Infografía

Cinema 3D

Cine3d

Este modo de reprodución permite proxectar películas cinematográficas que se perciben con sensación de profundidade grazas á visión estereoscópica.