Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cinco novos servizos para buscar traballo desde Internet

Plataformas e redes para exhibir a nosa formación e non perder o contacto co mundo laboral
Por Jordi Sabaté 12 de Novembro de 2013
Img nuevasplataformasdejobs portada
Imagen: Tax Credits

A actual crise económica minguou moito as expectativas de mobilidade e oportunidade laboral en España, polo que a eficiencia das plataformas para atopar traballo en Internet descendeu e, mesmo, algunhas detiveron a súa actividade. Con todo, outros novos servizos viñeron a substituílas, mellor adaptados aos tempos actuais, xa que sacan partido da información en tempo real e de redes como Facebook e Twitter. Este artigo selecciona cinco propostas que poden resultar interesantes no momento de tentar retornar á actividade laboral ou cambiar de emprego: UpStartup, Jobijoba, Marketyu, Jobandtalent e Tutiempleo.

Os novos servizos optimizan a información que circula polas redes sociais

Unha das primeiras virtudes da Rede foi a súa gran capacidade para pór en contacto persoas de ámbitos moi distintos e, por tanto, acelerar a circulación da información. En consecuencia, naceron os primeiros servizos para facilitar tanto a procura de traballo como de novos talentos que incorporar a unha empresa: Infojobs, Monster ou InfoEmpleo pronto destacaron polo seu tráfico e o seu número de usuarios. Despois virían outros con máis consistencia como LinkedIn ou as redes para atopar traballo de free lance. Agora chegan outras novas que se basean na permanente actualización do currículo e no retrato da personalidade do usuario nas redes sociais nas que participa.

Características dos novos servizos para buscar traballo desde Internet

Algunhas das novas plataformas para atopar traballo por Internet baséanse na segmentación das procuras, de modo que se centran nunhas determinadas profesións ou habilidades. Neste grupo pódense incluír as redes para o autoemprego de profesionais tecnolóxicos, sobre todo de enxeñeiros, programadores e deseñadores, como Elance, oDesk ou Hourly.

Os servizos máis avanzados centran en facilitar a difusión das habilidades do candidato en Facebook e en Twitter

Outros servizos facilitan a actualización do currículo, xa que cada vez é máis habitual que os empresarios busquen un perfil exacto para unha tarefa concreta, co que se aforra o gasto de tempo e diñeiro que implica formar ao empregado nas especificidades da súa función. Por tanto, estes sistemas permiten que a persoa que busca traballo poida incorporar con rapidez todo tipo de títulos, diplomas e cursos de formación que faga e, deste xeito, aumente as súas posibilidades de levar a bo porto o seu obxectivo.

Os máis avanzados céntranse en facilitar a difusión das habilidades do candidato tanto en Facebook como en Twitter, de maneira que as diversas compañías que participen no servizo poidan valoralas. Estas plataformas teñen un interese adicional, porque as redes sociais permiten mostrar outras aptitudes non tan relacionadas coa formación académica ou profesional, como o entusiasmo, a actitude ou o nivel de compromiso, que antes só se podían avaliar nunha entrevista persoal.

UpStartup

UpStartup permite que os emprendedores atopen con rapidez xente disposta a comprometerse co seu proxecto

UpStartup é a primeira rede social de procura de traballo para perfís técnicos que queiran apoiar proxectos primerizos de emprendedores tecnolóxicos. Supón unha plataforma do primeiro tipo que se acolle a un sector moi concreto, o dixital, onde os perfís máis demandados son os de desenvolvedores de linguaxes informáticas, consultores SÉ (relevancia en buscadores), enxeñeiros informáticos e multimedia, deseñadores gráficos, etc.

Esta plataforma posibilita que os emprendedores, e os novos proxectos, atopen con rapidez xente disposta a comprometerse co proxecto e co perfil adecuado. UpStartup tamén posúe canles en Facebook, Twitter e LinkedIn para porse en contacto cos usuarios. A utilización deste servizo é gratuíta, e é o usuario quen selecciona as ofertas que quere recibir e contacta cos emprendedores.

Jobijoba, Marketyu e Jobandtalent

Tanto Jobijoba como Marketyou e Jobandtalent basean a súa eficacia na elaboración dun currículo vítae que permite ver as habilidades e talentos do usuario con rapidez e intuición e, á vez, que devandito currículo sexa moi accesible ás empresas. O tres facilitan a confección do currículo de forma tanto visual como transversal, é dicir que a primeira vista diga moito da persoa e que, ao mesmo tempo, explique tamén algunhas virtudes non tan relacionadas coa súa aprendizaxe como coa súa personalidade.

Img nuevasplataformasdejobs
Imaxe: Jobandtalentt

Jobijoba axuda a facer un currículo fácil de manter ao día para, así, poder optar ao máximo de traballos posibles. A plataforma conta cun buscador de ofertas entre case 90 bolsas de emprego.

Pola súa banda, Marketyou posibilita crear un currículo visual, cunha puntuación do cero ao cen e unha avaliación da experiencia e habilidades do usuario. As empresas buscan directamente aos candidatos cunha puntuación determinada ou un coñecemento concreto.

Nunha liña similar está Jobandtalent, que selecciona as ofertas de traballo a partir do currículo do usuario, segundo as súas especificidades e as últimas actualizacións en canto a formación.

Tuiempleo

Este servizo ten como obxectivo optimizar o uso de Twitter como plataforma de procura de emprego, de modo que se poidan utilizar os tuits para estender os diferentes talentos e niveis de formación dos candidatos a un traballo. Tuiempleo é unha conta de Twitter lanzada polo portal InfoEmpleo, desde a que saca en tempo real ofertas laborais e coa cal os usuarios candidatos poden interactuar.

O primeiro que hai que facer nesta plataforma é dar de alta un perfil coas preferencias do candidato, así como a súa formación académica. Canto máis preciso e completo sexa, mellor poderá afinar Tuiempleo no momento de mandarlle tuits con ofertas de emprego que se adecúen ás súas preferencias. Entre as vantaxes deste sistema está que a oferta se pode compartir cos contactos mediante un retuiteo da mesma, ou que se pode acceder a ela, aínda que se estea lonxe do computador, mediante unha aplicación para smartphone.