Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Clubs de música online

Existen na Rede clubs de melómanos que pican a súa música preferida a audiencias reducidas e sen posibilidade de que os usuarios as graven
Por Benyi Arregocés Carrere 1 de Agosto de 2007

A música constitúe un dos contidos máis buscadosInternet, tanto paira conseguir as cancións preferidas como pairaatopar información acerca dos máis diversosartistas e grupos. Una das últimas tendencias consiste en sitiosweb que forman comunidades de oíntes melómanos, que se converten nos protagonistas ao radiar por medio de streaming as súascancións preferidas e compartir os seus gustos musicais con pequenosnichos de audiencia (os seus contactos), coma se tratásese dunha radiomoi especializada.

Listas de reprodución

Estes sitios facilitan todas as tarefas grazas á realización de listas de reprodución, que organizan a orde en que soarán os temas

Sitios web como Musicmakesfriends.com,Mercoraou antes WebJay (comprado por Yahoo! en xaneiro de 2006 e pechado desdeo pasado 30 de xuño), ofrecen aos usuarios de Internet aposibilidade de converterse en picadiscos afeccionados e seleccionaras cancións que soarán na súa propia emisora, que radia a través do propio sitio en cuestión.

Costoques propios do que se denominou Web 2.0, trátase dunhamaneira de compartir gustos musicais e de expresarse mediante aselección dos temas preferidos, e una boa forma deadquirir cultura musical, si escóitanse as recomendacións e ascancións seleccionadas por outros usuarios.

/imgs/2007/08/musiclub1.gif

Grazas á extensión da banda ancha, éposible escoitar música en streaming con calidade de CD (128Kbps en formato MP3), e ademais avanzouse moito naintegración de diferentes aplicacións nos propios sitios web, de forma que os usuarios poidan interactuar con elas.

Así, estes sitios facilitan todas as tarefasgrazas á realización de listas de reprodución, queorganizan a orde en que soarán os temas, e a reprodutoresmultimedia con tecnoloxía Flash, moi sinxelos de utilizar, oque provoca que o usuario teña rapidamente a súa selecciónmusical radiándose paira todo o planeta desde os servidoresdestas empresas.

Este tipo de sitios céntranse no gusto persoal de cada picadiscos, que co seu criterio trata de convencer a outros afeccionados

A diferenzadas radiosintelixentes,como Pandora ou Last.fm, que afinan a selección musicalmediante a análise de gustos similares co obxectivo decontentar a cada melómano, este tipo de clubs de oíntes céntranse no gusto persoal de cada picadiscos, que co seucriterio trata de convencer a outros afeccionados. Realmente, consisteen trasladar o espírito do disc jockey aos sitios web e en permitirque cada usuario senta como uno destas novas iconasda música popular contemporánea, que seleccionan ascancións que logo se pon de moda.

Comunidades de melómanos

A música é un dos contidos máis demandados na Rede, pero tamén uno dos que máis conflitos legais provoca

O obxectivo destessitios web consiste en crear una comunidade forte ao redor doproxecto e que os propios usuarios xeren os contidos, tal e como fan YouTube, Flickr, Do.icio.us e outros. Pero, neste caso,coa música. Este contido é un en grao sumodemandados na Rede, pero tamén uno dos que máisconflitos provoca polo tema dos dereitos de autor e polasperdas en vendas que, segundo acusa a industria, causa ointercambio.

Aindustria discográfica ha tentado torpedear o intercambiode cancións entre particulares naqueles países nos quea lexislación presentaba físgoas que permitíanacusar os usuarios de infrinxir os dereitos de autor, a pesar daevidente falta de ánimo de lucro das persoas quecomparten a través do P2P.

/imgs/2007/08/musiclub2.gif

O precedente de Rhapsody

Estes clubsde disc jockeys encádranse dentro das iniciativas quetratan de adaptar o negocio musical á nova contorna de Internet eas novas tecnoloxías, dunha maneira similar, en parte, a alternativascomo Rhapsody,de Real Networks. Este sitio foi pioneiro en propor una tarifa plana dealuguer da música mediante a cal se escoitan ascancións tamén en streaming pero, a diferenza dos clubs, a música xa se atopa cargada nos servidores e non é o usuario quen a sobe.

Con todo, nestascomunidades de melómanos son os propios usuarios os queteñen que subir a súa música, de forma que evitan o problema deque una determinada canción non se atope no catálogodun comercio web.

Nestas comunidades de melómanos son os propios usuarios os que teñen que subir a súa música

Doutra banda, osusuarios poden elixir entre gozar da música de maneiraprivada, pero coa vantaxe de convertela en ubicua (en casa, notraballo, de vacacións, etc.), ou compartila co resto dacomunidade, co cal poden beneficiarse dos efectos da Rede ecoñecer a persoas con gustos similares, que quizais poidanorientarlles a descubrir artistas similares que descoñecían.

Todos os compoñentesdestes sitios diríxense cara á creación de comunidadespor gustos musicais. Así, pódese agregar amigos, mandarmensaxes privadas entre os usuarios, puntuar as radios dos demaisusuarios, etc. Por outra banda, trátase dunha plataforma que permiteinvestigar sobre novos ritmos e estilos musicais e aprender delesgrazas a entusiastas de devanditos ritmos.

Musicmakesfriends.com

/imgs/2007/08/musiclub4.gif

Musicmakesfriends.com é a alternativa europea nestesegmento, cun nome en inglés (‘a música faiamigos’) que subliña o desexo de crear comunidade. A denominacióninglesa deste novo sitio, lanzado o pasado xuño, non é casualporque presenta una vocación internacional: o sitio atópase, ademais de en español, en inglés,francés e alemán.

Cun fondo ‘ye-ye’ nas cores da páxina,o usuario pode rexistrarse gratuitamente como membro, pairacompartir a súa música e as súas seleccións de cancións, ou comoartista, se desexa usar o sitio como una forma de promoción doseu traballo.

É aconsellable rexistrarse, porque, en caso de non facelo o tempo de escoita continua de cada radio limítase a sesións de 20 minutos

Paira gozar do sitio web, é aconsellablerexistrarse, porque, en caso de non facelo, o tempo de escoitacontinua de cada radio limítase a sesións de 20 minutos. Una vezinscrito, o usuario pode subir todas as cancións que queira,ademais de imaxes e vídeos, até un tope de 2Gigabytes, sempre que cada arquivo non sexa superior a 500 Megabytes.

Musicmakesfriends.compermite enviar arquivos en formato comprimido ZIP,que logo extraen ao seu formato orixinal, o que axiliza o proceso.Se se seleccionan arquivos individuais, pódense mandar até 20.

Unavez subidos, o sistema a carga no reprodutor flash e asígnalles una carátula. Nese momento, aproveitan paira comparara canción coa base de datos que teñen dasdiscográficas e só recorren ás etiquetas dopropio arquivo se non atopan información sobre devanditacomposición. Esta tarefa pódese dilatar até as 24 horas,segundo avisan no sitio, aínda que na práctica sótarda uns minutos.

Música en flash e a 128 kbps

O sitio entra de cheo na tendencia dasaplicacións web, polo que o usuario manexa todo a travésdo navegador. O único requirimento técnico consisteen que o navegador dispoña do complemento de AdobeFlash Player, como mínimo na súa versión 8. Polo demais, funciona coas últimas versións dosnavegadores máis populares.

A calidade da música difundida é de 128 kilobits por segundo (kbps), que en MP3 asegura un son moi similar ao orixinal do CD

A calidade da música difundida é de 128kilobits por segundo (kbps), que en MP3 asegura un son aceptable,moi similar ao orixinal do CD. Por esta razón, paira poderescoitar as cancións con boa calidade, é necesario una conexiónque garanta ese caudal, algo que hoxe en día calqueraconexión a través de ADSL ou cable logra, pero non asconexións por módem. En canto aos vídeos, transmíteos a 320 kbps, o que garante una visión correctapero sen moita definición.

A pesar de que tecnicamente o reprodutor deMusicmakesfriends.com é similar ao de YouTube, e o usuario poderíaretroceder e avanzar na canción segundo o que xa se descargou, este sitio web limita ditas funcións e restrínxeas aos seus usuarios premium, una modalidade de pago que aínda non se atopa dispoñible.

Os usuarios rexistrados e os visitantes ocasionais téñense que resignar a escoitar a música tal e como se descarga, coma se fose una radio de Internet tradicional, aínda que coaposibilidade de pausar a reprodución e renovala nomesmo punto.

Mercora

Mercora afástase da tendencia cara ás aplicacións web e o software social, que centralizan todo o servizo no propio sitio web

Mercora, a versión americana deste tipo de servizos, é un sitio similar a Musicmakesfriends.com, pero funciona a través de una aplicación (Mercora IMRadio) que o usuario debe descargar e instalar no computador paira radiar no sitio web as cancións.

O sistema funciona en conxunción cos servidores de streaming de Mercora, nunha especie de sistema P2P no que, a grandes liñas, os oíntes conéctanse desde o sitio web directamente co disc jockey, no caso de que estea en liña, ou cos servidores de Mercora, se se atopa desconectado.

/imgs/2007/08/musiclub6.gif

Neste sentido, afástase da tendencia cara ás aplicacións web e o software social, que centralizan todo o servizo no propio sitio web, e queda nun punto intermedio respecto de sistemas máis antigos, como o de Shoutcast, que só utilizan a páxina web como punto de encontro.

Transmite a música mediante un formato de compresión libre, Ogg Vorbis, en lugar de no popular MP3

Shoutcast é un sistema que emprega programas de reprodución multimedia como Winamp ou iTunes para que os usuarios monten a súa emisora, que tamén se escoita nunha aplicación externa.

Outra das diferenzas de Mercora respecto de Musicmakesfriends.com e outros sistemas do estilo consiste en que transmite a música mediante un formato de compresión libre, Ogg Vorbis, (cunha taxa de compresión de até 96 kbps) en lugar de no popular MP3.