Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Chrome, mellora o presente?

A primeira versión en probas do navegador de Google incorpora algunhas novidades interesantes, pero é substancialmente mellor que os seus competidores?
Por Benyi Arregocés Carrere 10 de Setembro de 2008
Img chrome portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Google,que lanzou o seu navegador Chrome o pasado 3 de setembro, adquiriu a entidade suficiente como para que calquera novidade que lle afecte mova todos os resortes de Internet. Por iso a saída deChrome recibiu a atención de todos os medios decomunicación e como consecuencia máis directa conseguiuuna cotado 1% no mercado dos navegadores en só un día.Realmente esta irrupción ten tanta transcendencia? De face ao futuro é probable que si, pero hoxe en día, e aínda que Chrome é un navegador prometedor, o certo é que se atopa en fasebeta, presenta algún problema de seguridade e certosfallos de programación. Aínda así, o balbordo montado pola súa apariciónfala moi ben da súa estratexia de mercadotecnia.

Aspectos técnicos

Googlesó lanzou a versión de Chrome paira Windows. A súaestética inspírase claramente na que Microsoft impuxo a todos os seus lanzamentos desde a aparición deWindowsVista, coa supresión da barra superior que conténo acceso a todos os menús da aplicación. Ademais,as pestanas pasan a ocupar a parte superior da páxina.

Peroo deseño non é o único aspecto que se debe ter en conta. No mundo dosnavegadores tamén son importantes factores como a rapidez decarga das páxinas, o respecto á estándares web,a optimización do consumo de memoria RAM, as posibilidadesde personalización ou a facilidade de manexo.

Trátase dun mercadomoi maduro, con decenas de navegadores distintos aínda que os máiscoñecidos sexan Internet Explorer (claro dominador en Windows e, polo tanto, en Internet), Firefox (líder en GNU/Linux e con boascotas en Windows e Mac Vos X), Opera (un navegador aclamado polosexpertos que conta con versións paira todos os sistemas operativos)e Safari, que se inclúe por defecto nos Mac Vos X.

O resultado é un navegador veloz que se enfronta a rivais que melloran día a día o seu rendemento e iguálanlle ou superan en diversos factores

Xustamente,Chrome utiliza o mesmo motor interno (o mecanismo que xestiona acarga das páxinas) que Safari (aínda que nunha versión máis antiga), denominado WebKit,e achega un sistema propio, bautizado como V8, paira xestionar osJavascript, un dos códigos máis habituais en Internet,que se utiliza en moitas das aplicaciónsweb que usan Ajaxe que Google emprega paira mostrar a súa publicidade contextual. Oresultado é un navegador veloz á hora de realizar tarefas “online”, pero que se enfronta a rivais quemelloran día a día o seu rendemento e iguálanlle ou superannalgúns aspectos.

Asprincipais novidades técnicas

A novidade técnica máis importante radica en que no caso de que una páxina bloquéese, o navegador non se pecha, como sucede cos seus rivais

Anovidade técnica máis importante do programa de Googleradica nunha nova idea: vincular cada pestana do navegadora un único procesodo sistema operativo. Desta maneira, no caso de que una páxinabloquéese, o navegador non se pecha, como sucede cos rivais,aínda que si o fallo resulta ser do propio programa o “colgue”é similar ao software convencional.

Pairaxestionar esta característica, o navegador utiliza o seu propioadministrador de tarefas, moi parecido ao que emprega Windows, quepermite pechar aquela pestana que cause problemas. Ademais,incorpora una función similar á aplicación de Firefox e Opera SpeedDial, un programa que cada vez que se abre una pestananova mostra as páxinas máis visitadas, os últimosfavoritos gardados e os buscadores máis utilizados. Outroaspecto ben traballado foi a importación de marcadores econtrasinais de Firefox e Internet Explorer, o que permite unatransición máis cómoda entre estes programas.

Características que non son novas

Polo demais, a maior parte das características de Chromexa se viron noutros navegadores, aínda que non en Internet Explorer,o máis popular. Por exemplo, o modo “incógnito”que presenta Safari; aestrela paira engadir favoritos, que ofrece Firefox 3, ou abarra de direccións polivalente, que se atopa tamén en Firefox3 e que permite introducir peticións directamente nobuscador seleccionado de modo que, mentres se teclea, proporcionaalternativas obtidas entre as direccións favoritas ou asvisitadas con anterioridade.

Chrome non conta de momento coa posibilidade de instalar extensións, nin manexa os RSS nin é tan cómoda a configuración de “gardar sesións” como en Firefox

Doutra banda, débese sinalar que Chrome presenta carencias respecto dacompetencia, o que se pode achacar en parte ao seu estadoincipiente, aínda que tamén presumen de presentar un “navegadorminimalista”. Así, o navegador de Google non conta coaposibilidade de instalar extensións (aínda que o teñen planeado),nin manexa os RSS, nin é tan cómoda a configuración de “gardar sesións” como en Firefox.

O seu granrival en canto a prestacións é Mozilla Firefox, mercé ao numerosogrupo de complementos que a súa comunidade de usuarios realizou e queaumentan a versatilidade e personalización de leste navegador.

O rendemento de Chrome

A Chrome xa se lle someteu a diversas comparacións con outros navegadores, con resultados bastante dispares

A Chromexa se lle someteu a diversas comparacións con outrosnavegadores, con resultados bastante dispares. Por exemplo, nositio web Exo.blog fixeron una probaás versións 7 e 8 (en fase beta do mesmo xeito que Chrome) de Internet Explorer, ao Firefox 3.01 e a Chrome,baseada en abrir os mesmos 10 sitios web en distintaspestanas. Chrome foi o navegador que máis memoriaconsumía, Firefox, o que menos. Segundo os autores doestudo, este dato pódese deber á propia estrutura de Chrome,que crea un novo proceso no sistema operativo por cada pestanaaberta no navegador.

Outrasprobas centráronse en estudar o rendementodo motor de Javascript. Os resultados reflicten que Chrome émáis rápido que os demais navegadores en diversostest, aínda que varía moito a súa resposta, desde unha gran vantaxeaté marxes moito máis axustadas. O novo motor deJavascript que terá Firefox na versión 3.1, denome TraceMonkey, é máis rápido que o V8 de Chrome,segundoMozilla.

Unadas probasmáis interesantes realizárona os promotores daaplicación web Zimbra. Estudaron as últimas betasde Chrome, Safari, Internet Explorer e Firefox e atoparon quea máis rápida cando se trata de xestionar a súaaplicación é Safari, seguida de Chrome.

A seguridade

Chrome realizouse cun licenza aberta, o que permite comprobar o uso do código que realiza Google e, nese sentido, resulta máis transparente que Internet Explorer, Opera ou Safari

Odía previo á saída do navegador, Google asegurouque o seu programa facía fincapé na seguridade. Con todo, o mesmo día do lanzamento, os hackers afeccionadosa detectar buracos no software acharon diversos fallos, algúnsdebido a que usa una versión anticuada do WebKit, e centosde bugs.

Chrome realizouse cun licenza aberta, o que permite comprobar o uso docódigo que realiza Google e, nese sentido, resulta máistransparente que Internet Explorer, Opera ou Safari. Nosegmento dos navegadores, xa hai varios que se basean en softwarelibre, como Firefox, Konqueror ou Flock. Chrome súmase a estepanorama e agora está en mans dos usuarios apostar por undeles.

Coadimensión que tomou Google, principal buscador en moitospaíses, principal axencia de publicidade “online” e xestor desitios de contidos tan potentes como YouTube ou Blogger, isto impideen gran medida usos ilícitos do navegador, porque seríandetectados con facilidade por calquera experto informático.