicacións comerciais que querenincorporar esta característica deben pagar á empresa,mentres que os usuarios poden gozar do servizo e buscar nabase de datos do seu sitio web de forma gratuíta. Así, entreoutras aplicacións, o sistema de Gracenote úsase no iTunes deApple.

Ocambio de estratexia de Gracenote, que comezou a rendibilizara base de datos creada polos usuarios e esqueceuse dagratuidade total anterior, complementouse cun cambio nosistema polo que se clasificaban as cancións, até converteloen incompatible co anterior, una manobra coa que dificultabaas accións de posibles posibles competidores

Alternativas libres

Polocambio de estratexia que realizou Gracenote con CDDB,xurdiron varias iniciativas similares que trataban de preservar oespírito orixinal deste proxecto, en canto a seguir ospostulados da comunidade do software libre.

 • Unexemplo disto é Freedb,un servizo practicamente idéntico ao orixinal CDDB eque segue apostando pola liberdade de acceso, xa que mantén unalicenza GPL.Una empresa que aposta por esta base de datos é Nero, creadora dopopular programa de gravación de CD e DVD, por exemplo.

 • MusicBrainztamén se iniciou dunha forma similar a Freedb,aínda que evolucionou cara a unha especie de enciclopedia sobre amúsica e os seus artistas, coa colaboración taméndos seus usuarios. Ademais garda de cada canción unapegada auditiva, co cal se evitan os erros naidentificación dos discos, ou a data e o país delanzamento da novidade discográfica.

  /imgs/2007/12/cddb4.jpg

  Este proxectoconverteuse nunha fundación e mantén todosos seus contidos en dominio público ou en licenzas abertas quepermiten o uso non comercial. Segundo as súas estatísticasactuais, conta con máis de 345.000 artistas na súa base dedatos e con máis de 6 millóns de cancións.

  MusicBrainz asinou un convenio coa BBC, mediante o que a corporación británica usa a súa base de datos

  Doutra banda , a súa base de datos pódese consultar no seu sitio web eofrece a interesante posibilidade de atopar artistas similares oude ver as etiquetas postas por usuarios rexistrados.

  MusicBrainzasinou un conveniocoa BBC, mediante o que a corporación británicausa a súa base de datos a cambio dunha cota e de que os seus expertos en músicadedíquense a depurar a base de datos.

 • Mutopiaé un proxecto que rescata partituras que pertencen ao dominiopúblico, despois de que acabe o período deprotección que as leis de propiedade intelectual outorgan aosposuidores dos dereitos de autor. Así se podenatopar partituras de obras de Bach, Mozart, Beethoven, ou Chopin,entre outros.

Outras bases de datos dedicadas á música

Allmusic creouse en 1995 e diferénciase das demais porque a realizan expertos e críticos musicais

Ademais dasmencionadas, existen outras bases de datos de música en Internet.Por exemplo, Windows Media Player de Microsoft e outrasgrandes empresas como Amazon utilizan a de AllMusic, que se creou en 1995 e que se diferencia dasdemais porque a realizan expertos e críticos musicais.

Entre os seus contidosatópanse críticas dos álbums, biografíasou artistas do mesmo estilo musical. Allmusic utiliza un produto quedenominou ‘Lasso’ paira recoñecer as cancións, a través de a súa pegada auditiva.

/imgs/2007/12/cddb5.jpg

Discogscomezou nun principio especializándose en músicaelectrónica en 2000 paira logo comezar a aceptar informacióndoutros xéneros musicais. Tamén se basea nos seususuarios paira completar a información da base de datos.

Bases de datos sobre música especializadas

Comoun reflexo da gran diversidade de gustos musicais que existen, en Internettamén se poden atopar diferentes bases de datosespecializadas, aínda que xeralmente só se poidan consultarse se navega polo seu sitio web.

Por exemplo, Metal Arquives,centrada no ‘heavy metal’; ChoralPublic Domain Library, que cun formato de Wikidedícase a música coral; ou Rolldabeats,especializada en músicas electrónicas como o ‘drum andbass’.

/imgs/2007/12/cddb6.jpg

Por outra banda , tamén existen bases de datos dedicadas a letrasde cancións, como LyricWiki, ououtras que se centran nas críticas das cancións, comoMetacritic.